Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,65
 • Değişim :-1,06 %
 • Hacim TL :2.075.942
 • Hacim Adet :442.751
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : ARENA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 486.167.875
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 486.167.875
 • NAKİT DEĞERLER 486.167.875
 • 1.1 Kasa 14.355.509
 • A. Hazır Değerler 14.355.509
 • Kasa 14.355.509
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 305.805.776
 • Acenteler 305.805.776
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 305.805.776
 • 6.1 Kısa Vadeli 156.978.514
 • E. Stoklar 156.978.514
 • İŞTİRAKLER 156.978.514
 • 6. Diğer Stoklar 8.895.495
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.895.495
 • Menkuller 8.895.495
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 486.035.294
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 486.035.294
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 486.035.294
 • 8.1.3 Diğer 132.581
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 132.581
 • Gayrimenkuller 132.581
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 10.859.488
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.859.488
 • II. DURAN VARLIKLAR 10.859.488
 • AKTİF TOPLAMI 4.516.246
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.516.246
 • Reasürörler Payı (-) 4.516.246
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.692.166
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.692.166
 • Ödenmiş Sermaye 4.692.166
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 580.391
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 580.391
 • Nominal Sermaye 580.391
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.651.076
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.651.076
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.651.076
 • A K T İ F T O P L A M I 497.027.363
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 497.027.363
 • Yeniden Değerleme Fonu 497.027.363
 • 4.1 Bonolar 286.006.358
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 286.006.358
 • Maliyet Artış Fonu 286.006.358
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 102.623.441
 • A. Finansal Borçlar 102.623.441
 • Özel Fonlar 102.623.441
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 282.829
 • Net Dönem Karı 282.829
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 282.829
 • B. Ticari Borçlar 170.090.467
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 170.090.467
 • P A S İ F T O P L A M I 170.090.467
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.818.926
 • 2. Borç Senetleri 4.818.926
 • Alınan Primler 4.818.926
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.407.821
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.407.821
 • XII. KARŞILIKLAR 1.407.821
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 873.867
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 873.867
 • Diğer Teknik Karşılıklar 873.867
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.909.007
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.909.007
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.909.007
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 286.006.358
 • 8. Borç Reeskontu (-) 286.006.358
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 286.006.358
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.436.027
 • Diğer Gelirler 4.436.027
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.436.027
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.174.878
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.174.878
 • GENEL GİDERLER (-) 3.174.878
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.261.149
 • PASİF TOPLAMI 1.261.149
 • Personel Giderleri (-) 1.261.149
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 206.584.978
 • Faiz Gelirleri 206.584.978
 • III. ÖZ SERMAYE 206.584.978
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 204.540.574
 • A. Sermaye 204.540.574
 • Kar Payı Gelirleri 204.540.574
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 32.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 32.000.000
 • Satış Karları 32.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -84.798.941
 • 5. Maliyet Artış Fonu -84.798.941
 • Diğer Giderler (-) -84.798.941
 • F. Net Dönem Karı 84.798.941
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 84.798.941
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 84.798.941
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 9.433.111
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 9.433.111
 • 2. ........... Yılı Zararı 2.044.404
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 2.044.404
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 497.027.363
 • P A S İ F T O P L A M I 497.027.363
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 716.418.974
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 716.418.974
 • 1. Satıştan İadeler (-) -671.739.839
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -671.739.839
 • 2. Satış İskontoları (-) 44.679.135
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 44.679.135
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 44.679.135
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 44.679.135
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.561.425
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.561.425
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.917.349
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -14.917.349
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -28.478.774
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -28.478.774
 • 4.1.3 Diğer 16.200.361
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 16.200.361
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.680.894
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.680.894
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.009.099
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.009.099
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.671.795
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.671.795
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8.671.795
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 8.671.795
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -285.373
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.957.168
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.