Deva Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,43
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.118.209
 • Hacim Adet :1.148.176
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Deva Holding A.Ş.
 • XKMYA,XSTKR,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : DEVA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 490.767.909
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 490.767.909
 • NAKİT DEĞERLER 490.767.909
 • 1.1 Kasa 36.413.451
 • A. Hazır Değerler 36.413.451
 • Kasa 36.413.451
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 235.348.682
 • Acenteler 235.348.682
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 235.348.682
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 617.165
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 617.165
 • İkrazlar 617.165
 • 6.1 Kısa Vadeli 196.799.346
 • E. Stoklar 196.799.346
 • İŞTİRAKLER 196.799.346
 • 6. Diğer Stoklar 21.589.265
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.589.265
 • Menkuller 21.589.265
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 490.767.909
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 490.767.909
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 490.767.909
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 529.436.153
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 529.436.153
 • II. DURAN VARLIKLAR 529.436.153
 • AKTİF TOPLAMI 307.822.488
 • D. Maddi Duran Varlıklar 307.822.488
 • Reasürörler Payı (-) 307.822.488
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 197.550.874
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.550.874
 • Ödenmiş Sermaye 197.550.874
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.782.731
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.782.731
 • Nominal Sermaye 1.782.731
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14.841.415
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 14.841.415
 • Kanuni Yedek Akçeler 14.841.415
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.221.376
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.221.376
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.221.376
 • A K T İ F T O P L A M I 1.020.204.062
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.020.204.062
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.020.204.062
 • 4.1 Bonolar 285.834.307
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 285.834.307
 • Maliyet Artış Fonu 285.834.307
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 195.288.515
 • A. Finansal Borçlar 195.288.515
 • Özel Fonlar 195.288.515
 • B. Ticari Borçlar 50.801.818
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 50.801.818
 • P A S İ F T O P L A M I 50.801.818
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 682.246
 • 2. Borç Senetleri 682.246
 • Alınan Primler 682.246
 • 11.4 Diğer 1.798.468
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.798.468
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.798.468
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 18.739.719
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 18.739.719
 • Diğer Teknik Karşılıklar 18.739.719
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 9.175.863
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 9.175.863
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 9.175.863
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 285.834.307
 • 8. Borç Reeskontu (-) 285.834.307
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 285.834.307
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 239.690.290
 • Diğer Gelirler 239.690.290
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 239.690.290
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 210.276.606
 • A. Finansal Borçlar 210.276.606
 • TEKNİK GİDERLER (-) 210.276.606
 • 1. Ortaklara Borçlar 13.968.917
 • 15.4 Kâr veya Zarar 13.968.917
 • Diğer Giderler (-) 13.968.917
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.377.917
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.377.917
 • GENEL GİDERLER (-) 15.377.917
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 66.850
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 66.850
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 66.850
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 494.679.465
 • Faiz Gelirleri 494.679.465
 • III. ÖZ SERMAYE 494.679.465
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 494.692.301
 • A. Sermaye 494.692.301
 • Kar Payı Gelirleri 494.692.301
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 200.000.000
 • Satış Karları 200.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -28.847
 • C. Emisyon Primi -28.847
 • Kira Gelirleri -28.847
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 140.080.696
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 140.080.696
 • MALİ GİDERLER (-) 140.080.696
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 509.974
 • 5. Maliyet Artış Fonu 509.974
 • Diğer Giderler (-) 509.974
 • F. Net Dönem Karı -509.974
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -509.974
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -509.974
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 150.864.955
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 150.864.955
 • 2. ........... Yılı Zararı -12.836
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -12.836
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.020.204.062
 • P A S İ F T O P L A M I 1.020.204.062
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 370.202.352
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 370.202.352
 • 1. Satıştan İadeler (-) -211.780.188
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -211.780.188
 • 2. Satış İskontoları (-) 158.422.164
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 158.422.164
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 158.422.164
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 158.422.164
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -52.031.907
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -52.031.907
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.124.193
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -25.124.193
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -10.364.683
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -10.364.683
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -87.520.783
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -87.520.783
 • 4.1.3 Diğer 70.901.381
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 70.901.381
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 49.651.797
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 49.651.797
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.765.478
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.765.478
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 41.886.319
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 41.886.319
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 41.886.319
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 41.886.319
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -13.778
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 41.900.097
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.