Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,11
 • Değişim :1,3 %
 • Hacim TL :3.108.129
 • Hacim Adet :1.006.095
* SG: 24.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 • XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : ANACM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.959.151.189
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.959.151.189
 • NAKİT DEĞERLER 1.959.151.189
 • 1.1 Kasa 768.787.318
 • A. Hazır Değerler 768.787.318
 • Kasa 768.787.318
 • B. Menkul Kıymetler 5.707.398
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 5.707.398
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.707.398
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 55.091.894
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 55.091.894
 • Sigortalılar 55.091.894
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 489.362.927
 • Acenteler 489.362.927
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 489.362.927
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 272.575.393
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 272.575.393
 • İkrazlar 272.575.393
 • 6.1 Kısa Vadeli 307.985.088
 • E. Stoklar 307.985.088
 • İŞTİRAKLER 307.985.088
 • 6. Diğer Stoklar 59.641.171
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 59.641.171
 • Menkuller 59.641.171
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.959.151.189
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.959.151.189
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.959.151.189
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.237.981.019
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.237.981.019
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.237.981.019
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 14.681.394
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.681.394
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 14.681.394
 • 15.2 Menkul Değerlerin 112.578.881
 • C. Finansal Duran Varlıklar 112.578.881
 • Reasürörler Payı (-) 112.578.881
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 34.294.963
 • 15.3 Diğer 34.294.963
 • Muallak Hasar Karşılığı 34.294.963
 • AKTİF TOPLAMI 1.892.676.097
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.892.676.097
 • Reasürörler Payı (-) 1.892.676.097
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.232.991
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.232.991
 • Ödenmiş Sermaye 3.232.991
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.523.558
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.523.558
 • Nominal Sermaye 2.523.558
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 160.735.222
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 160.735.222
 • Kanuni Yedek Akçeler 160.735.222
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 19.781.471
 • F. Diğer Duran Varlıklar 19.781.471
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 19.781.471
 • A K T İ F T O P L A M I 4.197.132.208
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.197.132.208
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.197.132.208
 • 4.1 Bonolar 1.366.190.743
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.366.190.743
 • Maliyet Artış Fonu 1.366.190.743
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 734.873.147
 • A. Finansal Borçlar 734.873.147
 • Özel Fonlar 734.873.147
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 10.476.045
 • Net Dönem Karı 10.476.045
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 10.476.045
 • B. Ticari Borçlar 180.608.436
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 180.608.436
 • P A S İ F T O P L A M I 180.608.436
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 374.657.810
 • 2. Borç Senetleri 374.657.810
 • Alınan Primler 374.657.810
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.489.258
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.489.258
 • XII. KARŞILIKLAR 7.489.258
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 26.091.636
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 26.091.636
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 26.091.636
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.366.190.743
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.366.190.743
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.366.190.743
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 965.122.257
 • Diğer Gelirler 965.122.257
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 965.122.257
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 831.826.165
 • A. Finansal Borçlar 831.826.165
 • TEKNİK GİDERLER (-) 831.826.165
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 60.494.400
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 60.494.400
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 60.494.400
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 29.817.071
 • PASİF TOPLAMI 29.817.071
 • Personel Giderleri (-) 29.817.071
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.865.819.208
 • Faiz Gelirleri 1.865.819.208
 • III. ÖZ SERMAYE 1.865.819.208
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.758.211.421
 • A. Sermaye 1.758.211.421
 • Kar Payı Gelirleri 1.758.211.421
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 444.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 444.000.000
 • Satış Karları 444.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.431
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.431
 • MALİ GİDERLER (-) 1.431
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 5.955.553
 • 5. Maliyet Artış Fonu 5.955.553
 • Diğer Giderler (-) 5.955.553
 • F. Net Dönem Karı -5.955.553
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.955.553
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.955.553
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 103.448.746
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 103.448.746
 • 2. ........... Yılı Zararı 107.607.787
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 107.607.787
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.197.132.208
 • P A S İ F T O P L A M I 4.197.132.208
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.325.602.351
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.325.602.351
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.024.405.224
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.024.405.224
 • 2. Satış İskontoları (-) 301.197.127
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 301.197.127
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 301.197.127
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 301.197.127
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -83.066.461
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -83.066.461
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -120.947.179
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -120.947.179
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -7.281.415
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -7.281.415
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -211.295.055
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -211.295.055
 • 4.1.3 Diğer 89.902.072
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 89.902.072
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 464.638.433
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 464.638.433
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -37.549.700
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -37.549.700
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 427.088.733
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 427.088.733
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 427.088.733
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 427.088.733
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 7.800.630
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 419.288.103
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 6,33
  3. 19,89
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,78
  3. 19,83
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,75
  3. 18,24
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,31
  3. 14,36
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 14,29

Azalan

  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 5,40
  3. -16,54
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,16
  3. -5,88
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,31
  3. -5,07
  1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIM AS
  2. 2,75
  3. -4,84
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,77
  3. -3,75

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,84
  3. 0,38
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,50
  3. 5,77
  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,74
  3. 4,23
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,55
  3. 1,72
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,24
  3. 2,48

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,84
  3. 0,38
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,50
  3. 5,77
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,75
  3. 1,61
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,97
  3. 1,66
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,51
  3. 3,19

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.