Aksigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,45
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.361.898
 • Hacim Adet :555.323
* SG: 16.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKGRT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 933.224.672
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 933.224.672
 • NAKİT DEĞERLER 933.224.672
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 698.705.916
 • 2. Bankalar 698.705.916
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 698.705.916
 • 1. Hisse Senetleri 426.465.508
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 426.465.508
 • ALACAKLAR 426.465.508
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 423.788.616
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 423.788.616
 • Sigortalılar 423.788.616
 • 1. Alıcılar 2.676.892
 • Acenteler 2.676.892
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.676.892
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 347.027.820
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 347.027.820
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 347.027.820
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 345.809.808
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 345.809.808
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 345.809.808
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -10.257.055
 • IV. PARA PİYASALARI -10.257.055
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -10.257.055
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.954
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.954
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 30.954
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 82.559.374
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 82.559.374
 • VI. KREDİLER 82.559.374
 • 6.1 Kısa Vadeli -71.115.261
 • E. Stoklar -71.115.261
 • İŞTİRAKLER -71.115.261
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 231.836
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 231.836
 • İştirakler 231.836
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 231.836
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 231.836
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 231.836
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.150.287
 • Devam Eden Yatırımlar 16.150.287
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.150.287
 • 1. Alıcılar 144.843.030
 • 9.1 Mali İştirakler 144.843.030
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 144.843.030
 • 2. Alacak Senetleri 7.964.312
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 7.964.312
 • A K T İ F T O P L A M I 7.964.312
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.875.907.465
 • BORÇLAR 1.875.907.465
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.875.907.465
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 7.961.251
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.961.251
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 7.961.251
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 30.116.653
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.116.653
 • Diğer Borçlar 30.116.653
 • 16.1 Defter Değeri -22.155.402
 • 3. İştirakler -22.155.402
 • Reasürörler Payı (-) -22.155.402
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 27.132.403
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 27.132.403
 • Deprem Hasar Karşılığı 27.132.403
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 80.126
 • Hayat Matematik Karşılığı 80.126
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 80.126
 • 17.2 Diğer 1.598.569
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.598.569
 • Reasürörler Payı (-) 1.598.569
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 19.836.525
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 19.836.525
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 19.836.525
 • 1. Arazi ve Arsalar 20.215.641
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.215.641
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 20.215.641
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 351.395
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 351.395
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 351.395
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -14.957.229
 • 3. Binalar -14.957.229
 • Reasürörler Payı (-) -14.957.229
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 7.376
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 7.376
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.376
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 35.489.482
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 35.489.482
 • B-Serbest Karşılıklar 35.489.482
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 61.215.894
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 61.215.894
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 61.215.894
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -27.476.168
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -27.476.168
 • Ödenmiş Sermaye -27.476.168
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.749.756
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.749.756
 • Nominal Sermaye 1.749.756
 • 2. Haklar 218.655
 • III. ALINAN KREDİLER 218.655
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 218.655
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 36.620.555
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 36.620.555
 • Kanuni Yedek Akçeler 36.620.555
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 107.422.346
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 107.422.346
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 107.422.346
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.983.329.811
 • 5. Verilen Avanslar 1.983.329.811
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.983.329.811
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 57.789.679
 • F. Diğer Duran Varlıklar 57.789.679
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 57.789.679
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 57.789.679
 • Net Dönem Karı 57.789.679
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 57.789.679
 • B. Ticari Borçlar 205.560.997
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 205.560.997
 • P A S İ F T O P L A M I 205.560.997
 • 1. Satıcılar 205.560.997
 • TEKNİK GELİRLER 205.560.997
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 205.560.997
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.578
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 2.578
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 2.578
 • 11.4 Diğer 1.143
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.143
 • 12.3 Vergi Karşılığı 1.435
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 1.435
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 1.435
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 29.025.678
 • 8. Borç Reeskontu (-) 29.025.678
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 29.025.678
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.182.327.866
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.182.327.866
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.182.327.866
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 551.287.977
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 551.287.977
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 551.287.977
 • 1. Vergi Karşılıkları 43.280.736
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 43.280.736
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 43.280.736
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 587.759.153
 • Diğer Gelirler 587.759.153
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 587.759.153
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.595.439
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.595.439
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.595.439
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 9.072.020
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 9.072.020
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 9.072.020
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.518.442
 • B. Ticari Borçlar 1.518.442
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.518.442
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.977
 • 2. Borç Senetleri 4.977
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.977
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 24.877.982
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 24.877.982
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 24.877.982
 • 1. Ortaklara Borçlar 51.614.409
 • 15.4 Kâr veya Zarar 51.614.409
 • Diğer Giderler (-) 51.614.409
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 235
 • 2. İştiraklere Borçlar 235
 • TEKNİK KAR/ZARAR 235
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.561.794.863
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.561.794.863
 • GENEL GİDERLER (-) 1.561.794.863
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 57.934.588
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 57.934.588
 • Karşılıklar (-) 57.934.588
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.572.540
 • Faiz Gelirleri 1.572.540
 • III. ÖZ SERMAYE 1.572.540
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 56.362.048
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 56.362.048
 • Kambiyo Karları 56.362.048
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 6.064.059
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 6.064.059
 • Diğer Gelirler 6.064.059
 • 1. Yasal Yedekler 63.998.647
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 63.998.647
 • Satış Zararları (-) 63.998.647
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 306.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 306.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 306.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 306.000.000
 • 3. Özel Yedekler 306.000.000
 • Karşılıklar (-) 306.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.377.201
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.377.201
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.377.201
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.377.201
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.377.201
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 86.911.633
 • P A S İ F T O P L A M I 86.911.633
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 83.064.172
 • A. Brüt Satışlar 83.064.172
 • 1. Yurtiçi Satışlar 62
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 62
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.666
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.666
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 6.711.763
 • 3. Diğer Satışlar 6.711.763
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -2.891.030
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -2.891.030
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.151
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.151
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -135.945.560
 • 3. Diğer İndirimler (-) -135.945.560
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 5.179.876
 • C. Net Satışlar 5.179.876
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 357.536.301
 • D. Satışların Maliyeti (-) 357.536.301
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.983.329.811
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.983.329.811
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 847.686.038
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 847.686.038
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 752.703.085
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 752.703.085
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 822.952.742
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 822.952.742
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -43.323.060
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -43.323.060
 • 4.1.3 Diğer -26.926.597
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -26.926.597
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 81.510.845
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 81.510.845
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.199.494
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 1.199.494
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -811.755.785
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -811.755.785
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -542.210.085
 • 4.2.3 Diğer -542.210.085
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -480.217.644
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -480.217.644
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -61.992.441
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -61.992.441
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.200.000
 • H. Finansman Giderleri (-) 1.200.000
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.750.336
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -7.750.336
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -228.159.713
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -228.159.713
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 35.930.253
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 35.930.253
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 121.094
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 121.094
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6.121
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6.121
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 598
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 598
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 141
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 141
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 114.973
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 114.973
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -264.775
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -264.775
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -538.947
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -538.947
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -97.168
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -97.168
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 432.733
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -63.572
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,20
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. VKGYO VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 2,55
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,67
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,35
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.