Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,83
 • Değişim :2,91 %
 • Hacim TL :18.846.010
 • Hacim Adet :6.731.881
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksa Enerji Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKSEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 805.909.072
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 805.909.072
 • NAKİT DEĞERLER 805.909.072
 • 1.1 Kasa 84.215.816
 • A. Hazır Değerler 84.215.816
 • Kasa 84.215.816
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.029.075
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.029.075
 • Sigortalılar 2.029.075
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 200.950.514
 • Acenteler 200.950.514
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 200.950.514
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.042.306
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.042.306
 • İkrazlar 8.042.306
 • 6.1 Kısa Vadeli 350.363.383
 • E. Stoklar 350.363.383
 • İŞTİRAKLER 350.363.383
 • 6. Diğer Stoklar 160.307.978
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 160.307.978
 • Menkuller 160.307.978
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 805.909.072
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 805.909.072
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 805.909.072
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.199.523.753
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.199.523.753
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.199.523.753
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.318.499
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.318.499
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.318.499
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 3.084.071.523
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.084.071.523
 • Reasürörler Payı (-) 3.084.071.523
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.528.622
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.528.622
 • Ödenmiş Sermaye 3.528.622
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 82.604.745
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 82.604.745
 • Kanuni Yedek Akçeler 82.604.745
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 25.587.956
 • F. Diğer Duran Varlıklar 25.587.956
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 25.587.956
 • A K T İ F T O P L A M I 4.005.432.825
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.005.432.825
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.005.432.825
 • 4.1 Bonolar 1.347.972.334
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.347.972.334
 • Maliyet Artış Fonu 1.347.972.334
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 771.929.899
 • A. Finansal Borçlar 771.929.899
 • Özel Fonlar 771.929.899
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 121.083.603
 • KAR 121.083.603
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 121.083.603
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 9.623.148
 • Net Dönem Karı 9.623.148
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 9.623.148
 • B. Ticari Borçlar 416.829.269
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 416.829.269
 • P A S İ F T O P L A M I 416.829.269
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 17.088.426
 • 2. Borç Senetleri 17.088.426
 • Alınan Primler 17.088.426
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.064.754
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.064.754
 • XII. KARŞILIKLAR 5.064.754
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.064.278
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.064.278
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.064.278
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.781.132
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.781.132
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.781.132
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.347.972.334
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.347.972.334
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.347.972.334
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.941.577.756
 • Diğer Gelirler 1.941.577.756
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.941.577.756
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.540.460.545
 • A. Finansal Borçlar 1.540.460.545
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.540.460.545
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 337.082.902
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 337.082.902
 • Ödenen Tazminatlar (-) 337.082.902
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 58.618.113
 • PASİF TOPLAMI 58.618.113
 • Personel Giderleri (-) 58.618.113
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 715.882.735
 • Faiz Gelirleri 715.882.735
 • III. ÖZ SERMAYE 715.882.735
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 720.809.056
 • A. Sermaye 720.809.056
 • Kar Payı Gelirleri 720.809.056
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 613.169.118
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 613.169.118
 • Satış Karları 613.169.118
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -8.701.181
 • 5. Maliyet Artış Fonu -8.701.181
 • Diğer Giderler (-) -8.701.181
 • F. Net Dönem Karı 8.701.181
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 8.701.181
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 8.701.181
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 42.114.653
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 42.114.653
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.926.321
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.926.321
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.005.432.825
 • P A S İ F T O P L A M I 4.005.432.825
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.302.144.407
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.302.144.407
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.155.380.409
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.155.380.409
 • 2. Satış İskontoları (-) 146.763.998
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 146.763.998
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 146.763.998
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 146.763.998
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -332.796
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -332.796
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.458.178
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -15.458.178
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.790.974
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.790.974
 • 4.1.3 Diğer 130.973.024
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 130.973.024
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -4.121.479
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -4.121.479
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.898.347
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.898.347
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -10.019.826
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -10.019.826
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -10.019.826
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -10.019.826
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -260.145
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -9.759.681
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.