Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,07
 • Değişim :0,28 %
 • Hacim TL :91.421
 • Hacim Adet :12.948
* SG: 24.10.2016 - 09:43 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.265.036.320
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.265.036.320
 • NAKİT DEĞERLER 1.265.036.320
 • 1.1 Kasa 77.651.251
 • A. Hazır Değerler 77.651.251
 • Kasa 77.651.251
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.996.778
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.996.778
 • Sigortalılar 1.996.778
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 762.650.664
 • Acenteler 762.650.664
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 762.650.664
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.611.251
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.611.251
 • İkrazlar 11.611.251
 • 6.1 Kısa Vadeli 358.662.957
 • E. Stoklar 358.662.957
 • İŞTİRAKLER 358.662.957
 • 6. Diğer Stoklar 52.463.419
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 52.463.419
 • Menkuller 52.463.419
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.265.036.320
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.265.036.320
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.265.036.320
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.062.798.531
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.062.798.531
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.062.798.531
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 59.017.498
 • Devam Eden Yatırımlar 59.017.498
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 59.017.498
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 127.303
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 127.303
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 127.303
 • 16.1 Defter Değeri 2.048.053
 • 3. İştirakler 2.048.053
 • Reasürörler Payı (-) 2.048.053
 • AKTİF TOPLAMI 805.680.896
 • D. Maddi Duran Varlıklar 805.680.896
 • Reasürörler Payı (-) 805.680.896
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 49.443.390
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.443.390
 • Ödenmiş Sermaye 49.443.390
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 19.635.160
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 19.635.160
 • Kanuni Yedek Akçeler 19.635.160
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 126.846.231
 • F. Diğer Duran Varlıklar 126.846.231
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 126.846.231
 • A K T İ F T O P L A M I 2.327.834.851
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.327.834.851
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.327.834.851
 • 4.1 Bonolar 1.188.085.847
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.188.085.847
 • Maliyet Artış Fonu 1.188.085.847
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 848.044.940
 • A. Finansal Borçlar 848.044.940
 • Özel Fonlar 848.044.940
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.643.565
 • Net Dönem Karı 2.643.565
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.643.565
 • B. Ticari Borçlar 260.776.611
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 260.776.611
 • P A S İ F T O P L A M I 260.776.611
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.653.494
 • 2. Borç Senetleri 9.653.494
 • Alınan Primler 9.653.494
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 160.106
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 160.106
 • XII. KARŞILIKLAR 160.106
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.650.422
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 15.650.422
 • Diğer Teknik Karşılıklar 15.650.422
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 30.743.018
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 30.743.018
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 30.743.018
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.188.085.847
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.188.085.847
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.188.085.847
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 642.558.337
 • Diğer Gelirler 642.558.337
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 642.558.337
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 550.179.600
 • A. Finansal Borçlar 550.179.600
 • TEKNİK GİDERLER (-) 550.179.600
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 34.548.674
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 34.548.674
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 34.548.674
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 82.981
 • B. Ticari Borçlar 82.981
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 82.981
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 50.554.118
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 50.554.118
 • GENEL GİDERLER (-) 50.554.118
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.192.964
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.192.964
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.192.964
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 497.190.667
 • Faiz Gelirleri 497.190.667
 • III. ÖZ SERMAYE 497.190.667
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 497.190.667
 • A. Sermaye 497.190.667
 • Kar Payı Gelirleri 497.190.667
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 114.135.542
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 114.135.542
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.327.834.851
 • P A S İ F T O P L A M I 2.327.834.851
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 864.852.511
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 864.852.511
 • 1. Satıştan İadeler (-) -584.857.643
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -584.857.643
 • 2. Satış İskontoları (-) 279.994.868
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 279.994.868
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 279.994.868
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 279.994.868
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -135.497.498
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -135.497.498
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -52.117.171
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -52.117.171
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -8.199.557
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -8.199.557
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -195.814.226
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -195.814.226
 • 4.1.3 Diğer 84.180.642
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 84.180.642
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 49.292.016
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 49.292.016
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.580.308
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.580.308
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 47.711.708
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 47.711.708
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 47.711.708
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 47.711.708
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 47.711.708
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 35,84
  3. 8,41
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,45
  3. 7,93
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,12
  3. 6,67
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 44,48
  3. 5,85
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 3,00
  3. 5,26

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 2,95
  3. -3,59
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 0,38
  3. -2,56
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,41
  3. -2,38
  1. PSDTC PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.
  2. 5,37
  3. -2,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 1,08
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. 0,73
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,50
  3. 2,04
  1. ASYAB ASYA KATILIM BANKASI A.S.
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. ARBUL ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER
  2. 0,40
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. 0,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 1,08
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 35,84
  3. 8,41
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,50
  3. 2,04
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 8,04
  3. 0,25

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.