Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,59
 • Değişim :-1,1 %
 • Hacim TL :1.201.610
 • Hacim Adet :333.166
* SG: 28.10.2016 - 11:06 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.
 • XGIDA,XSBAL,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BANVT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 445.180.456
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 445.180.456
 • NAKİT DEĞERLER 445.180.456
 • 1.1 Kasa 34.945.835
 • A. Hazır Değerler 34.945.835
 • Kasa 34.945.835
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.708
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.708
 • Sigortalılar 2.708
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 171.200.160
 • Acenteler 171.200.160
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 171.200.160
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 681.272
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 681.272
 • İkrazlar 681.272
 • 6.1 Kısa Vadeli 125.999.776
 • E. Stoklar 125.999.776
 • İŞTİRAKLER 125.999.776
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 92.683.914
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 92.683.914
 • İştirakler 92.683.914
 • 6. Diğer Stoklar 19.666.791
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.666.791
 • Menkuller 19.666.791
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 445.180.456
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 445.180.456
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 445.180.456
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 591.114.471
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 591.114.471
 • II. DURAN VARLIKLAR 591.114.471
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 25.254.627
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 25.254.627
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 25.254.627
 • AKTİF TOPLAMI 513.868.835
 • D. Maddi Duran Varlıklar 513.868.835
 • Reasürörler Payı (-) 513.868.835
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.904.246
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.904.246
 • Ödenmiş Sermaye 3.904.246
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.533.853
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.533.853
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.533.853
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.552.910
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.552.910
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.552.910
 • A K T İ F T O P L A M I 1.036.294.927
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.036.294.927
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.036.294.927
 • 4.1 Bonolar 458.721.744
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 458.721.744
 • Maliyet Artış Fonu 458.721.744
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 233.687.543
 • A. Finansal Borçlar 233.687.543
 • Özel Fonlar 233.687.543
 • B. Ticari Borçlar 199.243.229
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 199.243.229
 • P A S İ F T O P L A M I 199.243.229
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.738.606
 • 2. Borç Senetleri 3.738.606
 • Alınan Primler 3.738.606
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.862.556
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.862.556
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.862.556
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.684.724
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.684.724
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.684.724
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 458.721.744
 • 8. Borç Reeskontu (-) 458.721.744
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 458.721.744
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 341.504.169
 • Diğer Gelirler 341.504.169
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 341.504.169
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 251.772.789
 • A. Finansal Borçlar 251.772.789
 • TEKNİK GİDERLER (-) 251.772.789
 • 1. Ortaklara Borçlar 28.249.989
 • 15.4 Kâr veya Zarar 28.249.989
 • Diğer Giderler (-) 28.249.989
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 25.788.857
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 25.788.857
 • GENEL GİDERLER (-) 25.788.857
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.539.347
 • PASİF TOPLAMI 35.539.347
 • Personel Giderleri (-) 35.539.347
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 153.187
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 153.187
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 153.187
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 236.069.014
 • Faiz Gelirleri 236.069.014
 • III. ÖZ SERMAYE 236.069.014
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 236.069.014
 • A. Sermaye 236.069.014
 • Kar Payı Gelirleri 236.069.014
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.023.579
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.023.579
 • Satış Karları 100.023.579
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 6.348.821
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 6.348.821
 • MALİ GİDERLER (-) 6.348.821
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -37.564.613
 • 5. Maliyet Artış Fonu -37.564.613
 • Diğer Giderler (-) -37.564.613
 • F. Net Dönem Karı 37.564.613
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 37.564.613
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 37.564.613
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 15.109.034
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 15.109.034
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.036.294.927
 • P A S İ F T O P L A M I 1.036.294.927
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 949.457.689
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 949.457.689
 • 1. Satıştan İadeler (-) -771.310.527
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -771.310.527
 • 2. Satış İskontoları (-) 178.147.162
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 178.147.162
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 178.147.162
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 178.147.162
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -73.572.971
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -73.572.971
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.697.867
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.697.867
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -181.075
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -181.075
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -100.451.913
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -100.451.913
 • 4.1.3 Diğer 77.695.249
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 77.695.249
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 34.207.445
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 34.207.445
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.811.952
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.811.952
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 28.395.493
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 28.395.493
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 28.395.493
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 28.395.493
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 28.395.493
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,28
  3. 12,87
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,66
  3. 10,00
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 7,14
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,16
  3. 6,67

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,69
  3. -15,85
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,48
  3. -9,76
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,61
  3. -7,20
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 14,31
  3. -4,60
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,30
  3. -4,60

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,69
  3. -15,85
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,09
  3. -0,91
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,46
  3. -0,91
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,68
  3. 0,30

LOT

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 40,50
  3. 3,32
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,68
  3. 0,30
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,46
  3. -0,91
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,20
  3. -1,18

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.