Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,88
 • Değişim :-0,72 %
 • Hacim TL :262.870
 • Hacim Adet :38.100
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
 • XARKU,XGIDA,XSADA,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : ADANA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 268.382.208
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 268.382.208
 • NAKİT DEĞERLER 268.382.208
 • 1.1 Kasa 34.261.757
 • A. Hazır Değerler 34.261.757
 • Kasa 34.261.757
 • B. Menkul Kıymetler 13.896.639
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 13.896.639
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 13.896.639
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 160.302.510
 • Acenteler 160.302.510
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 160.302.510
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.440.938
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.440.938
 • İkrazlar 8.440.938
 • 6.1 Kısa Vadeli 50.069.426
 • E. Stoklar 50.069.426
 • İŞTİRAKLER 50.069.426
 • 6. Diğer Stoklar 1.410.938
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.410.938
 • Menkuller 1.410.938
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 268.382.208
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 268.382.208
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 268.382.208
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 580.780.717
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 580.780.717
 • II. DURAN VARLIKLAR 580.780.717
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 212.918
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 212.918
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 212.918
 • 15.2 Menkul Değerlerin 104.602.148
 • C. Finansal Duran Varlıklar 104.602.148
 • Reasürörler Payı (-) 104.602.148
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 186.663.738
 • 15.3 Diğer 186.663.738
 • Muallak Hasar Karşılığı 186.663.738
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.071.164
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.071.164
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.071.164
 • AKTİF TOPLAMI 249.694.963
 • D. Maddi Duran Varlıklar 249.694.963
 • Reasürörler Payı (-) 249.694.963
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.399.966
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.399.966
 • Ödenmiş Sermaye 10.399.966
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.062.941
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.062.941
 • Nominal Sermaye 7.062.941
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 15.135.820
 • F. Diğer Duran Varlıklar 15.135.820
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 15.135.820
 • A K T İ F T O P L A M I 849.162.925
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 849.162.925
 • Yeniden Değerleme Fonu 849.162.925
 • 4.1 Bonolar 68.771.969
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 68.771.969
 • Maliyet Artış Fonu 68.771.969
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.012.344
 • A. Finansal Borçlar 8.012.344
 • Özel Fonlar 8.012.344
 • B. Ticari Borçlar 41.190.393
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 41.190.393
 • P A S İ F T O P L A M I 41.190.393
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.792.147
 • 2. Borç Senetleri 2.792.147
 • Alınan Primler 2.792.147
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.617.499
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.617.499
 • XII. KARŞILIKLAR 6.617.499
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.242.729
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.242.729
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.242.729
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.985.107
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.985.107
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.985.107
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 68.771.969
 • 8. Borç Reeskontu (-) 68.771.969
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 68.771.969
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 62.619.289
 • Diğer Gelirler 62.619.289
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 62.619.289
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 41.199.429
 • A. Finansal Borçlar 41.199.429
 • TEKNİK GİDERLER (-) 41.199.429
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.504.975
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.504.975
 • GENEL GİDERLER (-) 14.504.975
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.617.599
 • PASİF TOPLAMI 4.617.599
 • Personel Giderleri (-) 4.617.599
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 717.771.667
 • Faiz Gelirleri 717.771.667
 • III. ÖZ SERMAYE 717.771.667
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 717.771.667
 • A. Sermaye 717.771.667
 • Kar Payı Gelirleri 717.771.667
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 336.182.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 336.182.000
 • Satış Karları 336.182.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -601.721
 • 5. Maliyet Artış Fonu -601.721
 • Diğer Giderler (-) -601.721
 • F. Net Dönem Karı 601.721
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 601.721
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 601.721
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 131.843.255
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 131.843.255
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 849.162.925
 • P A S İ F T O P L A M I 849.162.925
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 193.266.028
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 193.266.028
 • 1. Satıştan İadeler (-) 123.433.548
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 123.433.548
 • 2. Satış İskontoları (-) 69.832.480
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 69.832.480
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 69.832.480
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 69.832.480
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 9.948.853
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 9.948.853
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 13.316.388
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 13.316.388
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 285.943
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 285.943
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 23.551.184
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 23.551.184
 • 4.1.3 Diğer 93.383.664
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 93.383.664
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 84.816.753
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 84.816.753
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 10.732.193
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 10.732.193
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 74.084.560
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 74.084.560
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 74.084.560
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 74.084.560
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 74.084.560
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.