Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,30
 • Değişim :0,44 %
 • Hacim TL :1.805.614
 • Hacim Adet :781.433
* SG: 25.10.2016 - 11:07 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 • XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : ANACM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.078.182.314
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.078.182.314
 • NAKİT DEĞERLER 2.078.182.314
 • 1.1 Kasa 824.283.806
 • A. Hazır Değerler 824.283.806
 • Kasa 824.283.806
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 64.260.532
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 64.260.532
 • Sigortalılar 64.260.532
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 473.635.251
 • Acenteler 473.635.251
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 473.635.251
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 331.881.163
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 331.881.163
 • İkrazlar 331.881.163
 • 6.1 Kısa Vadeli 323.786.634
 • E. Stoklar 323.786.634
 • İŞTİRAKLER 323.786.634
 • 6. Diğer Stoklar 60.334.928
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 60.334.928
 • Menkuller 60.334.928
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.078.182.314
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.078.182.314
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.078.182.314
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.089.352.037
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.089.352.037
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.089.352.037
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 14.646.924
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.646.924
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 14.646.924
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 32.068.742
 • 15.3 Diğer 32.068.742
 • Muallak Hasar Karşılığı 32.068.742
 • AKTİF TOPLAMI 1.859.451.573
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.859.451.573
 • Reasürörler Payı (-) 1.859.451.573
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.024.948
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.024.948
 • Ödenmiş Sermaye 3.024.948
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.399.922
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.399.922
 • Nominal Sermaye 2.399.922
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 157.593.099
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 157.593.099
 • Kanuni Yedek Akçeler 157.593.099
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 22.566.751
 • F. Diğer Duran Varlıklar 22.566.751
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 22.566.751
 • A K T İ F T O P L A M I 4.167.534.351
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.167.534.351
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.167.534.351
 • 4.1 Bonolar 1.393.644.074
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.393.644.074
 • Maliyet Artış Fonu 1.393.644.074
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 714.473.966
 • A. Finansal Borçlar 714.473.966
 • Özel Fonlar 714.473.966
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 9.467.431
 • Net Dönem Karı 9.467.431
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 9.467.431
 • B. Ticari Borçlar 194.979.999
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 194.979.999
 • P A S İ F T O P L A M I 194.979.999
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 409.829.828
 • 2. Borç Senetleri 409.829.828
 • Alınan Primler 409.829.828
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.295.580
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.295.580
 • XII. KARŞILIKLAR 10.295.580
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.054.776
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.054.776
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.054.776
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.393.644.074
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.393.644.074
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.393.644.074
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 937.325.677
 • Diğer Gelirler 937.325.677
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 937.325.677
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 808.808.100
 • A. Finansal Borçlar 808.808.100
 • TEKNİK GİDERLER (-) 808.808.100
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 57.679.200
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 57.679.200
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 57.679.200
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 27.421.505
 • PASİF TOPLAMI 27.421.505
 • Personel Giderleri (-) 27.421.505
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.836.564.600
 • Faiz Gelirleri 1.836.564.600
 • III. ÖZ SERMAYE 1.836.564.600
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.732.382.922
 • A. Sermaye 1.732.382.922
 • Kar Payı Gelirleri 1.732.382.922
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 444.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 444.000.000
 • Satış Karları 444.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.431
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.431
 • MALİ GİDERLER (-) 1.431
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.753.578
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.753.578
 • Diğer Giderler (-) 4.753.578
 • F. Net Dönem Karı -4.753.578
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.753.578
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.753.578
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 103.448.746
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 103.448.746
 • 2. ........... Yılı Zararı 104.181.678
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 104.181.678
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.167.534.351
 • P A S İ F T O P L A M I 4.167.534.351
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 834.299.008
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 834.299.008
 • 1. Satıştan İadeler (-) -648.498.217
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -648.498.217
 • 2. Satış İskontoları (-) 185.800.791
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 185.800.791
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 185.800.791
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 185.800.791
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -54.745.254
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -54.745.254
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -86.435.193
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -86.435.193
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.675.583
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.675.583
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -147.856.030
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -147.856.030
 • 4.1.3 Diğer 37.944.761
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.944.761
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 412.138.160
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 412.138.160
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -25.056.864
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -25.056.864
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 387.081.296
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 387.081.296
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 387.081.296
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 387.081.296
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.374.521
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 382.706.775
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,42
  3. 14,52
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,12
  3. 14,29
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,35
  3. 14,08
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,50
  3. 11,11
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. 10,53

Azalan

  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. -7,69
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 6,02
  3. -6,81
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. -5,49
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,24
  3. -5,08

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. -0,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,85
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,31
  3. 1,65

LOT

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,42
  3. 14,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. -0,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,49
  3. 0,42
  1. FENER FENERBAHCE FUTBOL A.S.
  2. 39,08
  3. 3,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.