son işlem fiyatı :
 • 2,49
 • Değişim : 1,63 %
 • Hacim TL : 93.383.690
 • Hacim Adet : 37.801.507
* SG: 23.10.2014 12:00:07 15 dk. gecikmeli verilerdir.
2014 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.121.551.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.121.551.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.121.551.000
 • A. Hazır Değerler 2.884.246.000
 • 1.1 Kasa 2.884.246.000
 • Kasa 2.884.246.000
 • B. Menkul Kıymetler 118.542.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 118.542.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 118.542.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 509.083.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 509.083.000
 • Acenteler 509.083.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 535.489.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 535.489.000
 • İkrazlar 535.489.000
 • 6. Diğer Stoklar 193.801.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 193.801.000
 • Menkuller 193.801.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 9.651.523.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.651.523.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.651.523.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.231.257.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.231.257.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.231.257.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.169.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.169.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.169.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.699.000
 • AKTİF TOPLAMI 11.699.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.699.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.819.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.819.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.819.000
 • A K T İ F T O P L A M I 14.773.074.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.773.074.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 14.773.074.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.829.615.000
 • 4.1 Bonolar 5.829.615.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.829.615.000
 • A. Finansal Borçlar 172.982.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 172.982.000
 • Özel Fonlar 172.982.000
 • B. Ticari Borçlar 1.635.592.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.635.592.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.635.592.000
 • 2. Borç Senetleri 577.273.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 577.273.000
 • Alınan Primler 577.273.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.927.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.927.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.927.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.440.841.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.440.841.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.440.841.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 571.286.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 571.286.000
 • Diğer Gelirler 571.286.000
 • A. Finansal Borçlar 514.000.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 514.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 514.000.000
 • B. Ticari Borçlar 36.192.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 36.192.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 36.192.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.807.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.807.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.807.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.499.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.499.000
 • GENEL GİDERLER (-) 2.499.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.788.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.788.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.788.000
 • III. ÖZ SERMAYE 8.372.173.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.372.173.000
 • Faiz Gelirleri 8.372.173.000
 • A. Sermaye 8.372.173.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.372.173.000
 • Kar Payı Gelirleri 8.372.173.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.800.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.800.000.000
 • Satış Karları 3.800.000.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.366.895.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.366.895.000
 • Kambiyo Karları 2.366.895.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -223.273.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -223.273.000
 • Diğer Giderler (-) -223.273.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 292.674.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 292.674.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.578.208.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.578.208.000
 • 1. ........... Yılı Zararı 557.669.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 557.669.000
 • P A S İ F T O P L A M I 14.773.074.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 14.773.074.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 754.076.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 754.076.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -382.218.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -382.218.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 371.858.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 371.858.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -11.023.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -11.023.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.909.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -42.909.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -53.932.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -53.932.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 317.926.000
 • 4.1.3 Diğer 317.926.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 557.669.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 557.669.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 557.669.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 557.669.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 557.669.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 557.669.000
2014 / 2 verileri
Başlık: Yorumunuzda Görülecek İsim:
0
Bigpara.com'un interaktif servislerinde yer alan kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., yasalara ve yayın ilkelerine aykırı bulduğu sayfaların yayından kaldırılma hakkını elinde bulundurur. Gerektiğinde, içerik sahipleriyle ilgili bilgileri yetkili mercilere sunabilir.
Yorum kuralları için tıklayınız

Yorum Kuralları

Değerli kullanıcımız, SPK kurallarına göre, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ve hareket edenler hapis ve para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu sebeple sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için bazı kurallarımız bulunmaktadır. Yorumlarınızın,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi, haber ve yorum içermemesi,
 • Temel analiz, teknik analiz, haber, vb herhangi bir kritere dayanmadan, sadece söylentilere, dedikodulara veya tüyolara göre yapılmaması,
 • İçinde, ‘kopacak, coşacak, fırlayacak’ vb ifadelerin bulunmaması,
 • Neden ve nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeden, hissenin fiyatı konusunda tahmin veya iddia içermemesi,
 • Gerek şahıslara, gerekse kurumlara hakaret, küfür ve yaralayıcı sözler/kelimeler içermemesi gerekmektedir.
Bu sayfaları hazırlamaktaki amacımız esas olarak “doğru” bilgi ve görüşlerin paylaşıldığı bir ortam yaratmaktır. Bu sebeple yapacağınız yorumların yukarıdaki kurallara uygun olmasını önemle rica ederiz. Unutmayın, bilgiyi paylaştıkça kazanacaksınız…
 • Oyla 5 0
  bigpara.com kullanıcısı
  20:27 / 16.10.2014

  Anlamakta zorluk çekiyorum.Anketlerde %90 iyi gözüküyor. bilmem ne kadar pirim yaptığı söyleniyor.Gelecek te yükseleceği öneriliyor.Oysa her geçen gün endex yükselsede o hep düşüyor.

