Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,15
 • Değişim :0,19 %
 • Hacim TL :691.216
 • Hacim Adet :134.356
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 337.998.518
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 337.998.518
 • NAKİT DEĞERLER 337.998.518
 • 1.1 Kasa 8.297
 • A. Hazır Değerler 8.297
 • Kasa 8.297
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 170.391.655
 • 2. Bankalar 170.391.655
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 170.391.655
 • 1. Hisse Senetleri 2.333.592.883
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.333.592.883
 • ALACAKLAR 2.333.592.883
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 699.714.225
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 699.714.225
 • Sigortalılar 699.714.225
 • 2.1.3 Diğer 35.052.746
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 35.052.746
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 35.052.746
 • 2.2 Hisse Senetleri 22.640.861
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 22.640.861
 • Reeskont Karşılığı (-) 22.640.861
 • 1. Alıcılar 1.580.946.241
 • Acenteler 1.580.946.241
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.580.946.241
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -4.761.190
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -4.761.190
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -4.761.190
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 10.905.652.953
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.905.652.953
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 10.905.652.953
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 23.984.155
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 23.984.155
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 23.984.155
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 31.396.781
 • Diğer Alacaklar 31.396.781
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 31.396.781
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 10.850.274.591
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 10.850.274.591
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 10.850.274.591
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 4.339
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 4.339
 • İştirakler 4.339
 • 6. Diğer Stoklar 4.339
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.339
 • Menkuller 4.339
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.744.563
 • Devam Eden Yatırımlar 10.744.563
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.744.563
 • 1. Alıcılar 15.498.463
 • 9.1 Mali İştirakler 15.498.463
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15.498.463
 • 2. Alacak Senetleri 27.669
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 27.669
 • A K T İ F T O P L A M I 27.669
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 13.603.519.388
 • BORÇLAR 13.603.519.388
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 13.603.519.388
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 764.981
 • Borç Reeskontu (-) 764.981
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 764.981
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.676.296
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.676.296
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.676.296
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 17.676.296
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 17.676.296
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 17.676.296
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 136.587.751
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 136.587.751
 • Deprem Hasar Karşılığı 136.587.751
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 119.013.433
 • Hayat Matematik Karşılığı 119.013.433
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 119.013.433
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 22.458.428
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 22.458.428
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.458.428
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.822.541
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.822.541
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.822.541
 • AKTİF TOPLAMI 53.886
 • D. Maddi Duran Varlıklar 53.886
 • Reasürörler Payı (-) 53.886
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.461.784
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.461.784
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.461.784
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 53.375
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 53.375
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.375
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -17.851.045
 • 3. Binalar -17.851.045
 • Reasürörler Payı (-) -17.851.045
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 21.244.607
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 21.244.607
 • B-Serbest Karşılıklar 21.244.607
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 34.936.704
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 34.936.704
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 34.936.704
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -24.698.812
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -24.698.812
 • Ödenmiş Sermaye -24.698.812
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.006.715
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.006.715
 • Nominal Sermaye 11.006.715
 • 2. Haklar 305.396
 • III. ALINAN KREDİLER 305.396
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 305.396
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 171.664.928
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 176.579.031
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 171.664.928
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 176.579.031
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 171.664.928
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 176.579.031
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 13.775.184.316
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 13.780.098.419
 • 5. Verilen Avanslar 13.775.184.316
 • 5. Verilen Avanslar 13.780.098.419
 • İhtiyari Yedek Akçeler 13.775.184.316
 • İhtiyari Yedek Akçeler 13.780.098.419
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 45.335.804
 • F. Diğer Duran Varlıklar 45.335.804
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 45.335.804
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 45.335.804
 • Net Dönem Karı 45.335.804
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 45.335.804
 • B. Ticari Borçlar 11.034.415.910
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 11.034.415.910
 • P A S İ F T O P L A M I 11.034.415.910
 • 1. Satıcılar 12.288.910
 • TEKNİK GELİRLER 12.288.910
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 12.288.910
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.185.182
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.185.182
 • Alınan Komisyonlar 1.185.182
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 11.020.426.879
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 11.020.426.879
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 11.020.426.879
 • 11.1 Mevduatın 514.939
 • 5. Borç Reeskontu (-) 514.939
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 514.939
 • 1. Ortaklara Borçlar 12.293
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 12.293
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 12.293
 • 11.4 Diğer 79.497
 • 2. İştiraklere Borçlar 79.497
 • Hayat Matematik Karşılığı 79.497
 • 12.3 Vergi Karşılığı 43.385
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 43.385
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 43.385
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 48
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 48
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 48
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 12.693.413
