Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,69
 • Değişim :-1,43 %
 • Hacim TL :8.976.393
 • Hacim Adet :12.900.239
* SG: 05.12.2016 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.
 • XTCRT,XTUMY,XULUS,XUTUM : BMEKS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 555.130.136
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 555.130.136
 • NAKİT DEĞERLER 555.130.136
 • 1.1 Kasa 42.267.339
 • A. Hazır Değerler 42.267.339
 • Kasa 42.267.339
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 63.744.171
 • Acenteler 63.744.171
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 63.744.171
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 212.891
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 212.891
 • İkrazlar 212.891
 • 6.1 Kısa Vadeli 434.848.327
 • E. Stoklar 434.848.327
 • İŞTİRAKLER 434.848.327
 • 6. Diğer Stoklar 14.057.408
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.057.408
 • Menkuller 14.057.408
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 555.130.136
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 555.130.136
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 555.130.136
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 118.437.611
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 118.437.611
 • II. DURAN VARLIKLAR 118.437.611
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 186.650
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 186.650
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 186.650
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 244.486
 • Hayat Matematik Karşılığı 244.486
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 244.486
 • AKTİF TOPLAMI 66.917.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 66.917.000
 • Reasürörler Payı (-) 66.917.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 44.966.371
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.966.371
 • Ödenmiş Sermaye 44.966.371
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.785.758
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.785.758
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.785.758
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 337.346
 • F. Diğer Duran Varlıklar 337.346
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 337.346
 • A K T İ F T O P L A M I 673.567.747
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 673.567.747
 • Yeniden Değerleme Fonu 673.567.747
 • 4.1 Bonolar 389.195.020
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 389.195.020
 • Maliyet Artış Fonu 389.195.020
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 230.382.109
 • A. Finansal Borçlar 230.382.109
 • Özel Fonlar 230.382.109
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 927.421
 • Net Dönem Karı 927.421
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 927.421
 • B. Ticari Borçlar 136.198.358
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 136.198.358
 • P A S İ F T O P L A M I 136.198.358
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.049.619
 • 2. Borç Senetleri 6.049.619
 • Alınan Primler 6.049.619
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 106.827
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 106.827
 • XII. KARŞILIKLAR 106.827
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.729.255
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.729.255
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.729.255
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 9.670.252
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 9.670.252
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 9.670.252
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 389.195.020
 • 8. Borç Reeskontu (-) 389.195.020
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 389.195.020
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 134.811.219
 • Diğer Gelirler 134.811.219
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 134.811.219
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 119.283.638
 • A. Finansal Borçlar 119.283.638
 • TEKNİK GİDERLER (-) 119.283.638
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 5.196.267
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 5.196.267
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 5.196.267
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.349.340
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.349.340
 • GENEL GİDERLER (-) 4.349.340
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.981.974
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.981.974
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.981.974
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 149.561.508
 • Faiz Gelirleri 149.561.508
 • III. ÖZ SERMAYE 149.561.508
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 149.537.316
 • A. Sermaye 149.537.316
 • Kar Payı Gelirleri 149.537.316
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 120.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 120.000.000
 • Satış Karları 120.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 869.231
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 869.231
 • MALİ GİDERLER (-) 869.231
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.483.253
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.483.253
 • Diğer Giderler (-) -4.483.253
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.150.966
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.150.966
 • 2. ........... Yılı Zararı 24.192
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 24.192
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 673.567.747
 • P A S İ F T O P L A M I 673.567.747
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 745.086.715
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 745.086.715
 • 1. Satıştan İadeler (-) -615.604.117
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -615.604.117
 • 2. Satış İskontoları (-) 129.482.598
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 129.482.598
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 129.482.598
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 129.482.598
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -76.962.070
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -76.962.070
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.278.776
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -20.278.776
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -97.240.846
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -97.240.846
 • 4.1.3 Diğer 32.241.752
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 32.241.752
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.279.096
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -3.279.096
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.321.918
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.321.918
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.957.178
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.957.178
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.957.178
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.957.178
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 534
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -1.957.712
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. PKART PLASTIKKART AS
  2. 2,83
  3. 19,92
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 1,10
  3. 19,57
  1. EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. TACTR TAC TARIM URUNLERI AS
  2. 2,35
  3. 18,09

Azalan

  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,97
  3. -19,83
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 4,09
  3. -9,11
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. -4,35
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,46
  3. -4,17

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,32
  3. -0,27
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,05
  3. 2,94
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,71
  3. -1,67
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,37
  3. -0,81
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,80
  3. 0,46

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,32
  3. -0,27
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,37
  3. -0,81
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,71
  3. -1,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,80
  3. 0,46
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,79
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.