Akbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,59
 • Değişim :0,13 %
 • Hacim TL :176.470.932
 • Hacim Adet :23.143.298
* SG: 07.12.2016 - 15:17 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.663.603
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.663.617
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.663.603
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.663.617
 • NAKİT DEĞERLER 34.663.603
 • NAKİT DEĞERLER 34.663.617
 • B. Menkul Kıymetler 4.462.971
 • B. Menkul Kıymetler 4.467.566
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.462.971
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.467.566
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.462.971
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.467.566
 • 1. Hisse Senetleri 9.184
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.184
 • ALACAKLAR 9.184
 • 2.2 Hisse Senetleri 10.257
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 10.257
 • Reeskont Karşılığı (-) 10.257
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 16.247
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 21.411
 • Acenteler 16.247
 • Acenteler 21.411
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 16.247
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 21.411
 • 1. Alıcılar 7.788.715
 • 1. Alıcılar 7.924.177
 • Acenteler 7.788.715
 • Acenteler 7.924.177
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 7.788.715
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 7.924.177
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.476.557
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.476.880
 • IV. PARA PİYASALARI 2.476.557
 • IV. PARA PİYASALARI 2.476.880
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2.476.557
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2.476.880
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 323
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 323
 • İkrazlar 323
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.476.557
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.476.557
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.476.557
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 36.925.096
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 38.902.765
 • Diğer Alacaklar 36.925.096
 • Diğer Alacaklar 38.902.765
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 36.925.096
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 38.902.765
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 62.214
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 62.379
 • 5.1 Hisse Senetleri 62.214
 • 5.1 Hisse Senetleri 62.379
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 62.214
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 62.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.545.506
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.523.010
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.545.506
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 7.523.010
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.545.506
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 7.523.010
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 153.975.090
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 169.118.070
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 153.975.090
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 169.118.070
 • VI. KREDİLER 153.975.090
 • VI. KREDİLER 169.118.070
 • 6.1 Kısa Vadeli 153.829.700
 • 6.1 Kısa Vadeli 168.972.680
 • E. Stoklar 153.829.700
 • E. Stoklar 168.972.680
 • İŞTİRAKLER 153.829.700
 • İŞTİRAKLER 168.972.680
 • 2. Yarı Mamüller 3.851.463
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.851.463
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.851.463
 • 3. Ara Mamüller -3.706.073
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.706.073
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.706.073
 • 5. Emtia 10.933.029
 • 5. Emtia 10.933.234
 • Menkuller 10.933.029
 • Menkuller 10.933.234
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10.933.029
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10.933.234
 • 6. Diğer Stoklar 10.933.029
 • 6. Diğer Stoklar 10.933.234
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.933.029
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.933.234
 • Menkuller 10.933.029
 • Menkuller 10.933.234
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.923
 • Devam Eden Yatırımlar 3.923
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.923
 • 2. Alacak Senetleri 3.923
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.923
 • A K T İ F T O P L A M I 3.923
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.418.773
 • BORÇLAR 1.418.773
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.418.773
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 1.418.773
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.418.773
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.418.773
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.419.063
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.419.063
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.419.063
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.148.491
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.148.491
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.148.491
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -729.428
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -729.428
 • Diğer Borçlar -729.428
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 732.686
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 738.619
 • Muallak Hasar Karşılığı 732.686
 • Muallak Hasar Karşılığı 738.619
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 732.686
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 738.619
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 22.223
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 226.197
 • Hayat Matematik Karşılığı 22.223
 • Hayat Matematik Karşılığı 226.197
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 22.223
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 226.197
 • 17.2 Diğer 22.223
 • 17.2 Diğer 226.197
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 22.223
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 226.197
 • Reasürörler Payı (-) 22.223
 • Reasürörler Payı (-) 226.197
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.713.896
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.266.849
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.713.896
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.266.849
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.713.896
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.266.849
 • AKTİF TOPLAMI 256.513.694
 • AKTİF TOPLAMI 277.362.767
 • D. Maddi Duran Varlıklar 256.513.694
 • D. Maddi Duran Varlıklar 277.362.767
 • Reasürörler Payı (-) 256.513.694
 • Reasürörler Payı (-) 277.362.767
 • 1. Arazi ve Arsalar 151.305.993
 • 1. Arazi ve Arsalar 164.025.693
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 151.305.993
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 164.025.693
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 151.305.993
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 164.025.693
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 4.356.584
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.310.664
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 4.356.584
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.310.664
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 4.356.584
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.310.664
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.495.020
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 26.304.484
 • DİĞER PASİFLER 24.495.020
 • DİĞER PASİFLER 26.304.484
 • II. PARA PİYASALARI 24.495.020
 • II. PARA PİYASALARI 26.304.484
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 156.773
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 156.773
 • ÖZKAYNAKLAR 156.773
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 24.495.020
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 26.147.711
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 24.495.020
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 26.147.711
 • Nominal Sermaye 24.495.020
 • Nominal Sermaye 26.147.711
 • 2. Haklar 27.643.143
 • 2. Haklar 29.610.676
 • III. ALINAN KREDİLER 27.643.143
 • III. ALINAN KREDİLER 29.610.676
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 27.643.143
