Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,51
 • Değişim :2,9 %
 • Hacim TL :6.959.005
 • Hacim Adet :844.828
* SG: 02.12.2016 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSIST,XTCRT,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : DOAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.156.055.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.156.055.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.156.055.000
 • 1.1 Kasa 54.007.000
 • A. Hazır Değerler 54.007.000
 • Kasa 54.007.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.095.459.000
 • Acenteler 1.095.459.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.095.459.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 48.391.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 48.391.000
 • İkrazlar 48.391.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.880.211.000
 • E. Stoklar 1.880.211.000
 • İŞTİRAKLER 1.880.211.000
 • 6. Diğer Stoklar 77.987.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 77.987.000
 • Menkuller 77.987.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.156.055.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.156.055.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.156.055.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.570.876.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.570.876.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.570.876.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 377.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 377.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 377.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 515.437.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 515.437.000
 • Reasürörler Payı (-) 515.437.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 261.546.000
 • 15.3 Diğer 261.546.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 261.546.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 20.016.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 20.016.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20.016.000
 • AKTİF TOPLAMI 716.140.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 716.140.000
 • Reasürörler Payı (-) 716.140.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 23.081.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.081.000
 • Ödenmiş Sermaye 23.081.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.102.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.102.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.102.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 26.177.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 26.177.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 26.177.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.726.931.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.726.931.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.726.931.000
 • 4.1 Bonolar 3.514.619.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.514.619.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.514.619.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.339.562.000
 • A. Finansal Borçlar 2.339.562.000
 • Özel Fonlar 2.339.562.000
 • B. Ticari Borçlar 1.047.046.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.047.046.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.047.046.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 525.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 525.000
 • XII. KARŞILIKLAR 525.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.637.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.637.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.637.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 69.576.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 69.576.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 69.576.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.514.619.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.514.619.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.514.619.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 32.085.000
 • Diğer Gelirler 32.085.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 32.085.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15.176.000
 • A. Finansal Borçlar 15.176.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15.176.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 13.699.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.699.000
 • GENEL GİDERLER (-) 13.699.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 872.000
 • PASİF TOPLAMI 872.000
 • Personel Giderleri (-) 872.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.338.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.338.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.338.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.180.227.000
 • Faiz Gelirleri 1.180.227.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.180.227.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.175.660.000
 • A. Sermaye 1.175.660.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.175.660.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 220.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 220.000.000
 • Satış Karları 220.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 23.115.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 23.115.000
 • MALİ GİDERLER (-) 23.115.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -6.228.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -6.228.000
 • Diğer Giderler (-) -6.228.000
 • F. Net Dönem Karı 6.228.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 6.228.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 6.228.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 226.009.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 226.009.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.567.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.567.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.726.931.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.726.931.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.359.824.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.359.824.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.804.731.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.804.731.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 555.093.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 555.093.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 555.093.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 555.093.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -194.715.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -194.715.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -189.943.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -189.943.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -384.658.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -384.658.000
 • 4.1.3 Diğer 170.435.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 170.435.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 127.804.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 127.804.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -14.635.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -14.635.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 113.169.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 113.169.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 113.169.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 113.169.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 200.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 112.969.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 3,31
  3. 19,93
  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 4,89
  3. 12,41
  1. ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
  2. 1,72
  3. 8,86
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,48
  3. 8,74
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,50
  3. 7,76

Azalan

  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 4,50
  3. -9,82
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,80
  3. -8,05
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,13
  3. -7,14
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,68
  3. -6,85
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,27
  3. -5,93

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,34
  3. 1,94
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,93
  3. -4,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,79
  3. 3,46
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,43
  3. -0,40
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,70
  3. 4,48

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,34
  3. 1,94
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,43
  3. -0,40
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,79
  3. 3,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,76
  3. 1,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,19
  3. 1,45

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.