T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,79
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :883.615.051
 • Hacim Adet :112.399.450
* SG: 16.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 31.304.460
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 31.459.824
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 31.304.460
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 31.459.824
 • NAKİT DEĞERLER 31.304.460
 • NAKİT DEĞERLER 31.459.824
 • B. Menkul Kıymetler 1.585.922
 • B. Menkul Kıymetler 1.825.791
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.585.922
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.825.791
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.585.922
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.825.791
 • 1. Hisse Senetleri 12.348
 • 1. Hisse Senetleri 92.892
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12.348
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 92.892
 • ALACAKLAR 12.348
 • ALACAKLAR 92.892
 • 2.2 Hisse Senetleri 31.036
 • 2.2 Hisse Senetleri 88.106
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 31.036
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 88.106
 • Reeskont Karşılığı (-) 31.036
 • Reeskont Karşılığı (-) 88.106
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.511
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 12.203
 • Acenteler 5.511
 • Acenteler 12.203
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.511
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.203
 • 1. Alıcılar 9.069.061
 • 1. Alıcılar 13.739.211
 • Acenteler 9.069.061
 • Acenteler 13.739.211
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 9.069.061
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 13.739.211
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 299.204
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 318.688
 • IV. PARA PİYASALARI 299.204
 • IV. PARA PİYASALARI 318.688
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 299.204
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 318.688
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 299.204
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 299.204
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 299.204
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 19.484
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 19.484
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 19.484
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 19.340.074
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 23.180.015
 • Diğer Alacaklar 19.340.074
 • Diğer Alacaklar 23.180.015
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 19.340.074
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 23.180.015
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 18.002
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 198.279
 • 5.1 Hisse Senetleri 18.002
 • 5.1 Hisse Senetleri 198.279
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 18.002
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 198.279
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.418.254
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.896.599
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.418.254
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 4.896.599
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.418.254
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 4.896.599
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 172.133.118
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 186.084.176
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 172.133.118
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 186.084.176
 • VI. KREDİLER 172.133.118
 • VI. KREDİLER 186.084.176
 • 6.1 Kısa Vadeli 171.080.231
 • 6.1 Kısa Vadeli 184.632.562
 • E. Stoklar 171.080.231
 • E. Stoklar 184.632.562
 • İŞTİRAKLER 171.080.231
 • İŞTİRAKLER 184.632.562
 • 2. Yarı Mamüller 5.328.320
 • 2. Yarı Mamüller 6.222.323
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.328.320
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.222.323
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.328.320
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.222.323
 • 3. Ara Mamüller -4.770.709
 • 3. Ara Mamüller -4.275.433
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.770.709
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.275.433
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.770.709
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.275.433
 • 4. Mamüller 2.152.445
 • SABİT DEĞERLER 2.152.445
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.152.445
 • 5. Emtia 21.306.528
 • 5. Emtia 21.758.116
 • Menkuller 21.306.528
 • Menkuller 21.758.116
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.306.528
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.758.116
 • 6. Diğer Stoklar 17.926.786
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17.926.786
 • Menkuller 17.926.786
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.379.742
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.831.330
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.379.742
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.831.330
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.379.742
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.831.330
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 36.698
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.261
 • Devam Eden Yatırımlar 36.698
 • Devam Eden Yatırımlar 37.261
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 36.698
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.261
 • 1. Alıcılar 33.032
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.032
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.032
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.932
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.932
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.932
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 115.572
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.091.019
 • BORÇLAR 115.572
 • BORÇLAR 5.091.019
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 115.572
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.091.019
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.986.783
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.986.783
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.986.783
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.236
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 115.572
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.236
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 115.572
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.236
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 115.572
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.471.655
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.471.655
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.471.655
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.148.412
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.148.412
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.148.412
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -676.757
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -676.757
 • Diğer Borçlar -676.757
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.194.174
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.511.326
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.194.174
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.511.326
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.194.174
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.511.326
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 215.239
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 292.092
 • Hayat Matematik Karşılığı 215.239
 • Hayat Matematik Karşılığı 292.092
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 215.239
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 292.092
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 215.239
 • 17.2 Diğer 285.704
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 215.239
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 285.704
 • Reasürörler Payı (-) 215.239
 • Reasürörler Payı (-) 285.704
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.941.122
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.959.403
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.941.122
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.959.403
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.941.122
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.959.403
 • AKTİF TOPLAMI 269.637.820
 • AKTİF TOPLAMI 295.130.196
 • D. Maddi Duran Varlıklar 269.637.820
 • D. Maddi Duran Varlıklar 295.130.196
 • Reasürörler Payı (-) 269.637.820
 • Reasürörler Payı (-) 295.130.196
 • 1. Arazi ve Arsalar 150.937.190
 • 1. Arazi ve Arsalar 167.160.112
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 150.937.190
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 167.160.112
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 150.937.190
