Finansbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,92
 • Değişim :0,2 %
 • Hacim TL :29.535
 • Hacim Adet :5.929
* SG: 24.10.2016 - 09:50 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finansbank A.Ş.
 • XBANK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : FINBN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 11.056.174
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 12.855.865
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 11.056.174
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 12.855.865
 • NAKİT DEĞERLER 11.056.174
 • NAKİT DEĞERLER 12.855.865
 • B. Menkul Kıymetler 320.594
 • B. Menkul Kıymetler 1.874.436
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 320.594
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.874.436
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 320.594
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.874.436
 • 1. Hisse Senetleri 8.223
 • 1. Hisse Senetleri 58.196
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.223
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58.196
 • ALACAKLAR 8.223
 • ALACAKLAR 58.196
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 19.101
 • Acenteler 19.101
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 19.101
 • 1. Alıcılar 302.435
 • 1. Alıcılar 377.141
 • Acenteler 302.435
 • Acenteler 377.141
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 302.435
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 377.141
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 109.772
 • IV. PARA PİYASALARI 109.772
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 109.772
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 109.772
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 109.772
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 109.772
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2.634.708
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.427.505
 • Diğer Alacaklar 2.634.708
 • Diğer Alacaklar 6.427.505
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2.634.708
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.427.505
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 39.118
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.566.648
 • 5.1 Hisse Senetleri 39.118
 • 5.1 Hisse Senetleri 2.566.648
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 39.118
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2.566.648
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 33.041
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 33.338
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 33.041
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 33.338
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 33.041
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 33.338
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 10.497.362
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 59.904.627
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 10.497.362
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 59.904.627
 • VI. KREDİLER 10.497.362
 • VI. KREDİLER 59.904.627
 • 6.1 Kısa Vadeli 10.497.362
 • 6.1 Kısa Vadeli 59.098.901
 • E. Stoklar 10.497.362
 • E. Stoklar 59.098.901
 • İŞTİRAKLER 10.497.362
 • İŞTİRAKLER 59.098.901
 • 2. Yarı Mamüller 3.952.128
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.952.128
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.952.128
 • 3. Ara Mamüller -3.146.402
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.146.402
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.146.402
 • 4. Mamüller 650.075
 • SABİT DEĞERLER 650.075
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 650.075
 • 5. Emtia 1.368.714
 • 5. Emtia 4.477.304
 • Menkuller 1.368.714
 • Menkuller 4.477.304
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.368.714
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 4.477.304
 • 6. Diğer Stoklar 513.334
 • 6. Diğer Stoklar 3.621.924
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 513.334
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.621.924
 • Menkuller 513.334
 • Menkuller 3.621.924
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 85.538
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 85.538
 • II. DURAN VARLIKLAR 85.538
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.766
 • Devam Eden Yatırımlar 3.766
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.766
 • 2. Alacak Senetleri 3.766
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.766
 • A K T İ F T O P L A M I 3.766
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 18.054
 • BORÇLAR 18.054
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18.054
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.054
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.054
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.054
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 99.459
 • Borç Reeskontu (-) 99.459
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 99.459
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.118.094
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.118.094
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.118.094
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.476.553
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.476.553
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.476.553
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -358.459
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -358.459
 • Diğer Borçlar -358.459
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 26
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.578.077
 • Muallak Hasar Karşılığı 26
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.578.077
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 26
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.578.077
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 277.277
 • Hayat Matematik Karşılığı 277.277
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 277.277
 • 17.2 Diğer 277.277
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 277.277
 • Reasürörler Payı (-) 277.277
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 349.135
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.731.826
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 349.135
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.731.826
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 349.135
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.731.826
 • AKTİF TOPLAMI 26.550.782
 • AKTİF TOPLAMI 95.059.431
 • D. Maddi Duran Varlıklar 26.550.782
 • D. Maddi Duran Varlıklar 95.059.431
 • Reasürörler Payı (-) 26.550.782
 • Reasürörler Payı (-) 95.059.431
 • 1. Arazi ve Arsalar 22.898.698
 • 1. Arazi ve Arsalar 52.959.973
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 22.898.698
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 52.959.973
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 22.898.698
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 52.959.973
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 181.903
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 184.106
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 181.903
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 184.106
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 181.903
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 184.106
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.476.122
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.323.859
 • DİĞER PASİFLER 3.476.122
 • DİĞER PASİFLER 6.323.859
 • II. PARA PİYASALARI 3.476.122
 • II. PARA PİYASALARI 6.323.859
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 770
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 770
 • ÖZKAYNAKLAR 770
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 151.895
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.895
 • Ödenmiş Sermaye 151.895
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.706.122
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.401.964
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.706.122
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.401.964
 • Nominal Sermaye 2.706.122
 • Nominal Sermaye 5.401.964
 • 2. Haklar 108.318
 • 2. Haklar 7.487.361
 • III. ALINAN KREDİLER 108.318
