Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,70
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :22.974
 • Hacim Adet :13.531
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 267.592.385
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.781.687.233
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 267.592.385
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.781.687.233
 • NAKİT DEĞERLER 267.592.385
 • NAKİT DEĞERLER 2.781.687.233
 • 1.1 Kasa 593
 • 1.1 Kasa 40.837
 • A. Hazır Değerler 593
 • A. Hazır Değerler 40.837
 • Kasa 593
 • Kasa 40.837
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 93.945.723
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 2.201.116.591
 • 2. Bankalar 93.945.723
 • 2. Bankalar 2.201.116.591
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 93.945.723
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.201.116.591
 • 1.4 Diğer -126.344
 • 1.4 Diğer -8.683
 • 3. Diğer Hazır Değerler -126.344
 • 3. Diğer Hazır Değerler -8.683
 • Menkul Değerler Cüzdanı -126.344
 • Menkul Değerler Cüzdanı -8.683
 • 1. Hisse Senetleri 810.157.151
 • 1. Hisse Senetleri 2.378.282.670
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 810.157.151
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.378.282.670
 • ALACAKLAR 810.157.151
 • ALACAKLAR 2.378.282.670
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 675.365.709
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 729.469.119
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 675.365.709
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 729.469.119
 • Sigortalılar 675.365.709
 • Sigortalılar 729.469.119
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 15.413.421
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 15.413.421
 • Sigortalılar 15.413.421
 • 2.1.3 Diğer 34.704.449
 • 2.1.3 Diğer 119.473.963
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 34.704.449
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 119.473.963
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 34.704.449
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 119.473.963
 • 2.2 Hisse Senetleri 20.804.757
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 20.804.757
 • Reeskont Karşılığı (-) 20.804.757
 • 1. Alıcılar 1.598.065.535
 • Acenteler 1.598.065.535
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.598.065.535
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -4.761.190
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -95.942
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -4.761.190
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -95.942
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -4.761.190
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -95.942
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 1.027.899.768
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 10.315.985.125
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.027.899.768
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.315.985.125
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 1.027.899.768
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 10.315.985.125
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 23.792.487
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 909.121.309
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 23.792.487
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 909.121.309
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 23.792.487
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 909.121.309
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -5.690.727
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -5.690.727
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -5.690.727
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 118.075.354
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 118.075.354
 • İkrazlar 118.075.354
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 6.393.832
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 6.393.832
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 6.393.832
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 31.411.819
 • Diğer Alacaklar 31.411.819
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 31.411.819
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 10.260.783.393
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 10.260.783.393
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 10.260.783.393
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 165.928.036
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 165.928.036
 • VI. KREDİLER 117.996
 • VI. KREDİLER 165.928.036
 • 6.1 Kısa Vadeli -165.928.036
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -165.928.036
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -165.928.036
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 2.912
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 2.912
 • İştirakler 2.912
 • 6. Diğer Stoklar 2.912
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.912
 • Menkuller 2.912
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 20.714.222
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 64.058.182
 • Devam Eden Yatırımlar 20.714.222
 • Devam Eden Yatırımlar 64.058.182
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 20.714.222
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 64.058.182
 • 1. Alıcılar 16.127.159
 • 1. Alıcılar 374.152.441
 • 9.1 Mali İştirakler 16.127.159
 • 9.1 Mali İştirakler 374.152.441
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 16.127.159
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 374.152.441
 • 2. Alacak Senetleri 38.247
 • 2. Alacak Senetleri 6.637.440
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 38.247
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 6.637.440
 • A K T İ F T O P L A M I 38.247
 • A K T İ F T O P L A M I 6.637.440
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.021.248.255
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 13.042.086.680
 • BORÇLAR 5.021.248.255
 • BORÇLAR 13.042.086.680
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.021.248.255
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 13.042.086.680
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 764.981
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.396.922
 • Borç Reeskontu (-) 764.981
 • Borç Reeskontu (-) 2.396.922
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 764.981
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.396.922
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.826.891
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 434.300.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.826.891
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 434.300.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.826.891
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 434.300.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 16.826.891
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 434.300.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 16.826.891
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 434.300.000
 • Diğer Borçlar 16.826.891
 • Diğer Borçlar 434.300.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 95.066.124
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 137.619.533
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 95.066.124
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 137.619.533
 • Deprem Hasar Karşılığı 95.066.124
 • Deprem Hasar Karşılığı 137.619.533
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 54.287.843
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 119.614.810
 • Hayat Matematik Karşılığı 54.287.843
 • Hayat Matematik Karşılığı 119.614.810
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 54.287.843
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 119.614.810
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 17.2 Diğer 11.532.400
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 11.532.400
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.532.400
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 21.757.806
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 46.485.240
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 21.757.806
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 46.485.240
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 21.757.806
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 46.485.240
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.799.231
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.423.481
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.799.231
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.423.481
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.799.231
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.423.481
 • AKTİF TOPLAMI 53.886
 • AKTİF TOPLAMI 619.736
 • D. Maddi Duran Varlıklar 53.886
 • D. Maddi Duran Varlıklar 619.736
 • Reasürörler Payı (-) 53.886
 • Reasürörler Payı (-) 619.736
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.461.784
 • 1. Arazi ve Arsalar 22.331.966
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.461.784
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 22.331.966
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.461.784
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 22.331.966
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 634.906
