BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 51,00
 • Değişim :-0,29 %
 • Hacim TL :25.994.259
 • Hacim Adet :509.741
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
 • XTCRT,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : BIMAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.548.363.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.548.363.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.548.363.000
 • 1.1 Kasa 372.573.000
 • A. Hazır Değerler 372.573.000
 • Kasa 372.573.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 605.336.000
 • Acenteler 605.336.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 605.336.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 97.946.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 97.946.000
 • İkrazlar 97.946.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.308.802.000
 • E. Stoklar 1.308.802.000
 • İŞTİRAKLER 1.308.802.000
 • 6. Diğer Stoklar 163.706.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 163.706.000
 • Menkuller 163.706.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.548.363.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.548.363.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.548.363.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.201.305.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.201.305.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.201.305.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.922.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.922.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.922.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 181.755.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 181.755.000
 • Reasürörler Payı (-) 181.755.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.965.023.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.965.023.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.965.023.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.132.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.132.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.132.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.340.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.340.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.340.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.133.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.133.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.133.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.749.668.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.749.668.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.749.668.000
 • 4.1 Bonolar 3.017.102.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.017.102.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.017.102.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 22.326.000
 • A. Finansal Borçlar 22.326.000
 • Özel Fonlar 22.326.000
 • B. Ticari Borçlar 2.556.019.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.556.019.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.556.019.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 131.506.000
 • 2. Borç Senetleri 131.506.000
 • Alınan Primler 131.506.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 86.589.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 86.589.000
 • XII. KARŞILIKLAR 86.589.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 16.172.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 16.172.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 16.172.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 166.965.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 166.965.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 166.965.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.017.102.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.017.102.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.017.102.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 95.695.000
 • Diğer Gelirler 95.695.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 95.695.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 59.754.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 59.754.000
 • GENEL GİDERLER (-) 59.754.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.941.000
 • PASİF TOPLAMI 35.941.000
 • Personel Giderleri (-) 35.941.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.636.871.000
 • Faiz Gelirleri 1.636.871.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.636.871.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.636.871.000
 • A. Sermaye 1.636.871.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.636.871.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 303.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 303.600.000
 • Satış Karları 303.600.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 996.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 996.000
 • Diğer Giderler (-) 996.000
 • F. Net Dönem Karı -996.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -996.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -996.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 235.277.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 235.277.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.749.668.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.749.668.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 9.781.998.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 9.781.998.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -8.167.517.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -8.167.517.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.614.481.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.614.481.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.614.481.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.614.481.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.080.115.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.080.115.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -162.090.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -162.090.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.242.205.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.242.205.000
 • 4.1.3 Diğer 372.276.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 372.276.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 388.398.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 388.398.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -82.466.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -82.466.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 305.932.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 305.932.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 305.932.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 305.932.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 305.932.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.