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 29.610.676
 • A K T İ F T O P L A M I 10.000.110
 • A K T İ F T O P L A M I 11.946.472
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.000.110
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.946.472
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.000.110
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.946.472
 • 4.1 Bonolar 1.209.911
 • 4.1 Bonolar 1.755.344
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.209.911
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.755.344
 • Maliyet Artış Fonu 1.209.911
 • Maliyet Artış Fonu 1.755.344
 • 1. Banka Kredileri 8.790.199
 • 1. Banka Kredileri 10.191.128
 • 4.3 Tahviller 8.790.199
 • 4.3 Tahviller 10.191.128
 • Zarar (-) 8.790.199
 • Zarar (-) 10.191.128
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4.853.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.343.368
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 4.853.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.343.368
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 4.853.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.343.368
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.489.953
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.567.227
 • KAR 2.489.953
 • KAR 2.567.227
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.489.953
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.567.227
 • 1. Satıcılar 37.857
 • TEKNİK GELİRLER 37.857
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 37.857
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 49.636
 • 2. Borç Senetleri 49.636
 • Alınan Primler 49.636
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -11.779
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -11.779
 • Alınan Komisyonlar -11.779
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.337.175
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.363.241
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.337.175
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.363.241
 • XII. KARŞILIKLAR 3.337.175
 • XII. KARŞILIKLAR 3.363.241
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.767.114
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.767.714
 • 4. Ödenecek Giderler 2.767.114
 • 4. Ödenecek Giderler 2.767.714
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.767.114
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.767.714
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 203.399
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 203.399
 • Diğer Teknik Karşılıklar 203.399
 • 12.3 Vergi Karşılığı 197.285
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 197.285
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 197.285
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 372.176
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 392.728
 • 8. Borç Reeskontu (-) 372.176
 • 8. Borç Reeskontu (-) 392.728
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 372.176
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 392.728
 • 1. Vergi Karşılıkları 29.935.047
 • 1. Vergi Karşılıkları 31.576.208
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 29.935.047
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 31.576.208
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 29.935.047
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 31.576.208
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.000.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.063.231
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.329.679
 • Diğer Gelirler 2.063.231
 • Diğer Gelirler 2.329.679
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.063.231
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.329.679
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000
 • A. Finansal Borçlar 1.700.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.700.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -723.067
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -715.783
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -723.067
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -715.783
 • Ödenen Komisyonlar (-) -723.067
 • Ödenen Komisyonlar (-) -715.783
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 47.106
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 47.106
 • Ödenen Tazminatlar (-) 47.106
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.348.963
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.348.974
 • B. Ticari Borçlar 1.348.963
 • B. Ticari Borçlar 1.348.974
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.348.963
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.348.974
 • 15.3 Kâr Yedekleri 20.161.351
 • 15.3 Kâr Yedekleri 21.285.462
 • 2. Borç Senetleri 20.161.351
 • 2. Borç Senetleri 21.285.462
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 20.161.351
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 21.285.462
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.322.027
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.386.657
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.322.027
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.386.657
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.322.027
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.386.657
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 18.718.299
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 19.199.849
 • 5. Borç Reeskontu (-) 18.718.299
 • 5. Borç Reeskontu (-) 19.199.849
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 18.718.299
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 19.199.849
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 121.025
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 698.956
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 121.025
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 698.956
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 121.025
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 698.956
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.444.017
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.227.387
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.444.017
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.227.387
 • Diğer Giderler (-) 3.444.017
 • Diğer Giderler (-) 4.227.387
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 545.745
 • 2. İştiraklere Borçlar 545.745
 • TEKNİK KAR/ZARAR 545.745
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.444.017
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.444.017
 • GENEL GİDERLER (-) 3.444.017
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 256.513.694
 • PASİF TOPLAMI 256.513.694
 • Personel Giderleri (-) 256.513.694
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.681.642
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.364.938
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.681.642
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.364.938
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.681.642
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.364.938
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 10.658.004
 • 6. Borç Reeskontu (-) 10.658.004
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 10.658.004
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 128
 • Amortisman Giderleri (-) 128
 • D. Alınan Sipariş Avansları 128
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 277.362.767
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 277.362.767
 • Karşılıklar (-) 277.362.767
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4.842.442
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.842.442
 • Diğer Giderler (-) 4.842.442
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 3.855.377
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.855.377
 • MALİ GELİRLER 3.855.377
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 150.613
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 150.613
 • Kambiyo Karları 150.613
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 57.992
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 57.992
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 57.992
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 55.053
 • E. Yedekler 55.053
 • Faiz Giderleri (-) 55.053
 • 1. Yasal Yedekler 18.961
 • 1. Yasal Yedekler 35.835
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.961
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.835
 • Satış Zararları (-) 18.961