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.968.228
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 634.906
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.968.228
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 634.906
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.968.228
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -57.582.770
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -16.797.864
 • 3. Binalar -57.582.770
 • 3. Binalar -16.797.864
 • Reasürörler Payı (-) -57.582.770
 • Reasürörler Payı (-) -16.797.864
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 19.247.767
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 55.360.639
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 19.247.767
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 55.360.639
 • B-Serbest Karşılıklar 19.247.767
 • B-Serbest Karşılıklar 55.360.639
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 32.137.314
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 32.137.314
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 32.137.314
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 94.583.124
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 94.583.124
 • ÖZKAYNAKLAR 94.583.124
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -75.090.920
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -23.117.677
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -75.090.920
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -23.117.677
 • Ödenmiş Sermaye -75.090.920
 • Ödenmiş Sermaye -23.117.677
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 10.228.130
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.618.435
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10.228.130
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.618.435
 • Nominal Sermaye 10.228.130
 • Nominal Sermaye 19.618.435
 • 2. Haklar 189.767
 • 2. Haklar 2.336.152
 • III. ALINAN KREDİLER 189.767
 • III. ALINAN KREDİLER 2.336.152
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 189.767
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.336.152
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.228.018
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.228.018
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.228.018
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 174.648.939
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 606.687.855
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 174.648.939
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 606.687.855
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 174.648.939
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 606.687.855
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.627.936.110
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 13.216.735.619
 • 5. Verilen Avanslar 5.627.936.110
 • 5. Verilen Avanslar 13.216.735.619
 • İhtiyari Yedek Akçeler 5.627.936.110
 • İhtiyari Yedek Akçeler 13.216.735.619
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 45.254.403
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 155.240.143
 • F. Diğer Duran Varlıklar 45.254.403
 • F. Diğer Duran Varlıklar 155.240.143
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 45.254.403
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 155.240.143
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 45.254.403
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 155.240.143
 • Net Dönem Karı 45.254.403
 • Net Dönem Karı 155.240.143
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 45.254.403
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 155.240.143
 • B. Ticari Borçlar 392.513.347
 • B. Ticari Borçlar 10.502.063.206
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 392.513.347
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 10.502.063.206
 • P A S İ F T O P L A M I 392.513.347
 • P A S İ F T O P L A M I 10.502.063.206
 • 1. Satıcılar 11.804.261
 • 1. Satıcılar 265.301.362
 • TEKNİK GELİRLER 11.804.261
 • TEKNİK GELİRLER 265.301.362
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 11.804.261
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 265.301.362
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 2.097.256
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 8.515.502
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.097.256
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 8.515.502
 • Alınan Komisyonlar 2.097.256
 • Alınan Komisyonlar 8.515.502
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 10.487.748.304
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 10.487.748.304
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 10.487.748.304
 • 11.1 Mevduatın 413.385
 • 11.1 Mevduatın 118.696.483
 • 5. Borç Reeskontu (-) 413.385
 • 5. Borç Reeskontu (-) 118.696.483
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 413.385
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 118.696.483
 • 1. Ortaklara Borçlar 8.294
 • 1. Ortaklara Borçlar 79.757
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 8.294
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 79.757
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 8.294
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 79.757
 • 11.4 Diğer 63.517
 • 2. İştiraklere Borçlar 63.517
 • Hayat Matematik Karşılığı 63.517
 • 12.3 Vergi Karşılığı 8.294
 • 12.3 Vergi Karşılığı 16.192
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 8.294
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 16.192
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 8.294
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 16.192
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 48
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 48
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 48
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 9.834.825
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 102.685.307
 • 8. Borç Reeskontu (-) 9.834.825
 • 8. Borç Reeskontu (-) 102.685.307
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 9.834.825
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 102.685.307
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.810.577.117
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.539.826.579
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.810.577.117
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.539.826.579
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.810.577.117
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.539.826.579
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 21.780.426
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.901.621.481
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 21.780.426
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.901.621.481
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 21.780.426
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.901.621.481
 • 1. Vergi Karşılıkları 15.826
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.470.424
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 15.826
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.470.424
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 15.826
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.470.424
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.695.308.718
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.695.308.718
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.695.308.718
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 79.832.278
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.626.734.674
 • Diğer Gelirler 79.832.278
 • Diğer Gelirler 1.626.734.674
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 79.832.278
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.626.734.674
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 358.935
 • A. Finansal Borçlar 358.935
 • TEKNİK GİDERLER (-) 358.935
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 13.280.934
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 13.280.934
 • Ödenen Komisyonlar (-) 13.280.934
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 20.471.118
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 40.219.069
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 20.471.118
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 40.219.069
 • Ödenen Tazminatlar (-) 20.471.118
 • Ödenen Tazminatlar (-) 40.219.069
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.248.405
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 37.348.297
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.248.405
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 37.348.297
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.248.405
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 37.348.297
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.904.944
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.870.772
 • B. Ticari Borçlar 1.904.944
 • B. Ticari Borçlar 2.870.772
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.904.944
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.870.772
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 13.855.569
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 22.720.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 13.855.569
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 22.720.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 13.855.569
