Artı Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,52
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.773
 • Hacim Adet :7.255
* SG: 26.10.2016 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Artı Yatırım Holding A.Ş.
 • XUTUM,XYORT : ARTI | Yakin izleme Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 19.202.984
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19.202.984
 • NAKİT DEĞERLER 19.202.984
 • 1.1 Kasa 504.639
 • A. Hazır Değerler 504.639
 • Kasa 504.639
 • B. Menkul Kıymetler 7.271.982
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.271.982
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.271.982
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 841.669
 • Acenteler 841.669
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 841.669
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.521.938
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.521.938
 • İkrazlar 5.521.938
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.515.511
 • E. Stoklar 3.515.511
 • İŞTİRAKLER 3.515.511
 • 6. Diğer Stoklar 1.547.245
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.547.245
 • Menkuller 1.547.245
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 19.202.984
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 19.202.984
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.202.984
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 87.732.345
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 87.732.345
 • II. DURAN VARLIKLAR 87.732.345
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.000
 • Devam Eden Yatırımlar 6.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.685.051
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.685.051
 • Reasürörler Payı (-) 7.685.051
 • AKTİF TOPLAMI 76.570.353
 • D. Maddi Duran Varlıklar 76.570.353
 • Reasürörler Payı (-) 76.570.353
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.971.988
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.971.988
 • Ödenmiş Sermaye 2.971.988
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.869.357
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.869.357
 • Nominal Sermaye 2.869.357
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 498.953
 • F. Diğer Duran Varlıklar 498.953
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 498.953
 • A K T İ F T O P L A M I 106.935.329
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 106.935.329
 • Yeniden Değerleme Fonu 106.935.329
 • 4.1 Bonolar 38.497.111
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 38.497.111
 • Maliyet Artış Fonu 38.497.111
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 15.545.652
 • A. Finansal Borçlar 15.545.652
 • Özel Fonlar 15.545.652
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 25.149
 • KAR 25.149
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 25.149
 • B. Ticari Borçlar 16.818.342
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 16.818.342
 • P A S İ F T O P L A M I 16.818.342
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.445.800
 • 2. Borç Senetleri 2.445.800
 • Alınan Primler 2.445.800
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 291.488
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 291.488
 • Diğer Teknik Karşılıklar 291.488
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.370.680
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.370.680
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.370.680
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 38.497.111
 • 8. Borç Reeskontu (-) 38.497.111
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 38.497.111
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 12.132.930
 • Diğer Gelirler 12.132.930
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12.132.930
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10.762.825
 • A. Finansal Borçlar 10.762.825
 • TEKNİK GİDERLER (-) 10.762.825
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 86.289
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 86.289
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 86.289
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.140.285
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.140.285
 • GENEL GİDERLER (-) 1.140.285
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 143.531
 • PASİF TOPLAMI 143.531
 • Personel Giderleri (-) 143.531
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 56.305.288
 • Faiz Gelirleri 56.305.288
 • III. ÖZ SERMAYE 56.305.288
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.287.652
 • A. Sermaye 14.287.652
 • Kar Payı Gelirleri 14.287.652
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.000.000
 • Satış Karları 10.000.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.499.678
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.499.678
 • Kambiyo Karları 1.499.678
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 561.400
 • 5. Maliyet Artış Fonu 561.400
 • Diğer Giderler (-) 561.400
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 447.204
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 447.204
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 2.081.739
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.081.739
 • 1. ........... Yılı Zararı -302.369
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -302.369
 • 2. ........... Yılı Zararı 42.017.636
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 42.017.636
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 106.935.329
 • P A S İ F T O P L A M I 106.935.329
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 21.117.572
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 21.117.572
 • 1. Satıştan İadeler (-) -21.443.543
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -21.443.543
 • 2. Satış İskontoları (-) -325.971
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -325.971
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -325.971
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -325.971
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -82.964
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -82.964
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.091.680
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.091.680
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.174.644
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.174.644
 • 4.1.3 Diğer -1.500.615
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.500.615
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.660.918
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.660.918
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 763.490
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 763.490
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 763.490
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 763.490
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -897.428
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -897.428
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -897.428
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -897.428
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -595.059
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -302.369
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,55
  3. 10,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,11
  3. 8,16
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,29
  3. 5,53

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -7,41
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,80
  3. -3,61
  1. IHEVA IHLAS EV ALETLERI
  2. 0,29
  3. -3,33
  1. COMDO COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN
  2. 3,98
  3. -3,16
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,22
  3. -3,06

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,34
  3. 4,93
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,41
  3. -0,12
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,13
  3. 0,89

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,41
  3. -0,12
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,34
  3. 4,93
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,61
  3. 0,36
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 41,58
  3. -1,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.