 • Oyla 4 0
  Misafir
  17:04 / 14.10.2014

  bu kağıtla bilgisi olan var mı arkadaşlar

 • Oyla 15 0
  bigpara.com kullanıcısı
  12:30 / 26.09.2014

  satmıyorum .bu kağıdı aldığım zaman düşüyor sattığım zaman çıkıyor. küçük yatırımcıyım .bu kadarda olmaz ya dip yaptı nerdeyse piyasaya çıkışın altına düşecek neredeyse..

 • Oyla 8 1
  Misafir
  13:35 / 24.09.2014

  Bu hisseyi elinde bulunduran değerli büyük yatırımcı,bu hissenin geleceği ile oynamaktan vazgeçin, yakında kimseyi bulamayacaksınız kendiniz çalıp,kendiniz oynayacaksınız. Diğer hisseler küçük düşüşler yaşarken bu hisse neden ençok düdüşü aşayan bir hisse oluyor. Değerli yetkililere de sesleniyorum. Bu hissede yapılan işlemlerle ilgili daha dikkatli olsunlar,Yazık değilmi bu ülkenin bir değeri sırdan bir şirket hisseleri gibi alaşağı oluyor... y.t.d.

 • Oyla 7 5
  bigpara.com kullanıcısı
  12:14 / 05.09.2014

  Arkadaşlar işlem hacmi daraldığında aşağı değil yukarı yöneliyor.. Bunun akibeti bu ay sonu 3... tl diyorum benim fikrim....YTD.

 • Oyla 4 0
  Misafir
  16:32 / 03.09.2014

  Misafirin yorumuna aynen katılıyorum.Hem kardayız deniliyor ama bir türlü değerini bulmuyor.Aynen mehter takımı gibi bir ileri iki geri.

 • Oyla 21 4
  Misafir
  12:53 / 05.08.2014

  Bu kağıdın çıkışını engelleyenlere sesleniyorum. Size hakkımı helal etmiyorum. Açılışından bu güne bu hissedeyim hiç para kazanamadım. Lütfen bu hissenin geleceği ile oynamayın. İnşaat sektörü zirve yapmış,Şirket karlılık açısından çok iyi durumda, ama hisse bir türlü gerekli artışı göstermiyor. Sürekli küçük yatırımcıyı ezmekten vazgeçin.Bırakın şu hisse gerekli değeri bulsun.

 • Oyla 1 0
  bigpara.com kullanıcısı
  11:55 / 21.07.2014

  Bu kağıt ile ilgili güncel yorum lütfen

 • Oyla 0 2
  Misafir
  18:11 / 15.07.2014

  Dizede cikabulur

 • Oyla 22 8
  bigpara.com kullanıcısı
  12:07 / 10.06.2014

  bu kağıdın bir halt olacağı yok ,sürekli bir adım ileri iki adım geri gidiyor ,üç senedir ,yerinde sayıyor..

Kapanışlar (BIST)
Getir
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SANKO SANKO PAZARLAMA
  2. 4,29
  3. 9,72
  1. EGEEN EGE ENDUSTRI
  2. 163,50
  3. 7,92
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,95
  3. 7,34
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING
  2. 0,77
  3. 6,94
  1. BURVA BURCELIK VANA
  2. 2,14
  3. 5,94

Azalan

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,73
  3. -3,95
  1. GLBMD GLOBAL MEN. DEG.
  2. 0,52
  3. -3,70
  1. SRVGY SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT.
  2. 2,03
  3. -2,87
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,15
  3. -2,71
  1. VANGD VANET GIDA
  2. 1,49
  3. -2,61

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

6701 60 23.10.2014 12:23:30

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X