Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,96
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :4.541.709
 • Hacim Adet :508.410
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
 • XKMYA,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AKSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 914.890.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 914.890.000
 • NAKİT DEĞERLER 914.890.000
 • 1.1 Kasa 197.567.000
 • A. Hazır Değerler 197.567.000
 • Kasa 197.567.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.986.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.986.000
 • Sigortalılar 5.986.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 444.464.000
 • Acenteler 444.464.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 444.464.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 495.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 495.000
 • İkrazlar 495.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 188.939.000
 • E. Stoklar 188.939.000
 • İŞTİRAKLER 188.939.000
 • 6. Diğer Stoklar 77.439.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 77.439.000
 • Menkuller 77.439.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 914.890.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 914.890.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 914.890.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.169.144.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.169.144.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.169.144.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 86.642.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 86.642.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 86.642.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 214.097.000
 • 15.3 Diğer 214.097.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 214.097.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 47.787.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 47.787.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 47.787.000
 • AKTİF TOPLAMI 724.954.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 724.954.000
 • Reasürörler Payı (-) 724.954.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 80.539.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.539.000
 • Ödenmiş Sermaye 80.539.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 15.125.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 15.125.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 15.125.000
 • A K T İ F T O P L A M I 2.084.034.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.084.034.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.084.034.000
 • 4.1 Bonolar 702.400.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 702.400.000
 • Maliyet Artış Fonu 702.400.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 378.138.000
 • A. Finansal Borçlar 378.138.000
 • Özel Fonlar 378.138.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 216.000
 • Net Dönem Karı 216.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 216.000
 • B. Ticari Borçlar 290.036.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 290.036.000
 • P A S İ F T O P L A M I 290.036.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 559.000
 • 2. Borç Senetleri 559.000
 • Alınan Primler 559.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.547.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 16.547.000
 • XII. KARŞILIKLAR 16.547.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.569.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.569.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.569.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 9.421.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 9.421.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 9.421.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 702.400.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 702.400.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 702.400.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 217.037.000
 • Diğer Gelirler 217.037.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 217.037.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 178.312.000
 • A. Finansal Borçlar 178.312.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 178.312.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 927.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 927.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 927.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 8.399.000
 • B. Ticari Borçlar 8.399.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 8.399.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 22.829.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.829.000
 • GENEL GİDERLER (-) 22.829.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.570.000
 • PASİF TOPLAMI 6.570.000
 • Personel Giderleri (-) 6.570.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.164.597.000
 • Faiz Gelirleri 1.164.597.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.164.597.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.164.571.000
 • A. Sermaye 1.164.571.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.164.571.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 185.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 185.000.000
 • Satış Karları 185.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 195.175.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 195.175.000
 • MALİ GİDERLER (-) 195.175.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -116.241.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -116.241.000
 • Diğer Giderler (-) -116.241.000
 • F. Net Dönem Karı 116.241.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 116.241.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 116.241.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 122.685.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 122.685.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 26.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 26.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.084.034.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.084.034.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 920.751.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 920.751.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -719.168.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -719.168.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 201.583.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 201.583.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 201.583.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 201.583.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.545.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.545.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.477.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.477.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.786.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.786.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -52.808.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -52.808.000
 • 4.1.3 Diğer 148.775.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 148.775.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 112.308.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 112.308.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -29.239.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -29.239.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 83.069.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 83.069.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 83.069.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 83.069.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -22.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 83.091.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.