Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 19,01
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.611.431
 • Hacim Adet :84.921
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XTUMY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AEFES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.709.076.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.709.076.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.709.076.000
 • 1.1 Kasa 1.691.735.000
 • A. Hazır Değerler 1.691.735.000
 • Kasa 1.691.735.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 302.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 302.000
 • Sigortalılar 302.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.080.804.000
 • Acenteler 2.080.804.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.080.804.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 57.259.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 57.259.000
 • İkrazlar 57.259.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.157.870.000
 • E. Stoklar 1.157.870.000
 • İŞTİRAKLER 1.157.870.000
 • 6. Diğer Stoklar 721.106.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 721.106.000
 • Menkuller 721.106.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.709.076.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.709.076.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.709.076.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.402.915.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.402.915.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.402.915.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.035.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.035.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.035.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.040.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.040.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.040.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 767.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 767.000
 • Reasürörler Payı (-) 767.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 74.324.000
 • 15.3 Diğer 74.324.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 74.324.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 79.693.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 79.693.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 79.693.000
 • AKTİF TOPLAMI 6.401.536.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.401.536.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.401.536.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.352.751.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.352.751.000
 • Ödenmiş Sermaye 10.352.751.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.408.738.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.408.738.000
 • Nominal Sermaye 1.408.738.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 223.455.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 223.455.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 223.455.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 252.314.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 252.314.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 252.314.000
 • A K T İ F T O P L A M I 23.111.991.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 23.111.991.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 23.111.991.000
 • 4.1 Bonolar 3.293.629.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.293.629.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.293.629.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 749.921.000
 • A. Finansal Borçlar 749.921.000
 • Özel Fonlar 749.921.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.136.000
 • Net Dönem Karı 2.136.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.136.000
 • B. Ticari Borçlar 1.537.651.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.537.651.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.537.651.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 746.750.000
 • 2. Borç Senetleri 746.750.000
 • Alınan Primler 746.750.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 34.421.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 34.421.000
 • XII. KARŞILIKLAR 34.421.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 118.678.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 118.678.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 118.678.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 102.664.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 102.664.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 102.664.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.293.629.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.293.629.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.293.629.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 6.869.381.000
 • Diğer Gelirler 6.869.381.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 6.869.381.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.581.673.000
 • A. Finansal Borçlar 4.581.673.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.581.673.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 21.763.000
 • B. Ticari Borçlar 21.763.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 21.763.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 289.923.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 289.923.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 289.923.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 107.013.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 107.013.000
 • GENEL GİDERLER (-) 107.013.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.696.601.000
 • PASİF TOPLAMI 1.696.601.000
 • Personel Giderleri (-) 1.696.601.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 172.408.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 172.408.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 172.408.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 12.948.981.000
 • Faiz Gelirleri 12.948.981.000
 • III. ÖZ SERMAYE 12.948.981.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.000.634.000
 • A. Sermaye 8.000.634.000
 • Kar Payı Gelirleri 8.000.634.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 592.105.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 592.105.000
 • Satış Karları 592.105.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 63.583.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 63.583.000
 • MALİ GİDERLER (-) 63.583.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -278.995.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -278.995.000
 • Diğer Giderler (-) -278.995.000
 • F. Net Dönem Karı 278.995.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 278.995.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 278.995.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 297.343.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 297.343.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.948.347.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.948.347.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 23.111.991.000
 • P A S İ F T O P L A M I 23.111.991.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.021.962.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.021.962.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.985.354.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.985.354.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.036.608.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.036.608.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.036.608.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.036.608.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.157.815.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.157.815.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -405.754.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -405.754.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.563.569.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.563.569.000
 • 4.1.3 Diğer 473.039.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 473.039.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 447.032.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 447.032.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -95.923.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -95.923.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 351.109.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 351.109.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 351.109.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 351.109.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 118.945.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 232.164.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,91
  3. 16,67
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,83
  3. 11,42
  1. CUSAN CUHADAROGLU METAL
  2. 3,39
  3. 7,28
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 3,28
  3. 7,19
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 7,14

Azalan

  1. FENIS FENIS ALUMINYUM
  2. 0,27
  3. -3,57
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,85
  3. -2,30
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,85
  3. -2,06
  1. JANTS JANTSA JANT SANAYI
  2. 20,98
  3. -1,96
  1. ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S.
  2. 1,03
  3. -1,90

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 2,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.