AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 20,52
 • Değişim :-0,19 %
 • Hacim TL :310.533
 • Hacim Adet :15.186
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • : AVISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 455.035.054
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 455.035.054
 • NAKİT DEĞERLER 455.035.054
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 258.620.826
 • 2. Bankalar 258.620.826
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 258.620.826
 • 1.4 Diğer -128.571
 • 3. Diğer Hazır Değerler -128.571
 • Menkul Değerler Cüzdanı -128.571
 • B. Menkul Kıymetler 196.542.799
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 196.542.799
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 196.542.799
 • 1. Hisse Senetleri 339.187.794
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 339.187.794
 • ALACAKLAR 339.187.794
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 57.456.862
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 57.456.862
 • Sigortalılar 57.456.862
 • 2.1.3 Diğer 61.711.826
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 61.711.826
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 61.711.826
 • 1. Alıcılar 220.019.106
 • Acenteler 220.019.106
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 220.019.106
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 33.598.575
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 33.598.575
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 33.598.575
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 16.997.074
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.997.074
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 16.997.074
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 161.591
 • Diğer Alacaklar 161.591
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 161.591
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.439.910
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 16.439.910
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 16.439.910
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.776.697
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.776.697
 • İştirakler 1.776.697
 • 2. Yarı Mamüller 3.049
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.049
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.049
 • 6. Diğer Stoklar 10.647
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.647
 • Menkuller 10.647
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.763.001
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.763.001
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.763.001
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.133.756
 • Devam Eden Yatırımlar 2.133.756
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.133.756
 • 1. Alıcılar 41.078.249
 • 9.1 Mali İştirakler 41.078.249
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 41.078.249
 • 2. Alacak Senetleri 546.254
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 546.254
 • A K T İ F T O P L A M I 546.254
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 873.356.379
 • BORÇLAR 873.356.379
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 873.356.379
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 10.669.172.908
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.669.172.908
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 10.669.172.908
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.454.580
 • Borç Reeskontu (-) 1.454.580
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.454.580
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 838.932
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 838.932
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 838.932
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 838.932
 • Muallak Hasar Karşılığı 838.932
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 838.932
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 5.667.242
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5.667.242
 • Deprem Hasar Karşılığı 5.667.242
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 6.078.167
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 6.078.167
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.078.167
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 10.524.569
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.524.569
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 10.524.569
 • 1. Arazi ve Arsalar 11.434.267
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 11.434.267
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 11.434.267
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.175.521
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.175.521
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.175.521
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -23.545.282
 • 3. Binalar -23.545.282
 • Reasürörler Payı (-) -23.545.282
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 15.950.327
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 15.950.327
 • B-Serbest Karşılıklar 15.950.327
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 32.960.838
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 32.960.838
 • ÖZKAYNAKLAR 32.960.838
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -30.054.554
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -30.054.554
 • Ödenmiş Sermaye -30.054.554
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.044.043
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.044.043
 • Nominal Sermaye 13.044.043
 • 2. Haklar 2.443.010
 • III. ALINAN KREDİLER 2.443.010
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.443.010
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.096.909
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.096.909
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.096.909
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 10.710.623.908
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 10.710.623.908
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 10.710.623.908
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 11.583.980.287
 • 5. Verilen Avanslar 11.583.980.287
 • İhtiyari Yedek Akçeler 11.583.980.287
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.137.716
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.137.716
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.137.716
 • A K T İ F T O P L A M I 2.137.716
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.137.716
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.137.716
 • B. Ticari Borçlar 231.003.468
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 231.003.468
 • P A S İ F T O P L A M I 231.003.468
 • 1. Satıcılar 10.109.461
 • TEKNİK GELİRLER 10.109.461
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 10.109.461
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 220.738.269
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 220.738.269
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 220.738.269
 • 11.1 Mevduatın 155.738
 • 5. Borç Reeskontu (-) 155.738
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 155.738
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.229.708
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 4.229.708
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 4.229.708
 • 11.4 Diğer 123.601
 • 2. İştiraklere Borçlar 123.601
 • Hayat Matematik Karşılığı 123.601
 • 12.3 Vergi Karşılığı 413.332
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 413.332
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 413.332
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.692.775
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.692.775
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.692.775
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.517.471
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.517.471
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.517.471
 • D. Alınan Sipariş Avansları 124.508.344
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 124.508.344
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 124.508.344
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 65.240.459
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 65.240.459
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 65.240.459
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 10.404.951
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 10.404.951
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 10.404.951
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 48.862.934
 • Diğer Gelirler 48.862.934
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 48.862.934
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 9.105.054
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 9.105.054
 • Ödenen Tazminatlar (-) 9.105.054
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.630.358
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.630.358
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.630.358
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.050.514
 • B. Ticari Borçlar 2.050.514
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.050.514
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 6.223.866
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 6.223.866
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 6.223.866
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -4.800.019
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -4.800.019
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -4.800.019
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 335
 • 5. Borç Reeskontu (-) 335
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 335
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 17.455.544
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 17.455.544
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 17.455.544
 • 1. Ortaklara Borçlar 8.021.984
 • 15.4 Kâr veya Zarar 8.021.984
 • Diğer Giderler (-) 8.021.984
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 4.330.139
 • 2. İştiraklere Borçlar 4.330.139
 • TEKNİK KAR/ZARAR 4.330.139
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 405.309.428
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 405.309.428
 • GENEL GİDERLER (-) 405.309.428
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.547.396.946
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.547.396.946
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.547.396.946
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 452.262.978
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 452.262.978
 • Karşılıklar (-) 452.262.978
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 439.660.080
 • Faiz Gelirleri 439.660.080
 • III. ÖZ SERMAYE 439.660.080
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.602.898
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 12.602.898
 • Kambiyo Karları 12.602.898
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.876.805
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.876.805
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.876.805
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 7.607.952
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 7.607.952
 • Diğer Gelirler 7.607.952
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 897.854
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 897.854
 • MALİ GİDERLER (-) 897.854
 • 1. Yasal Yedekler 11.015.042.535
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.015.042.535
 • Satış Zararları (-) 11.015.042.535
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 26.304.090
 • P A S İ F T O P L A M I 26.304.090
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 22.950.753
 • A. Brüt Satışlar 22.950.753
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 6.218.033
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 6.218.033
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.289.596
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.289.596
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.165.786
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.165.786
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -17.618.210
 • 3. Diğer İndirimler (-) -17.618.210
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 36.105.349
 • C. Net Satışlar 36.105.349
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 163.628.324
 • D. Satışların Maliyeti (-) 163.628.324
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.583.980.287
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.583.980.287
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 23.621.177
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 23.621.177
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 23.621.177
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 23.621.177
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 26.239.970
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 26.239.970
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.618.793
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.618.793
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -21.173.532
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -21.173.532
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.683.907
 • 4.2.3 Diğer -1.683.907
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -2.240.337
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -2.240.337
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 55.643
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 55.643
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -144.274
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -144.274
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -19.337.545
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -19.337.545
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 2.447.645
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 2.447.645
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 132.872.577
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 132.872.577
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 109.577.513
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 109.577.513
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 112.666.654
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 112.666.654
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -3.089.141
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -3.089.141
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 20.487.962
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 20.487.962
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 2.846.759
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 2.846.759
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -107.216.887
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -107.216.887
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -53.547.602
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -53.547.602
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -54.936.144
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -54.936.144
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.388.542
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 9.165.353
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 319.967
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -1.035.876
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -46.956.774
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.