 • 8. Borç Reeskontu (-) 12.693.413
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 12.693.413
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.804.520.667
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.804.520.667
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.804.520.667
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 22.500.891
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 22.500.891
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 22.500.891
 • 1. Vergi Karşılıkları 4.023
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 4.023
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 4.023
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.679.993.876
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.679.993.876
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.679.993.876
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 87.127.768
 • Diğer Gelirler 87.127.768
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 87.127.768
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 474.124
 • A. Finansal Borçlar 474.124
 • TEKNİK GİDERLER (-) 474.124
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 14.419.985
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 14.419.985
 • Ödenen Komisyonlar (-) 14.419.985
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 17.117.996
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 17.117.996
 • Ödenen Tazminatlar (-) 17.117.996
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.198.845
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.198.845
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.198.845
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.030.168
 • B. Ticari Borçlar 2.030.168
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.030.168
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27
 • 2. Borç Senetleri 27
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 32.940.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 32.940.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 32.940.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -23.051.044
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -23.051.044
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -23.051.044
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 17.124.927
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 17.124.927
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 17.124.927
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.492.612
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.492.612
 • Diğer Giderler (-) 4.492.612
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.935.824.259
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.935.824.259
 • GENEL GİDERLER (-) 12.935.824.259
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 14.020.024
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 14.020.024
 • Diğer Gelirler 14.020.024
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 544.377
 • E. Yedekler 544.377
 • Faiz Giderleri (-) 544.377
 • 1. Yasal Yedekler 14.564.401
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.564.401
 • Satış Zararları (-) 14.564.401
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 165.682.715
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 167.611.167
 • P A S İ F T O P L A M I 165.682.715
 • P A S İ F T O P L A M I 167.611.167
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 104.906.965
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 106.543.950
 • A. Brüt Satışlar 104.906.965
 • A. Brüt Satışlar 106.543.950
 • 1. Yurtiçi Satışlar 1.321.820
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 1.321.820
 • 2. Yurtdışı Satışlar 8.489.678
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 8.489.678
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 49.839.218
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 50.130.685
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 49.839.218
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 50.130.685
 • 1. Satıştan İadeler (-) 1.125.034
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 1.125.034
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2. Satış İskontoları (-) 101.786.362
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 101.786.362
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 130.212.650
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 130.312.230
 • C. Net Satışlar 130.212.650
 • C. Net Satışlar 130.312.230
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 824.795.656
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 829.709.759
 • D. Satışların Maliyeti (-) 824.795.656
 • D. Satışların Maliyeti (-) 829.709.759
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.775.184.316
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.780.098.419
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.775.184.316
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.780.098.419
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 303.914
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 303.914
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 303.914
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 303.914
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 496.701
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 496.701
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -188.764
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -188.764
 • 4.1.3 Diğer -4.023
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.023
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -659.137
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -659.137
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -25.164
 • 4.2.3 Diğer -25.164
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -200.011
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -200.011
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -51.629
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -51.629
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -904
 • H. Finansman Giderleri (-) -904
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -10.414
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -10.414
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -396.179
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -396.179
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -355.223
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -355.223
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 434.495.131
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 434.495.131
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 313.591.921
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 313.591.921
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 319.304.767
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 319.304.767
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -5.712.846
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -5.712.846
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 114.982.364
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 114.982.364
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 5.920.846
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 5.920.846
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -352.275.290
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -352.275.290
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -333.235.745
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -333.235.745
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -322.365.159
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -322.365.159
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -10.870.586
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -158.283
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -3.163.816
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -94.147.639
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.