Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,94
 • Değişim :-1 %
 • Hacim TL :978.982
 • Hacim Adet :164.764
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XIKIU,XKMYA,XSIZM,XTUMY,XUSIN,XUTUM : EGPRO | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 453.835.463
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 453.835.463
 • NAKİT DEĞERLER 453.835.463
 • 1.1 Kasa 31.503.646
 • A. Hazır Değerler 31.503.646
 • Kasa 31.503.646
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 17.671
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 17.671
 • Sigortalılar 17.671
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 298.636.439
 • Acenteler 298.636.439
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 298.636.439
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.599.906
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.599.906
 • İkrazlar 4.599.906
 • 6.1 Kısa Vadeli 96.518.268
 • E. Stoklar 96.518.268
 • İŞTİRAKLER 96.518.268
 • 6. Diğer Stoklar 21.558.532
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.558.532
 • Menkuller 21.558.532
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 452.834.462
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 452.834.462
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 452.834.462
 • 8.1.3 Diğer 1.001.001
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.001.001
 • Gayrimenkuller 1.001.001
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 192.082.360
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 192.082.360
 • II. DURAN VARLIKLAR 192.082.360
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 368.722
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 368.722
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 368.722
 • AKTİF TOPLAMI 169.556.970
 • D. Maddi Duran Varlıklar 169.556.970
 • Reasürörler Payı (-) 169.556.970
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.737.296
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.737.296
 • Ödenmiş Sermaye 6.737.296
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 15.419.372
 • F. Diğer Duran Varlıklar 15.419.372
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 15.419.372
 • A K T İ F T O P L A M I 645.917.823
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 645.917.823
 • Yeniden Değerleme Fonu 645.917.823
 • 4.1 Bonolar 267.654.331
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 267.654.331
 • Maliyet Artış Fonu 267.654.331
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 73.738.104
 • A. Finansal Borçlar 73.738.104
 • Özel Fonlar 73.738.104
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.454.866
 • Net Dönem Karı 2.454.866
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.454.866
 • B. Ticari Borçlar 124.848.551
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 124.848.551
 • P A S İ F T O P L A M I 124.848.551
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.460
 • 2. Borç Senetleri 4.460
 • Alınan Primler 4.460
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.520.045
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.520.045
 • XII. KARŞILIKLAR 2.520.045
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.121.294
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.121.294
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.121.294
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 59.447.060
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 59.447.060
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 59.447.060
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 267.654.331
 • 8. Borç Reeskontu (-) 267.654.331
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 267.654.331
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 125.922.533
 • Diğer Gelirler 125.922.533
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 125.922.533
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 121.110.000
 • A. Finansal Borçlar 121.110.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 121.110.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 50.589
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 50.589
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 50.589
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.426.546
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.426.546
 • GENEL GİDERLER (-) 3.426.546
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.335.398
 • PASİF TOPLAMI 1.335.398
 • Personel Giderleri (-) 1.335.398
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 252.340.959
 • Faiz Gelirleri 252.340.959
 • III. ÖZ SERMAYE 252.340.959
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 252.340.959
 • A. Sermaye 252.340.959
 • Kar Payı Gelirleri 252.340.959
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 79.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 79.600.000
 • Satış Karları 79.600.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 7.840.703
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 7.840.703
 • MALİ GİDERLER (-) 7.840.703
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -207.949
 • 5. Maliyet Artış Fonu -207.949
 • Diğer Giderler (-) -207.949
 • F. Net Dönem Karı 207.949
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 207.949
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 207.949
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 13.825.129
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 13.825.129
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 645.917.823
 • P A S İ F T O P L A M I 645.917.823
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 327.919.524
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 327.919.524
 • 1. Satıştan İadeler (-) -239.218.912
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -239.218.912
 • 2. Satış İskontoları (-) 88.700.612
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 88.700.612
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 88.700.612
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 88.700.612
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -35.075.895
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -35.075.895
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.583.834
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -15.583.834
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -467.889
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -467.889
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -51.127.618
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -51.127.618
 • 4.1.3 Diğer 37.572.994
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.572.994
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 32.168.240
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 32.168.240
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -410.261
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -410.261
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 32.578.501
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 32.578.501
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 32.578.501
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 32.578.501
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 32.578.501
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,91
  3. 16,67
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,37
  3. 15,62
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,19
  3. 15,08
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,83
  3. 11,42

Azalan

  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,62
  3. -8,07
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,84
  3. -5,62
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,37
  3. -4,86
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 2,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 2,72
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 2,25

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 2,27
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,84

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.