Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,08
 • Değişim :1,46 %
 • Hacim TL :59.532
 • Hacim Adet :28.660
* SG: 19.01.2017 - 11:25 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.914.657.400
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.914.657.400
 • NAKİT DEĞERLER 2.914.657.400
 • 1.1 Kasa 49.481
 • A. Hazır Değerler 49.481
 • Kasa 49.481
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 2.517.458.090
 • 2. Bankalar 2.517.458.090
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.517.458.090
 • 1.4 Diğer -102.223
 • 3. Diğer Hazır Değerler -102.223
 • Menkul Değerler Cüzdanı -102.223
 • 1. Hisse Senetleri 678.022.200
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 678.022.200
 • ALACAKLAR 678.022.200
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 549.714.766
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 549.714.766
 • Sigortalılar 549.714.766
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 15.212.947
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 15.212.947
 • Sigortalılar 15.212.947
 • 2.1.3 Diğer 113.190.429
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 113.190.429
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 113.190.429
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -95.942
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -95.942
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -95.942
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 893.818.854
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 893.818.854
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 893.818.854
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 816.253.772
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 816.253.772
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 816.253.772
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -7.763.094
 • IV. PARA PİYASALARI -7.763.094
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -7.763.094
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 77.740.012
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 77.740.012
 • İkrazlar 77.740.012
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 7.588.164
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 7.588.164
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 7.588.164
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 172.673.474
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 172.673.474
 • VI. KREDİLER 172.673.474
 • 6.1 Kısa Vadeli -172.673.474
 • E. Stoklar -172.673.474
 • İŞTİRAKLER -172.673.474
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 17.089.467
 • Devam Eden Yatırımlar 17.089.467
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 17.089.467
 • 1. Alıcılar 329.002.026
 • 9.1 Mali İştirakler 329.002.026
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 329.002.026
 • 2. Alacak Senetleri 11.225.865
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 11.225.865
 • A K T İ F T O P L A M I 11.225.865
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.843.815.812
 • BORÇLAR 4.843.815.812
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.843.815.812
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.475.613
 • Borç Reeskontu (-) 2.475.613
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.475.613
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 165.941.952
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 430.860.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 165.941.952
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 430.860.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 165.941.952
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 430.860.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 165.941.952
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 430.860.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 165.941.952
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 430.860.000
 • Diğer Borçlar 165.941.952
 • Diğer Borçlar 430.860.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 94.198.917
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 94.198.917
 • Deprem Hasar Karşılığı 94.198.917
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 54.287.843
 • Hayat Matematik Karşılığı 54.287.843
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 54.287.843
 • 17.2 Diğer 11.596.124
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 11.596.124
 • Reasürörler Payı (-) 11.596.124
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 46.886.671
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 46.886.671
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 46.886.671
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.638.883
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.638.883
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.638.883
 • AKTİF TOPLAMI 619.736
 • D. Maddi Duran Varlıklar 619.736
 • Reasürörler Payı (-) 619.736
 • 1. Arazi ve Arsalar 22.929.866
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 22.929.866
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 22.929.866
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.868.337
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.868.337
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.868.337
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -59.628.543
 • 3. Binalar -59.628.543
 • Reasürörler Payı (-) -59.628.543
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 54.093.816
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 54.093.816
 • B-Serbest Karşılıklar 54.093.816
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 94.954.503
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 94.954.503
 • ÖZKAYNAKLAR 94.954.503
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -78.949.221
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -78.949.221
 • Ödenmiş Sermaye -78.949.221
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 21.838.534
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 21.838.534
 • Nominal Sermaye 21.838.534
 • 2. Haklar 3.239.211
 • III. ALINAN KREDİLER 3.239.211
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.239.211
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.905.306
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.905.306
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.905.306
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 335.854.815
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 600.772.863
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 335.854.815
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 600.772.863
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 335.854.815
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 600.772.863
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.179.670.627
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.444.588.675
 • 5. Verilen Avanslar 5.179.670.627
 • 5. Verilen Avanslar 5.444.588.675
 • İhtiyari Yedek Akçeler 5.179.670.627
 • İhtiyari Yedek Akçeler 5.444.588.675
 • B. Ticari Borçlar 340.232.521
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 340.232.521
 • P A S İ F T O P L A M I 340.232.521
 • 1. Satıcılar 236.473.248
 • TEKNİK GELİRLER 236.473.248
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 236.473.248
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 5.703.468
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 5.703.468
 • Alınan Komisyonlar 5.703.468
 • 11.1 Mevduatın 98.055.805
 • 5. Borç Reeskontu (-) 98.055.805
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 98.055.805
 • 1. Ortaklara Borçlar 55.491
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 55.491
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 55.491
 • 12.3 Vergi Karşılığı 55.491
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 55.491
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 55.491
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 61.353.464
 • 8. Borç Reeskontu (-) 61.353.464
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 61.353.464
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.595.740.269
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.595.740.269
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.595.740.269