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 22.720.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -13.855.569
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -9.402.231
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -13.855.569
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -9.402.231
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -13.855.569
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -9.402.231
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 14.725.382
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 14.725.382
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 14.725.382
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.597.908
 • 1. Ortaklara Borçlar 83.203.032
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.597.908
 • 15.4 Kâr veya Zarar 83.203.032
 • Diğer Giderler (-) 4.597.908
 • Diğer Giderler (-) 83.203.032
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.209.247
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.209.247
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.209.247
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.315.979.664
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.407.603.716
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.315.979.664
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.407.603.716
 • GENEL GİDERLER (-) 4.315.979.664
 • GENEL GİDERLER (-) 12.407.603.716
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 102.446.564
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 102.446.564
 • Karşılıklar (-) 102.446.564
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 102.446.564
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 102.446.564
 • Kambiyo Karları 102.446.564
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 13.666.671
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 16.871.750
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 13.666.671
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 16.871.750
 • Diğer Gelirler 13.666.671
 • Diğer Gelirler 16.871.750
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 2.278.122
 • E. Yedekler 2.278.122
 • Faiz Giderleri (-) 2.278.122
 • 1. Yasal Yedekler 15.944.793
 • 1. Yasal Yedekler 119.318.314
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.944.793
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 119.318.314
 • Satış Zararları (-) 15.944.793
 • Satış Zararları (-) 119.318.314
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 28.428.903
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 28.428.903
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 28.428.903
 • 2. ........... Yılı Zararı 28.428.903
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 28.428.903
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 175.891.698
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 586.032.521
 • P A S İ F T O P L A M I 175.891.698
 • P A S İ F T O P L A M I 586.032.521
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 37.374.983
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 106.543.950
 • A. Brüt Satışlar 37.374.983
 • A. Brüt Satışlar 106.543.950
 • 1. Yurtiçi Satışlar 1.321.820
 • 1. Yurtiçi Satışlar 17.547.144
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 1.321.820
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 17.547.144
 • 2. Yurtdışı Satışlar 8.489.678
 • 2. Yurtdışı Satışlar 113.109.907
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 8.489.678
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 113.109.907
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 58.411.216
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 374.833.874
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 58.411.216
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 374.833.874
 • 1. Satıştan İadeler (-) 1.125.034
 • 1. Satıştan İadeler (-) 43.166.613
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 1.125.034
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 43.166.613
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2. Satış İskontoları (-) 101.789.175
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 101.789.175
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 46.574.781
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 85.506.237
 • C. Net Satışlar 46.574.781
 • C. Net Satışlar 85.506.237
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 793.187.110
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.192.638.132
 • D. Satışların Maliyeti (-) 793.187.110
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.192.638.132
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.627.936.110
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.216.735.619
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.627.936.110
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.216.735.619
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 141.875
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.656.129.809
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 141.875
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.656.129.809
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 141.875
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.477.150.594
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 141.875
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.477.150.594
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 182
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 1.931.829.477
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 182
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 1.931.829.477
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -449.693.673
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -449.693.673
 • 4.1.3 Diğer -4.985.210
 • 4.1.3 Diğer -15.825
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.985.210
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -15.825
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 173.321.737
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 173.321.737
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.075.756
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 2.075.756
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.564.244.258
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -412.145
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.564.244.258
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -412.145
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.161.560.660
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -192.134
 • 4.2.3 Diğer -1.161.560.660
 • 4.2.3 Diğer -192.134
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -920.733.528
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -120.007
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -920.733.528
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -120.007
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -240.827.132
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -72.127
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -240.827.132
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -72.127
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -13.198.076
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.897
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -13.198.076
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.897
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -337.013.362
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -21.621
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -337.013.362
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -21.621
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -27.027
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 91.885.551
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -27.027
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 91.885.551
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 275.267.504
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 275.267.504
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 202.810.510
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 202.810.510
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 207.967.355
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 207.967.355
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -5.156.845
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -5.156.845
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 68.609.358
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 68.609.358
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 3.847.636
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 3.847.636
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -223.514.130
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -223.514.130
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -245.666.521
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -245.666.521
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -242.112.040
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -242.112.040
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.554.481
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -43.094
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 85.087.218
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 85.478.526
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -2.032.282
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -60.859.451
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.