Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,88
 • Değişim :-0,35 %
 • Hacim TL :3.303.649
 • Hacim Adet :1.143.888
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DYOBY | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 683.126.380
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 683.126.380
 • NAKİT DEĞERLER 683.126.380
 • 1.1 Kasa 14.916.163
 • A. Hazır Değerler 14.916.163
 • Kasa 14.916.163
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 190.680
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 190.680
 • Sigortalılar 190.680
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 575.930.091
 • Acenteler 575.930.091
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 575.930.091
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.685.592
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.685.592
 • İkrazlar 4.685.592
 • 6.1 Kısa Vadeli 84.276.757
 • E. Stoklar 84.276.757
 • İŞTİRAKLER 84.276.757
 • 6. Diğer Stoklar 3.127.097
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.127.097
 • Menkuller 3.127.097
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 683.126.380
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 683.126.380
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 683.126.380
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 324.536.234
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 324.536.234
 • II. DURAN VARLIKLAR 324.536.234
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.803.102
 • Devam Eden Yatırımlar 4.803.102
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.803.102
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.236.460
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.236.460
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.236.460
 • AKTİF TOPLAMI 312.370.445
 • D. Maddi Duran Varlıklar 312.370.445
 • Reasürörler Payı (-) 312.370.445
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.093.912
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.093.912
 • Ödenmiş Sermaye 6.093.912
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.955.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.955.051
 • Nominal Sermaye 2.955.051
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 32.315
 • F. Diğer Duran Varlıklar 32.315
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 32.315
 • A K T İ F T O P L A M I 1.007.662.614
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.007.662.614
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.007.662.614
 • 4.1 Bonolar 644.173.867
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 644.173.867
 • Maliyet Artış Fonu 644.173.867
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 213.917.904
 • A. Finansal Borçlar 213.917.904
 • Özel Fonlar 213.917.904
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 383
 • KAR 383
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 383
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 940.853
 • Net Dönem Karı 940.853
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 940.853
 • B. Ticari Borçlar 224.558.184
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 224.558.184
 • P A S İ F T O P L A M I 224.558.184
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.041.289
 • 2. Borç Senetleri 14.041.289
 • Alınan Primler 14.041.289
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 639.610
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 639.610
 • XII. KARŞILIKLAR 639.610
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 449.200
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 449.200
 • Diğer Teknik Karşılıklar 449.200
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 121.127.832
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 121.127.832
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 121.127.832
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 644.173.867
 • 8. Borç Reeskontu (-) 644.173.867
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 644.173.867
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 227.508.175
 • Diğer Gelirler 227.508.175
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 227.508.175
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 169.805.396
 • A. Finansal Borçlar 169.805.396
 • TEKNİK GİDERLER (-) 169.805.396
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 26.499.417
 • B. Ticari Borçlar 26.499.417
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 26.499.417
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 17.026.247
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.026.247
 • GENEL GİDERLER (-) 17.026.247
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 12.244.615
 • PASİF TOPLAMI 12.244.615
 • Personel Giderleri (-) 12.244.615
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.932.500
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.932.500
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.932.500
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 135.980.572
 • Faiz Gelirleri 135.980.572
 • III. ÖZ SERMAYE 135.980.572
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 135.980.572
 • A. Sermaye 135.980.572
 • Kar Payı Gelirleri 135.980.572
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.000.000
 • Satış Karları 100.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -207.099
 • 5. Maliyet Artış Fonu -207.099
 • Diğer Giderler (-) -207.099
 • F. Net Dönem Karı 207.099
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 207.099
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 207.099
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 416.144
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 416.144
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.007.662.614
 • P A S İ F T O P L A M I 1.007.662.614
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 425.670.513
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 425.670.513
 • 1. Satıştan İadeler (-) -276.506.182
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -276.506.182
 • 2. Satış İskontoları (-) 149.164.331
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 149.164.331
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 149.164.331
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 149.164.331
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -61.395.701
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -61.395.701
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.751.647
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -19.751.647
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -9.515.319
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -9.515.319
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -90.662.667
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -90.662.667
 • 4.1.3 Diğer 58.501.664
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 58.501.664
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.914.585
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 25.914.585
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -228.698
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -228.698
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 25.685.887
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 25.685.887
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 25.685.887
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 25.685.887
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 25.685.887
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.