Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,50
 • Değişim :-3,13 %
 • Hacim TL :2.893.854
 • Hacim Adet :444.141
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
 • XSBUR,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BUCIM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 403.917.592
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 403.917.592
 • NAKİT DEĞERLER 403.917.592
 • 1.1 Kasa 44.212.698
 • A. Hazır Değerler 44.212.698
 • Kasa 44.212.698
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 216.598.556
 • Acenteler 216.598.556
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 216.598.556
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 882.395
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 882.395
 • İkrazlar 882.395
 • 6.1 Kısa Vadeli 118.688.542
 • E. Stoklar 118.688.542
 • İŞTİRAKLER 118.688.542
 • 6. Diğer Stoklar 22.234.215
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 22.234.215
 • Menkuller 22.234.215
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 402.616.406
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 402.616.406
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 402.616.406
 • 8.1.3 Diğer 1.301.186
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.301.186
 • Gayrimenkuller 1.301.186
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 255.316.103
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 255.316.103
 • II. DURAN VARLIKLAR 255.316.103
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 225.541
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 225.541
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 225.541
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.555.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.555.398
 • Reasürörler Payı (-) 2.555.398
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 40.878.940
 • 15.3 Diğer 40.878.940
 • Muallak Hasar Karşılığı 40.878.940
 • AKTİF TOPLAMI 200.703.209
 • D. Maddi Duran Varlıklar 200.703.209
 • Reasürörler Payı (-) 200.703.209
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.743.331
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.743.331
 • Ödenmiş Sermaye 2.743.331
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.997.104
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.997.104
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.997.104
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.212.580
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.212.580
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.212.580
 • A K T İ F T O P L A M I 659.233.695
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 659.233.695
 • Yeniden Değerleme Fonu 659.233.695
 • 4.1 Bonolar 151.613.559
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 151.613.559
 • Maliyet Artış Fonu 151.613.559
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 44.925.777
 • A. Finansal Borçlar 44.925.777
 • Özel Fonlar 44.925.777
 • B. Ticari Borçlar 64.988.954
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 64.988.954
 • P A S İ F T O P L A M I 64.988.954
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.188.100
 • 2. Borç Senetleri 4.188.100
 • Alınan Primler 4.188.100
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.070.908
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.070.908
 • XII. KARŞILIKLAR 7.070.908
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 27.209.256
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27.209.256
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 27.209.256
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 151.613.559
 • 8. Borç Reeskontu (-) 151.613.559
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 151.613.559
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 55.153.937
 • Diğer Gelirler 55.153.937
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 55.153.937
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 34.779.985
 • A. Finansal Borçlar 34.779.985
 • TEKNİK GİDERLER (-) 34.779.985
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 19.329.165
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.329.165
 • GENEL GİDERLER (-) 19.329.165
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.044.787
 • PASİF TOPLAMI 1.044.787
 • Personel Giderleri (-) 1.044.787
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 452.466.199
 • Faiz Gelirleri 452.466.199
 • III. ÖZ SERMAYE 452.466.199
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 372.286.332
 • A. Sermaye 372.286.332
 • Kar Payı Gelirleri 372.286.332
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 105.815.808
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 105.815.808
 • Satış Karları 105.815.808
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.784.553
 • C. Emisyon Primi -1.784.553
 • Kira Gelirleri -1.784.553
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 48.071.290
 • 5. Maliyet Artış Fonu 48.071.290
 • Diğer Giderler (-) 48.071.290
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 51.853.413
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 51.853.413
 • 2. ........... Yılı Zararı 80.179.867
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 80.179.867
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 659.233.695
 • P A S İ F T O P L A M I 659.233.695
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 345.454.533
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 345.454.533
 • 1. Satıştan İadeler (-) -255.770.677
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -255.770.677
 • 2. Satış İskontoları (-) 89.683.856
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 89.683.856
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 89.683.856
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 89.683.856
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -19.254.417
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -19.254.417
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.512.457
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -15.512.457
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -964.658
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -964.658
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -35.731.532
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -35.731.532
 • 4.1.3 Diğer 53.952.324
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 53.952.324
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 68.787.616
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 68.787.616
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.188.082
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.188.082
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 55.599.534
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 55.599.534
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 55.599.534
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 55.599.534
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.108.883
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 49.490.651
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.