Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,21
 • Değişim :0,81 %
 • Hacim TL :530.883
 • Hacim Adet :47.328
* SG: 26.10.2016 - 12:02 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aygaz A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.113.321.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.113.321.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.113.321.000
 • 1.1 Kasa 485.554.000
 • A. Hazır Değerler 485.554.000
 • Kasa 485.554.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.000
 • Sigortalılar 1.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 382.230.000
 • Acenteler 382.230.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 382.230.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.198.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.198.000
 • İkrazlar 8.198.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 180.399.000
 • E. Stoklar 180.399.000
 • İŞTİRAKLER 180.399.000
 • 6. Diğer Stoklar 56.939.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 56.939.000
 • Menkuller 56.939.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.113.321.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.113.321.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.113.321.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.885.443.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.885.443.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.885.443.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.506.000
 • Devam Eden Yatırımlar 6.506.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.506.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 77.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 77.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 77.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 281.519.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 281.519.000
 • Reasürörler Payı (-) 281.519.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.848.081.000
 • 15.3 Diğer 1.848.081.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.848.081.000
 • AKTİF TOPLAMI 654.793.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 654.793.000
 • Reasürörler Payı (-) 654.793.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.420.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.420.000
 • Ödenmiş Sermaye 19.420.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 474.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 474.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 474.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 74.573.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 74.573.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 74.573.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.998.764.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.998.764.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.998.764.000
 • 4.1 Bonolar 889.781.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 889.781.000
 • Maliyet Artış Fonu 889.781.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 270.426.000
 • A. Finansal Borçlar 270.426.000
 • Özel Fonlar 270.426.000
 • B. Ticari Borçlar 325.939.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 325.939.000
 • P A S İ F T O P L A M I 325.939.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.425.000
 • 2. Borç Senetleri 1.425.000
 • Alınan Primler 1.425.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 30.745.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 30.745.000
 • XII. KARŞILIKLAR 30.745.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 19.996.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 19.996.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 19.996.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 136.669.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 136.669.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 136.669.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 889.781.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 889.781.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 889.781.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 544.846.000
 • Diğer Gelirler 544.846.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 544.846.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 386.434.000
 • A. Finansal Borçlar 386.434.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 386.434.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.790.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.790.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.790.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 86.304.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 86.304.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 86.304.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 35.739.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 35.739.000
 • GENEL GİDERLER (-) 35.739.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 34.579.000
 • PASİF TOPLAMI 34.579.000
 • Personel Giderleri (-) 34.579.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.564.137.000
 • Faiz Gelirleri 2.564.137.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.564.137.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.563.290.000
 • A. Sermaye 2.563.290.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.563.290.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.788.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.788.000
 • Diğer Giderler (-) -1.788.000
 • F. Net Dönem Karı 1.788.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.788.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.788.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 350.430.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 350.430.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 847.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 847.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.998.764.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.998.764.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.059.971.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.059.971.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.691.109.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.691.109.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 368.862.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 368.862.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 368.862.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 368.862.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -126.879.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -126.879.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -99.926.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -99.926.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.729.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.729.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -228.534.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -228.534.000
 • 4.1.3 Diğer 140.328.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 140.328.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 179.418.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 179.418.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.153.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.153.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 158.265.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 158.265.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 158.265.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 158.265.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 175.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 158.090.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,75
  3. 15,38
  1. ISMEN IS YATIRIM MENKUL DEG
  2. 1,19
  3. 13,33
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 6,50
  3. 11,11
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 11,11
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,12
  3. 9,80

Azalan

  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,81
  3. -6,70
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 43,20
  3. -4,47
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,27
  3. -4,22
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,81
  3. -3,57

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,12
  3. 9,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,36
  3. 0,48
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,75
  3. 15,38
  1. PRKME PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN
  2. 2,41
  3. 3,43
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS
  2. 3,17
  3. 5,67

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,36
  3. 0,48
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,28
  3. -0,24
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,12
  3. 9,80
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 43,20
  3. -4,47

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.