 • III. ALINAN KREDİLER 7.487.361
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 108.318
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 7.487.361
 • A K T İ F T O P L A M I 763.592
 • A K T İ F T O P L A M I 5.030.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 763.592
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.030.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 763.592
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.030.000
 • 4.1 Bonolar 763.592
 • 4.1 Bonolar 1.211.644
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 763.592
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.211.644
 • Maliyet Artış Fonu 763.592
 • Maliyet Artış Fonu 1.211.644
 • 1. Banka Kredileri 3.818.356
 • 4.3 Tahviller 3.818.356
 • Zarar (-) 3.818.356
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.144.587
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4.911.994
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.144.587
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 4.911.994
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.144.587
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 4.911.994
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.505.487
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.732.711
 • KAR 1.505.487
 • KAR 1.732.711
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.505.487
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.732.711
 • 1. Satıcılar 548
 • TEKNİK GELİRLER 548
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 548
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 630
 • 2. Borç Senetleri 630
 • Alınan Primler 630
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -82
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -82
 • Alınan Komisyonlar -82
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.794.458
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.808.919
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.794.458
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.808.919
 • XII. KARŞILIKLAR 1.794.458
 • XII. KARŞILIKLAR 1.808.919
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.243.900
 • 4. Ödenecek Giderler 1.243.900
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.243.900
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 223.978
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 236.894
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 223.978
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 236.894
 • Diğer Teknik Karşılıklar 223.978
 • Diğer Teknik Karşılıklar 236.894
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 32.658
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 328.125
 • 8. Borç Reeskontu (-) 32.658
 • 8. Borç Reeskontu (-) 328.125
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 32.658
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 328.125
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.649.930
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.649.930
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.649.930
 • 1. Vergi Karşılıkları 9.659.927
 • 1. Vergi Karşılıkları 9.664.621
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 9.659.927
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 9.664.621
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 9.659.927
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 9.664.621
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.000.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -39.039
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 87.332
 • Diğer Gelirler -39.039
 • Diğer Gelirler 87.332
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -39.039
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 87.332
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714
 • A. Finansal Borçlar 714
 • TEKNİK GİDERLER (-) 714
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -183.003
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 238.903
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -183.003
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 238.903
 • Ödenen Komisyonlar (-) -183.003
 • Ödenen Komisyonlar (-) 238.903
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -45.674
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -4.393
 • B. Ticari Borçlar -45.674
 • B. Ticari Borçlar -4.393
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -45.674
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -4.393
 • 15.3 Kâr Yedekleri 6.020.067
 • 15.3 Kâr Yedekleri 6.423.851
 • 2. Borç Senetleri 6.020.067
 • 2. Borç Senetleri 6.423.851
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 6.020.067
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 6.423.851
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 444.527
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 487.422
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 444.527
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 487.422
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 444.527
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 487.422
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.575.540
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.936.429
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.575.540
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.936.429
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.575.540
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.936.429
 • 1. Ortaklara Borçlar 552.528
 • 1. Ortaklara Borçlar 623.846
 • 15.4 Kâr veya Zarar 552.528
 • 15.4 Kâr veya Zarar 623.846
 • Diğer Giderler (-) 552.528
 • Diğer Giderler (-) 623.846
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 54.653
 • 2. İştiraklere Borçlar 54.653
 • TEKNİK KAR/ZARAR 54.653
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 552.528
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 552.528
 • GENEL GİDERLER (-) 552.528
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 51.352.513
 • PASİF TOPLAMI 51.352.513
 • Personel Giderleri (-) 51.352.513
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 569.193
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.195.969
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 569.193
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.195.969
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 569.193
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.195.969
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 3.739.297
 • 6. Borç Reeskontu (-) 3.739.297
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3.739.297
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 7.314
 • Amortisman Giderleri (-) 7.314
 • D. Alınan Sipariş Avansları 7.314
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 95.059.431
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 95.059.431
 • Karşılıklar (-) 95.059.431
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4.342.317
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.342.317
 • Diğer Giderler (-) 4.342.317
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 3.735.129
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.735.129
 • MALİ GELİRLER 3.735.129
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 25.353
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 25.353
 • Kambiyo Karları 25.353
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 4.805
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.805
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 4.805
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 25.353
 • E. Yedekler 25.353
 • Faiz Giderleri (-) 25.353
 • 1. Yasal Yedekler 2.432
 • 1. Yasal Yedekler 5.633
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.432
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.633
 • Satış Zararları (-) 2.432
 • Satış Zararları (-) 5.633
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 399.412
 • 2. Statü Yedekleri 399.412
 • Kambiyo Zararları (-) 399.412
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.108
 • 3. Özel Yedekler 2.108
 • Karşılıklar (-) 2.108
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 227.947
 • 4. Olağanüstü Yedek 227.947
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 227.947
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 16.673
