Alarko Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,03
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :6.903.538
 • Hacim Adet :1.720.477
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Alarko Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ALARK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.048.065.243
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.048.065.243
 • NAKİT DEĞERLER 1.048.065.243
 • 1.1 Kasa 359.323.128
 • A. Hazır Değerler 359.323.128
 • Kasa 359.323.128
 • B. Menkul Kıymetler 300.883.692
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 300.883.692
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 300.883.692
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 47.290.004
 • Acenteler 47.290.004
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 47.290.004
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 30.814.683
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 30.814.683
 • İkrazlar 30.814.683
 • 6.1 Kısa Vadeli 150.050.592
 • E. Stoklar 150.050.592
 • İŞTİRAKLER 150.050.592
 • 6. Diğer Stoklar 72.320.461
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 72.320.461
 • Menkuller 72.320.461
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 984.565.148
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 984.565.148
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 984.565.148
 • 8.1.3 Diğer 63.500.095
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 63.500.095
 • Gayrimenkuller 63.500.095
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.265.971.915
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.265.971.915
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.265.971.915
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.371.742
 • Devam Eden Yatırımlar 2.371.742
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.371.742
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 22.131.081
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 22.131.081
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 22.131.081
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.141.623
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.141.623
 • Reasürörler Payı (-) 1.141.623
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 542.693.729
 • 15.3 Diğer 542.693.729
 • Muallak Hasar Karşılığı 542.693.729
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 26.562.170
 • Hayat Matematik Karşılığı 26.562.170
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 26.562.170
 • AKTİF TOPLAMI 491.979.342
 • D. Maddi Duran Varlıklar 491.979.342
 • Reasürörler Payı (-) 491.979.342
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 28.228.884
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.228.884
 • Ödenmiş Sermaye 28.228.884
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.043.473
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.043.473
 • Nominal Sermaye 12.043.473
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 132.092.857
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 132.092.857
 • Kanuni Yedek Akçeler 132.092.857
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 18.770.487
 • F. Diğer Duran Varlıklar 18.770.487
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 18.770.487
 • A K T İ F T O P L A M I 2.314.037.158
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.314.037.158
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.314.037.158
 • 4.1 Bonolar 415.162.905
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 415.162.905
 • Maliyet Artış Fonu 415.162.905
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 160.486.188
 • A. Finansal Borçlar 160.486.188
 • Özel Fonlar 160.486.188
 • B. Ticari Borçlar 70.685.808
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 70.685.808
 • P A S İ F T O P L A M I 70.685.808
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.203.201
 • 2. Borç Senetleri 3.203.201
 • Alınan Primler 3.203.201
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.373.814
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.373.814
 • XII. KARŞILIKLAR 1.373.814
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 166.274.848
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 166.274.848
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 166.274.848
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 415.162.905
 • 8. Borç Reeskontu (-) 415.162.905
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 415.162.905
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 607.153.535
 • Diğer Gelirler 607.153.535
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 607.153.535
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 178.844.405
 • A. Finansal Borçlar 178.844.405
 • TEKNİK GİDERLER (-) 178.844.405
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 120.136.210
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 120.136.210
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 120.136.210
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 13.714.991
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.714.991
 • GENEL GİDERLER (-) 13.714.991
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 157.775.949
 • PASİF TOPLAMI 157.775.949
 • Personel Giderleri (-) 157.775.949
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 111.488.194
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 111.488.194
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 111.488.194
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.291.720.718
 • Faiz Gelirleri 1.291.720.718
 • III. ÖZ SERMAYE 1.291.720.718
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.118.662.529
 • A. Sermaye 1.118.662.529
 • Kar Payı Gelirleri 1.118.662.529
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 223.467.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 223.467.000
 • Satış Karları 223.467.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -787.396
 • C. Emisyon Primi -787.396
 • Kira Gelirleri -787.396
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -26.913.170
 • 5. Maliyet Artış Fonu -26.913.170
 • Diğer Giderler (-) -26.913.170
 • F. Net Dönem Karı 26.913.170
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 26.913.170
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 26.913.170
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.736.593
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.736.593
 • 2. ........... Yılı Zararı 173.058.189
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 173.058.189
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.314.037.158
 • P A S İ F T O P L A M I 2.314.037.158
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 205.860.161
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 205.860.161
 • 1. Satıştan İadeler (-) -190.303.471
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -190.303.471
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.556.690
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.556.690
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.556.690
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.556.690
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.770.493
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.770.493
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -38.472.018
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -38.472.018
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -42.242.511
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -42.242.511
 • 4.1.3 Diğer -26.685.821
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -26.685.821
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 121.938.480
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 121.938.480
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.990.227
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.990.227
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 118.948.253
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 118.948.253
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 118.948.253
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 118.948.253
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.887.209
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 116.061.044
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.