Akın Tekstil A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,97
 • Değişim :0,61 %
 • Hacim TL :1.737.685
 • Hacim Adet :174.761
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akın Tekstil A.Ş.
 • XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : ATEKS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 108.748.205
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 108.748.205
 • NAKİT DEĞERLER 108.748.205
 • 1.1 Kasa 19.763.575
 • A. Hazır Değerler 19.763.575
 • Kasa 19.763.575
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 38.792.697
 • Acenteler 38.792.697
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 38.792.697
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.294.141
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.294.141
 • İkrazlar 1.294.141
 • 6.1 Kısa Vadeli 45.159.308
 • E. Stoklar 45.159.308
 • İŞTİRAKLER 45.159.308
 • 6. Diğer Stoklar 3.738.484
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.738.484
 • Menkuller 3.738.484
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 108.748.205
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 108.748.205
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 108.748.205
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 376.495.827
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 376.495.827
 • II. DURAN VARLIKLAR 376.495.827
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 162.450
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 162.450
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 162.450
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 238.155.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 238.155.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 238.155.000
 • AKTİF TOPLAMI 138.053.651
 • D. Maddi Duran Varlıklar 138.053.651
 • Reasürörler Payı (-) 138.053.651
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 113.485
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.485
 • Ödenmiş Sermaye 113.485
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.241
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.241
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.241
 • A K T İ F T O P L A M I 485.244.032
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 485.244.032
 • Yeniden Değerleme Fonu 485.244.032
 • 4.1 Bonolar 62.475.567
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 62.475.567
 • Maliyet Artış Fonu 62.475.567
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.195.491
 • A. Finansal Borçlar 2.195.491
 • Özel Fonlar 2.195.491
 • B. Ticari Borçlar 55.653.430
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 55.653.430
 • P A S İ F T O P L A M I 55.653.430
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 498.598
 • 2. Borç Senetleri 498.598
 • Alınan Primler 498.598
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 442.896
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 442.896
 • XII. KARŞILIKLAR 442.896
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 723.621
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 723.621
 • Diğer Teknik Karşılıklar 723.621
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.447.967
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.447.967
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.447.967
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 62.475.567
 • 8. Borç Reeskontu (-) 62.475.567
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 62.475.567
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 22.517.764
 • Diğer Gelirler 22.517.764
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 22.517.764
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 108.160
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 108.160
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 108.160
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.538.958
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.538.958
 • GENEL GİDERLER (-) 4.538.958
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 17.870.646
 • PASİF TOPLAMI 17.870.646
 • Personel Giderleri (-) 17.870.646
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 400.250.701
 • Faiz Gelirleri 400.250.701
 • III. ÖZ SERMAYE 400.250.701
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 401.783.214
 • A. Sermaye 401.783.214
 • Kar Payı Gelirleri 401.783.214
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.200.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.200.000
 • Satış Karları 25.200.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.987.424
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.987.424
 • MALİ GİDERLER (-) 71.987.424
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 107.818
 • 5. Maliyet Artış Fonu 107.818
 • Diğer Giderler (-) 107.818
 • F. Net Dönem Karı -107.818
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -107.818
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -107.818
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.042.390
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.042.390
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.532.513
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.532.513
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 485.244.032
 • P A S İ F T O P L A M I 485.244.032
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 89.805.629
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 89.805.629
 • 1. Satıştan İadeler (-) -72.090.644
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -72.090.644
 • 2. Satış İskontoları (-) 17.714.985
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 17.714.985
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.714.985
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.714.985
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.322.801
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.322.801
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.494.456
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.494.456
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.256.134
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.256.134
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.073.391
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.073.391
 • 4.1.3 Diğer 2.641.594
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.641.594
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.657.627
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.657.627
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -636.651
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -636.651
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.294.278
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.294.278
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.294.278
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.294.278
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -61.349
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.355.627
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.