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 24.746
 • 5. Maliyet Artış Fonu 16.673
 • 5. Maliyet Artış Fonu 24.746
 • Diğer Giderler (-) 16.673
 • Diğer Giderler (-) 24.746
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.782
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 39.997
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.782
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 39.997
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.782
 • DÖNEM KAR/ZARARI 39.997
 • F. Net Dönem Karı -2.091.779
 • F. Net Dönem Karı 2.666
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.091.779
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.666
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.091.779
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.666
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.700.178
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 227.947
 • G. Dönem Zararı (-) -1.700.178
 • G. Dönem Zararı (-) 227.947
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.700.178
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 227.947
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 16.673
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 16.673
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 52.231
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 52.231
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.157.432
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.157.432
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.694.117
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.694.117
 • 2. Yurtdışı Satışlar -100.548
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -100.548
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -144.185
 • 3. Diğer Satışlar -144.185
 • 2. Satış İskontoları (-) -104.099
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -104.099
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -185.269
 • 3. Diğer İndirimler (-) -185.269
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -136.814
 • C. Net Satışlar -136.814
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -10.054
 • D. Satışların Maliyeti (-) -10.054
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.104.190
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.104.190
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 658.686
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 658.686
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -163.639
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 823.781
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -163.639
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 823.781
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -10.308
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -10.308
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 33.634
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.184.885
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 33.634
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.184.885
 • 4.1.3 Diğer 701.985
 • 4.1.3 Diğer 790.147
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 701.985
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 790.147
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -165.095
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 868.213
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -165.095
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 868.213
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -671
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 33.634
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -671
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 33.634
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -164.424
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 834.579
 • 4.2.3 Diğer -164.424
 • 4.2.3 Diğer 834.579
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -166.228
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 4
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -166.228
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 4
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -935
 • H. Finansman Giderleri (-) -935
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -367.853
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -165.293
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -367.853
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -165.293
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 81
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 12.465
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 81
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 12.465
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 11.486
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 11.486
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -362.028
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 281.706
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -362.028
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 281.706
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.424
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.676.733
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.424
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.676.733
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -587.039
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 14.094
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -587.039
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 14.094
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.411.368
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.411.368
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 283.193
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 678.326
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 283.193
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 678.326
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2.808.116
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 2.808.116
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -622.949
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -622.949
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.475.861
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 678.326
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.475.861
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 678.326
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -125.798
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 709.306
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -125.798
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 709.306
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -6.568
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -6.568
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 702.738
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -131.887
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 552.528
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 3,17
  3. 11,23
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 35,96
  3. 8,77
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,13
  3. 7,62
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 44,44
  3. 5,76
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,40
  3. 5,73

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,34
  3. -2,86
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,41
  3. -2,38
  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 1,80
  3. -2,17
  1. ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
  2. 1,94
  3. -2,02

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,27
  3. 0,61
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,63
  3. 0,90
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,51
  3. 2,45
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,88
  3. 1,15
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,12
  3. 1,82

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,27
  3. 0,61
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,63
  3. 0,90
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 35,96
  3. 8,77
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,64
  3. 1,31
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. 0,76

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.