Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 15,44
 • Değişim :-0,52 %
 • Hacim TL :694.748
 • Hacim Adet :44.929
* SG: 25.10.2016 - 16:40 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XTAST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CIMSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 630.159.828
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 630.159.828
 • NAKİT DEĞERLER 630.159.828
 • 1.1 Kasa 112.511.787
 • A. Hazır Değerler 112.511.787
 • Kasa 112.511.787
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 302.437
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 302.437
 • Sigortalılar 302.437
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 386.514.655
 • Acenteler 386.514.655
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 386.514.655
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 439.569
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 439.569
 • İkrazlar 439.569
 • 6.1 Kısa Vadeli 92.109.968
 • E. Stoklar 92.109.968
 • İŞTİRAKLER 92.109.968
 • 6. Diğer Stoklar 38.281.412
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 38.281.412
 • Menkuller 38.281.412
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 630.159.828
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 630.159.828
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 630.159.828
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.643.216.750
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.643.216.750
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.643.216.750
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.040.742
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.040.742
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.040.742
 • 15.2 Menkul Değerlerin 56.978
 • C. Finansal Duran Varlıklar 56.978
 • Reasürörler Payı (-) 56.978
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 224.553.187
 • 15.3 Diğer 224.553.187
 • Muallak Hasar Karşılığı 224.553.187
 • AKTİF TOPLAMI 1.179.372.411
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.179.372.411
 • Reasürörler Payı (-) 1.179.372.411
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 166.255.505
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.255.505
 • Ödenmiş Sermaye 166.255.505
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 148.119.252
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 148.119.252
 • Nominal Sermaye 148.119.252
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.530.310
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.530.310
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.530.310
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 61.407.617
 • F. Diğer Duran Varlıklar 61.407.617
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 61.407.617
 • A K T İ F T O P L A M I 2.273.376.578
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.273.376.578
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.273.376.578
 • 4.1 Bonolar 680.968.262
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 680.968.262
 • Maliyet Artış Fonu 680.968.262
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 473.723.359
 • A. Finansal Borçlar 473.723.359
 • Özel Fonlar 473.723.359
 • B. Ticari Borçlar 147.849.438
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 147.849.438
 • P A S İ F T O P L A M I 147.849.438
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.001.803
 • 2. Borç Senetleri 11.001.803
 • Alınan Primler 11.001.803
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.744.643
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 17.744.643
 • XII. KARŞILIKLAR 17.744.643
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 17.534.355
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 17.534.355
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 17.534.355
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 680.968.262
 • 8. Borç Reeskontu (-) 680.968.262
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 680.968.262
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 348.004.492
 • Diğer Gelirler 348.004.492
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 348.004.492
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 292.307.317
 • A. Finansal Borçlar 292.307.317
 • TEKNİK GİDERLER (-) 292.307.317
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 25.838.486
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 25.838.486
 • GENEL GİDERLER (-) 25.838.486
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 24.777.537
 • PASİF TOPLAMI 24.777.537
 • Personel Giderleri (-) 24.777.537
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.244.403.824
 • Faiz Gelirleri 1.244.403.824
 • III. ÖZ SERMAYE 1.244.403.824
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.134.301.782
 • A. Sermaye 1.134.301.782
 • Kar Payı Gelirleri 1.134.301.782
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.084.442
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.084.442
 • Satış Karları 135.084.442
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.741.516
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.741.516
 • MALİ GİDERLER (-) 41.741.516
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.144.851
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.144.851
 • Diğer Giderler (-) -10.144.851
 • F. Net Dönem Karı 10.144.851
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.144.851
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.144.851
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 168.519.607
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 168.519.607
 • 2. ........... Yılı Zararı 110.102.042
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 110.102.042
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.273.376.578
 • P A S İ F T O P L A M I 2.273.376.578
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 586.136.444
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 586.136.444
 • 1. Satıştan İadeler (-) -391.599.785
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -391.599.785
 • 2. Satış İskontoları (-) 194.536.659
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 194.536.659
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 194.536.659
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 194.536.659
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.764.201
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.764.201
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -30.675.866
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -30.675.866
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -35.440.067
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -35.440.067
 • 4.1.3 Diğer 159.096.592
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 159.096.592
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 170.213.805
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 170.213.805
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -31.357.018
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -31.357.018
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 138.856.787
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 138.856.787
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 138.856.787
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 138.856.787
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.435.235
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 133.421.552
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,01
  3. 18,82
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,18
  3. 17,34
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,33
  3. 14,66
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,12
  3. 13,77

Azalan

  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,98
  3. -7,43
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,80
  3. -7,37
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,85
  3. -6,59
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,45
  3. -6,49
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,35
  3. -5,41

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,01
  3. 18,82
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,05
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,79
  3. -1,25
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,18
  3. 17,34

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. -0,24
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,12
  3. 13,77
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,05
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,42
  3. -0,32
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,34
  3. -1,18

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.