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.717.506.201
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.717.506.201
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.717.506.201
 • 1. Vergi Karşılıkları 57.051
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 57.051
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 57.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.877.663.558
 • Diğer Gelirler 1.877.663.558
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.877.663.558
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 28.241.830
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 28.241.830
 • Ödenen Tazminatlar (-) 28.241.830
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 24.715.016
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 24.715.016
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 24.715.016
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.526.814
 • B. Ticari Borçlar 3.526.814
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.526.814
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 17.662.367
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 17.662.367
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 17.662.367
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -17.662.367
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -17.662.367
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -17.662.367
 • 1. Ortaklara Borçlar 89.649.609
 • 15.4 Kâr veya Zarar 89.649.609
 • Diğer Giderler (-) 89.649.609
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.521.590
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.521.590
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.521.590
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.116.794.774
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.116.794.774
 • GENEL GİDERLER (-) 4.116.794.774
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 107.706.930
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 107.706.930
 • Karşılıklar (-) 107.706.930
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 107.706.930
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 107.706.930
 • Kambiyo Karları 107.706.930
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 17.561.103
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 17.561.103
 • Diğer Gelirler 17.561.103
 • 1. Yasal Yedekler 125.268.033
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 125.268.033
 • Satış Zararları (-) 125.268.033
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 500.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 500.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 500.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 28.428.903
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 28.428.903
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 28.428.903
 • 2. ........... Yılı Zararı 28.428.903
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 28.428.903
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 275.998.481
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 582.304.380
 • P A S İ F T O P L A M I 275.998.481
 • P A S İ F T O P L A M I 582.304.380
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 37.374.983
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 58.683.773
 • A. Brüt Satışlar 37.374.983
 • A. Brüt Satışlar 58.683.773
 • 1. Yurtiçi Satışlar 17.547.144
 • 1. Yurtiçi Satışlar 17.811.508
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 17.547.144
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 17.811.508
 • 2. Yurtdışı Satışlar 113.109.907
 • 2. Yurtdışı Satışlar 114.807.843
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 113.109.907
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 114.807.843
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 41.303.737
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 371.105.733
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 41.303.737
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 371.105.733
 • 1. Satıştan İadeler (-) 43.166.613
 • 1. Satıştan İadeler (-) 43.391.620
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 43.166.613
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 43.391.620
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2. Satış İskontoları (-) 70.927.332
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 70.927.332
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 60.190.658
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 62.253.104
 • C. Net Satışlar 60.190.658
 • C. Net Satışlar 62.253.104
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 937.607.820
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.202.525.868
 • D. Satışların Maliyeti (-) 937.607.820
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.202.525.868
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.179.670.627
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.444.588.675
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.179.670.627
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.444.588.675
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.562.467.393
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.562.467.393
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.303.165.298
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.303.165.298
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 2.562.828.988
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 2.562.828.988
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -265.578.394
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -265.578.394
 • 4.1.3 Diğer 5.914.704
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.914.704
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 245.755.996
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 245.755.996
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.932.517
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 2.932.517
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -2.451.171.247
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -2.451.171.247
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.819.463.223
 • 4.2.3 Diğer -1.819.463.223
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.327.707.207
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.327.707.207
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -491.756.016
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -491.756.016
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -18.458.442
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -18.458.442
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -533.268.004
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -533.268.004
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 111.296.146
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 111.296.146
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,42
  3. 19,33
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,71
  3. 18,15
  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,97
  3. 11,49
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 7,22
  3. 10,57
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,01
  3. 6,91

Azalan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,21
  3. -11,03
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,44
  3. -7,10
  1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIM AS
  2. 2,57
  3. -4,46
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,42
  3. -4,35
  1. METUR METEMTUR OTELCILIK A.S.
  2. 1,78
  3. -4,30

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,53
  3. 4,79
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 0,13
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 5,70
  3. 1,79
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,87
  3. -2,25
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,22
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 0,13
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 5,70
  3. 1,79
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,90
  3. 1,30
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,22
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 0,51

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.