Creditwest Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,56
 • Değişim :-1,89 %
 • Hacim TL :21.806
 • Hacim Adet :14.181
* SG: 24.10.2016 - 09:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Creditwest Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : CRDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.054
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.054
 • NAKİT DEĞERLER 9.054
 • B. Menkul Kıymetler 7.232.460
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.232.460
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.232.460
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 742.171.112
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 742.171.112
 • Sigortalılar 742.171.112
 • 2.1.3 Diğer 457.760.941
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 457.760.941
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 457.760.941
 • 2.2 Hisse Senetleri 472.031.252
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 472.031.252
 • Reeskont Karşılığı (-) 472.031.252
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.090.907
 • Acenteler 4.090.907
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.090.907
 • 1. Alıcılar -18.361.218
 • Acenteler -18.361.218
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -18.361.218
 • 2. Alacak Senetleri 284.410.171
 • 3.1 Bankalar 284.410.171
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 284.410.171
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 284.410.171
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 284.410.171
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 284.410.171
 • 3. Ara Mamüller 5.796.217
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 5.796.217
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 5.796.217
 • 4. Mamüller 27.622.459
 • SABİT DEĞERLER 27.622.459
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 27.622.459
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -21.826.242
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -21.826.242
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -21.826.242
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 446.728
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 446.728
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 446.728
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 227.201
 • Borç Reeskontu (-) 227.201
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 227.201
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 227.201
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 227.201
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 227.201
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 20.519
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 20.519
 • Diğer Borçlar 20.519
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5.639.086
 • KARŞILIKLAR 5.639.086
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 5.639.086
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5.639.086
 • A-Teknik Karşılıklar 5.639.086
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 5.639.086
 • 15.2 Menkul Değerlerin 769.398.077
 • C. Finansal Duran Varlıklar 769.398.077
 • Reasürörler Payı (-) 769.398.077
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 337.449.417
 • Muallak Hasar Karşılığı 337.449.417
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 337.449.417
 • 16.1 Defter Değeri 863.232
 • 3. İştirakler 863.232
 • Reasürörler Payı (-) 863.232
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 289.538.308
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 289.538.308
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 289.538.308
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 289.538.308
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 289.538.308
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 289.538.308
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.153.965
 • 3. Binalar 1.153.965
 • Reasürörler Payı (-) 1.153.965
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.011.885
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.011.885
 • Ödenmiş Sermaye 1.011.885
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 937.499
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 937.499
 • Nominal Sermaye 937.499
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 937.499
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 937.499
 • Kanuni Yedek Akçeler 937.499
 • 1. Banka Kredileri 136.458.717
 • 4.3 Tahviller 136.458.717
 • Zarar (-) 136.458.717
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 80.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 80.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.531.841
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 44.531.841
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 44.531.841
 • 11.4 Diğer 19.011.528
 • 2. İştiraklere Borçlar 19.011.528
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.011.528
 • 12.1 Genel Karşılıklar 25.520.313
 • 4. Ödenecek Giderler 25.520.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.520.313
 • 12.3 Vergi Karşılığı 12.069.854
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 12.069.854
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 12.069.854
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 59.973
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 59.973
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 59.973
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 12.009.881
 • 8. Borç Reeskontu (-) 12.009.881
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 12.009.881
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 769.398.077
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 769.398.077
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 769.398.077
 • 1. Vergi Karşılıkları 35.734.265
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 35.734.265
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 35.734.265
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 35.734.265
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 35.734.265
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 35.734.265
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 29.717.874
 • Diğer Gelirler 29.717.874
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 29.717.874
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 17.254.859
 • A. Finansal Borçlar 17.254.859
 • TEKNİK GİDERLER (-) 17.254.859
 • 1. Banka Kredileri 12.463.015
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 12.463.015
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 12.463.015
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 6.016.391
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 6.016.391
 • Ödenen Komisyonlar (-) 6.016.391
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 3.200.202
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 3.200.202
 • Ödenen Tazminatlar (-) 3.200.202
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.816.189
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.816.189
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.816.189
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -5.966.216
 • 2. İştiraklere Borçlar -5.966.216
 • TEKNİK KAR/ZARAR -5.966.216
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -3.525.039
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -3.525.039
 • GENEL GİDERLER (-) -3.525.039
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 128.648
 • PASİF TOPLAMI 128.648
 • Personel Giderleri (-) 128.648
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.569.825
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.569.825
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.569.825
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.700.086
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.700.086
 • Karşılıklar (-) 2.700.086
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.142
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.142
 • Diğer Giderler (-) 5.142
 • 1. Yasal Yedekler 2.497.025
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.497.025
 • Satış Zararları (-) 2.497.025
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 197.919
 • 2. Statü Yedekleri 197.919
 • Kambiyo Zararları (-) 197.919
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.941.725
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.941.725
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.466.710
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.466.710
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -2.466.710
 • D. Satışların Maliyeti (-) -2.466.710
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 7.227.830
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 7.227.830
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 7.227.830
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 7.227.830
 • 4.1.3 Diğer -1.416.791
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.416.791
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.442.667
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.442.667
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -3.295
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -3.295
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 58.826
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 58.826
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 5.811.039
 • 4.2.3 Diğer 5.811.039
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.811.039
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.811.039
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 36,20
  3. 9,50
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,13
  3. 7,62
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 3,04
  3. 6,67
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,40
  3. 5,73
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,20
  3. 5,26

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 1,52
  3. -2,56
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,41
  3. -2,38
  1. PSDTC PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.
  2. 5,37
  3. -2,36
  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 1,80
  3. -2,17

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,63
  3. 0,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,29
  3. 0,85
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,50
  3. 2,04
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,13
  3. 2,73
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,65
  3. 1,53

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,29
  3. 0,85
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,63
  3. 0,90
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 36,20
  3. 9,50
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,65
  3. 1,53
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 8,04
  3. 0,25

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.