Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 20,88
 • Değişim :-1,32 %
 • Hacim TL :1.619.682
 • Hacim Adet :77.240
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çelebi Hava Servisi A.Ş.
 • XSIST,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM,XYUZO : CLEBI | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 183.190.097
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 183.190.097
 • NAKİT DEĞERLER 183.190.097
 • 1.1 Kasa 37.744.279
 • A. Hazır Değerler 37.744.279
 • Kasa 37.744.279
 • B. Menkul Kıymetler 2.850.171
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.850.171
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.850.171
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 86.154.181
 • Acenteler 86.154.181
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 86.154.181
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 17.384.509
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 17.384.509
 • İkrazlar 17.384.509
 • 6.1 Kısa Vadeli 11.077.934
 • E. Stoklar 11.077.934
 • İŞTİRAKLER 11.077.934
 • 6. Diğer Stoklar 27.979.023
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 27.979.023
 • Menkuller 27.979.023
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 183.190.097
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 183.190.097
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 183.190.097
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 412.653.893
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 412.653.893
 • II. DURAN VARLIKLAR 412.653.893
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 19.512.046
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 19.512.046
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 19.512.046
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.804.693
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.804.693
 • Reasürörler Payı (-) 1.804.693
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 28.540.984
 • 15.3 Diğer 28.540.984
 • Muallak Hasar Karşılığı 28.540.984
 • AKTİF TOPLAMI 153.043.657
 • D. Maddi Duran Varlıklar 153.043.657
 • Reasürörler Payı (-) 153.043.657
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 144.448.583
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.448.583
 • Ödenmiş Sermaye 144.448.583
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 26.124.980
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 26.124.980
 • Nominal Sermaye 26.124.980
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33.420.780
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 33.420.780
 • Kanuni Yedek Akçeler 33.420.780
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 31.883.150
 • F. Diğer Duran Varlıklar 31.883.150
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 31.883.150
 • A K T İ F T O P L A M I 595.843.990
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 595.843.990
 • Yeniden Değerleme Fonu 595.843.990
 • 4.1 Bonolar 254.462.851
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 254.462.851
 • Maliyet Artış Fonu 254.462.851
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 149.570.781
 • A. Finansal Borçlar 149.570.781
 • Özel Fonlar 149.570.781
 • B. Ticari Borçlar 58.714.678
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 58.714.678
 • P A S İ F T O P L A M I 58.714.678
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.616.857
 • 2. Borç Senetleri 6.616.857
 • Alınan Primler 6.616.857
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.340.942
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.340.942
 • XII. KARŞILIKLAR 1.340.942
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.093.828
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.093.828
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.093.828
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 29.960.932
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 29.960.932
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 29.960.932
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 254.462.851
 • 8. Borç Reeskontu (-) 254.462.851
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 254.462.851
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 266.430.519
 • Diğer Gelirler 266.430.519
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 266.430.519
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 146.463.448
 • A. Finansal Borçlar 146.463.448
 • TEKNİK GİDERLER (-) 146.463.448
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 7.406.451
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 7.406.451
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 7.406.451
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.971.629
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.971.629
 • GENEL GİDERLER (-) 21.971.629
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 5.562.045
 • PASİF TOPLAMI 5.562.045
 • Personel Giderleri (-) 5.562.045
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 85.026.946
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 85.026.946
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 85.026.946
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 74.950.620
 • Faiz Gelirleri 74.950.620
 • III. ÖZ SERMAYE 74.950.620
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 63.897.733
 • A. Sermaye 63.897.733
 • Kar Payı Gelirleri 63.897.733
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.300.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.300.000
 • Satış Karları 24.300.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -13.414.032
 • 5. Maliyet Artış Fonu -13.414.032
 • Diğer Giderler (-) -13.414.032
 • F. Net Dönem Karı 13.414.032
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 13.414.032
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 13.414.032
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 40.181.456
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 40.181.456
 • 2. ........... Yılı Zararı 11.052.887
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 11.052.887
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 595.843.990
 • P A S İ F T O P L A M I 595.843.990
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 345.795.432
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 345.795.432
 • 1. Satıştan İadeler (-) -267.172.718
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -267.172.718
 • 2. Satış İskontoları (-) 78.622.714
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 78.622.714
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 78.622.714
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 78.622.714
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -52.421.305
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -52.421.305
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -52.421.305
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -52.421.305
 • 4.1.3 Diğer 26.201.409
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.201.409
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.073.940
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 15.073.940
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.779.994
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.779.994
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 10.293.946
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10.293.946
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 10.293.946
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 10.293.946
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -25.873
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 10.319.819
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.