Ayen Enerji A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,38
 • Değişim :0,23 %
 • Hacim TL :1.337.311
 • Hacim Adet :305.804
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ayen Enerji A.Ş.
 • XELKT,XSKAY,XTUMY,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : AYEN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 83.742.804
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 83.742.804
 • NAKİT DEĞERLER 83.742.804
 • 1.1 Kasa 32.882.267
 • A. Hazır Değerler 32.882.267
 • Kasa 32.882.267
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 28.879.728
 • Acenteler 28.879.728
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 28.879.728
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.072.456
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.072.456
 • İkrazlar 4.072.456
 • 6. Diğer Stoklar 6.720.798
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.720.798
 • Menkuller 6.720.798
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 83.742.804
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 83.742.804
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 83.742.804
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.579.414.728
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.579.414.728
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.579.414.728
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 37.280.577
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 37.280.577
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 37.280.577
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 1.250.957.446
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.250.957.446
 • Reasürörler Payı (-) 1.250.957.446
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 40.275.168
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.275.168
 • Ödenmiş Sermaye 40.275.168
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 22.143.133
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.143.133
 • Nominal Sermaye 22.143.133
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.569.247
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.569.247
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.569.247
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 129.868.514
 • F. Diğer Duran Varlıklar 129.868.514
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 129.868.514
 • A K T İ F T O P L A M I 1.663.157.532
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.663.157.532
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.663.157.532
 • 4.1 Bonolar 398.970.784
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 398.970.784
 • Maliyet Artış Fonu 398.970.784
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 239.217.321
 • A. Finansal Borçlar 239.217.321
 • Özel Fonlar 239.217.321
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 70.257.058
 • KAR 70.257.058
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 70.257.058
 • B. Ticari Borçlar 49.266.528
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 49.266.528
 • P A S İ F T O P L A M I 49.266.528
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 35.253.556
 • 2. Borç Senetleri 35.253.556
 • Alınan Primler 35.253.556
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.866.452
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.866.452
 • XII. KARŞILIKLAR 2.866.452
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 993.373
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 993.373
 • Diğer Teknik Karşılıklar 993.373
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.116.496
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.116.496
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.116.496
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 398.970.784
 • 8. Borç Reeskontu (-) 398.970.784
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 398.970.784
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 970.332.824
 • Diğer Gelirler 970.332.824
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 970.332.824
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 942.586.855
 • A. Finansal Borçlar 942.586.855
 • TEKNİK GİDERLER (-) 942.586.855
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 24.162.616
 • B. Ticari Borçlar 24.162.616
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 24.162.616
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 445.410
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 445.410
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 445.410
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 293.853.924
 • Faiz Gelirleri 293.853.924
 • III. ÖZ SERMAYE 293.853.924
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 247.398.278
 • A. Sermaye 247.398.278
 • Kar Payı Gelirleri 247.398.278
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 171.042.300
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 171.042.300
 • Satış Karları 171.042.300
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -17.443.327
 • 5. Maliyet Artış Fonu -17.443.327
 • Diğer Giderler (-) -17.443.327
 • F. Net Dönem Karı 17.443.327
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 17.443.327
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 17.443.327
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 67.942.354
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 67.942.354
 • 2. ........... Yılı Zararı 46.455.646
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 46.455.646
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.663.157.532
 • P A S İ F T O P L A M I 1.663.157.532
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 186.065.013
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 186.065.013
 • 1. Satıştan İadeler (-) -122.767.292
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -122.767.292
 • 2. Satış İskontoları (-) 63.297.721
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 63.297.721
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 63.297.721
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 63.297.721
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.331.405
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.331.405
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.331.405
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.331.405
 • 4.1.3 Diğer 55.966.316
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 55.966.316
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 31.372.109
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 31.372.109
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.714.935
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.714.935
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 24.657.174
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 24.657.174
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 24.657.174
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 24.657.174
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.346.047
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 21.311.127
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.