 • Satış Zararları (-) 35.835
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.454.961
 • 2. Statü Yedekleri 2.454.961
 • Kambiyo Zararları (-) 2.454.961
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 25
 • 3. Özel Yedekler 25
 • Karşılıklar (-) 25
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.981.642
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.981.642
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.981.642
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 16.595
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 473.294
 • 5. Maliyet Artış Fonu 16.595
 • 5. Maliyet Artış Fonu 473.294
 • Diğer Giderler (-) 16.595
 • Diğer Giderler (-) 473.294
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 24.407
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 785.634
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 24.407
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 785.634
 • DÖNEM KAR/ZARARI 24.407
 • DÖNEM KAR/ZARARI 785.634
 • F. Net Dönem Karı -7.473.456
 • F. Net Dönem Karı 2.453
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -7.473.456
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.453
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -7.473.456
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.453
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.824.812
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 621.967
 • G. Dönem Zararı (-) -5.824.812
 • G. Dönem Zararı (-) 621.967
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.824.812
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 621.967
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 161.214
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 161.214
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 11.491
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 11.491
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.630.314
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.630.314
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.061.738
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.061.738
 • 2. Yurtdışı Satışlar -75.271
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -75.271
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -35.556
 • 3. Diğer Satışlar -35.556
 • 2. Satış İskontoları (-) -208.663
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -208.663
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -157.719
 • 3. Diğer İndirimler (-) -157.719
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -504.697
 • C. Net Satışlar -504.697
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -35.677
 • D. Satışların Maliyeti (-) -35.677
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.891.482
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.891.482
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.788.582
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.788.582
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -193.213
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.171.270
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -193.213
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.171.270
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -8.981
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -8.981
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 151.214
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.212.128
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 151.214
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.212.128
 • 4.1.3 Diğer 618.814
 • 4.1.3 Diğer 2.020.056
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 618.814
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.020.056
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -382.688
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 755.964
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -382.688
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 755.964
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -238
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 53.019
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -238
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 53.019
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -38.245
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 702.945
 • 4.2.3 Diğer -38.245
 • 4.2.3 Diğer 702.945
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -13.715
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 21.419
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -13.715
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 21.419
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -58
 • H. Finansman Giderleri (-) -58
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -137.092
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 560.773
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -137.092
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 560.773
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 213.931
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 213.931
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -124.455
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -124.455
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 27.837
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 77.401
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 27.837
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 77.401
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 63.778
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.036.266
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 63.778
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.036.266
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.566.451
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -273.426
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.566.451
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -273.426
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.138.922
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.138.922
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 130.692
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.330.893
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 130.692
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.330.893
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3.240.004
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 3.240.004
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -540.603
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -540.603
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.145.315
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.330.893
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.145.315
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.330.893
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -886.876
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.554.086
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -886.876
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.554.086
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.554.086
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -357.042
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.444.017
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 2,42
  3. 19,80
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 2,79
  3. 19,74
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,82
  3. 18,84
  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,08
  3. 16,13

Azalan

  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,63
  3. -19,23
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,76
  3. -10,59
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 4,49
  3. -6,46
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,03
  3. -6,28

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,48
  3. -0,66
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,79
  3. -0,83
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,08
  3. 0,93
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,93
  3. -0,22
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,33
  3. 1,52

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,48
  3. -0,66
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,79
  3. -0,83
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,93
  3. -0,22
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,60
  3. 0,26
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,26
  3. -0,23

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.