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 167.160.112
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.146.313
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.880.079
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.146.313
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.880.079
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.146.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.880.079
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 17.354.831
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 18.678.333
 • DİĞER PASİFLER 17.354.831
 • DİĞER PASİFLER 18.678.333
 • II. PARA PİYASALARI 17.354.831
 • II. PARA PİYASALARI 18.678.333
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 10.202.337
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 10.202.418
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 10.202.337
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 10.202.418
 • ÖZKAYNAKLAR 10.202.337
 • ÖZKAYNAKLAR 10.202.418
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.196.448
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.196.448
 • Ödenmiş Sermaye 1.196.448
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.152.494
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.279.467
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.152.494
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.279.467
 • Nominal Sermaye 7.152.494
 • Nominal Sermaye 7.279.467
 • 2. Haklar 33.039.909
 • 2. Haklar 38.701.653
 • III. ALINAN KREDİLER 33.039.909
 • III. ALINAN KREDİLER 38.701.653
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 33.039.909
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 38.701.653
 • A K T İ F T O P L A M I 14.127.222
 • A K T İ F T O P L A M I 15.027.301
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.127.222
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.027.301
 • Yeniden Değerleme Fonu 14.127.222
 • Yeniden Değerleme Fonu 15.027.301
 • 4.1 Bonolar 417.533
 • 4.1 Bonolar 1.126.414
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 417.533
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.126.414
 • Maliyet Artış Fonu 417.533
 • Maliyet Artış Fonu 1.126.414
 • 1. Banka Kredileri 13.709.689
 • 1. Banka Kredileri 13.900.887
 • 4.3 Tahviller 13.709.689
 • 4.3 Tahviller 13.900.887
 • Zarar (-) 13.709.689
 • Zarar (-) 13.900.887
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 8.951.407
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.227.156
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 8.951.407
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.227.156
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 8.951.407
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.227.156
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.736.500
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.945.109
 • KAR 3.736.500
 • KAR 3.945.109
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.736.500
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.945.109
 • 1. Satıcılar 14.756
 • TEKNİK GELİRLER 14.756
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 14.756
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 15.911
 • 2. Borç Senetleri 15.911
 • Alınan Primler 15.911
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.155
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.155
 • Alınan Komisyonlar -1.155
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.529.425
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.926.970
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.529.425
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.926.970
 • XII. KARŞILIKLAR 4.529.425
 • XII. KARŞILIKLAR 4.926.970
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.135.800
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.170.264
 • 4. Ödenecek Giderler 3.135.800
 • 4. Ödenecek Giderler 3.170.264
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.135.800
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.170.264
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 75.416
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 699.157
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 75.416
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 699.157
 • Diğer Teknik Karşılıklar 75.416
 • Diğer Teknik Karşılıklar 699.157
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 291.502
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 291.502
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 291.502
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 694.468
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 711.044
 • 8. Borç Reeskontu (-) 694.468
 • 8. Borç Reeskontu (-) 711.044
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 694.468
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 711.044
 • 1. Vergi Karşılıkları 34.466.208
 • 1. Vergi Karşılıkları 34.724.887
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 34.466.208
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 34.724.887
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 34.466.208
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 34.724.887
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.932.974
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.995.099
 • Diğer Gelirler 1.932.974
 • Diğer Gelirler 2.995.099
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.932.974
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.995.099
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188
 • A. Finansal Borçlar 1.188
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -132.445
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 722.759
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -132.445
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 722.759
 • Ödenen Komisyonlar (-) -132.445
 • Ödenen Komisyonlar (-) 722.759
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.626.756
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.729.620
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.626.756
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.729.620
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.626.756
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.729.620
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 695.698
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 696.571
 • B. Ticari Borçlar 695.698
 • B. Ticari Borçlar 696.571
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 695.698
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 696.571
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.360.229
 • 15.3 Kâr Yedekleri 24.426.454
 • 2. Borç Senetleri 23.360.229
 • 2. Borç Senetleri 24.426.454
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.360.229
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 24.426.454
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.204.782
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.271.443
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.204.782
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.271.443
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.204.782
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.271.443
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.968.100
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.143.891
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.968.100
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.143.891
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.968.100
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.143.891
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 187.347
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.011.120
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 187.347
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.011.120
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 187.347
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.011.120
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.907.558
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.910.880
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.907.558
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.910.880
 • Diğer Giderler (-) 3.907.558
 • Diğer Giderler (-) 3.910.880
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.910.880
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.910.880
 • GENEL GİDERLER (-) 3.910.880
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 269.637.820
 • PASİF TOPLAMI 269.637.820
 • Personel Giderleri (-) 269.637.820
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.907.558
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 15.368.625
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.907.558
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 15.368.625
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.907.558
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 15.368.625
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 12.202.092
 • 6. Borç Reeskontu (-) 12.202.092
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 12.202.092
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 257.901
 • Amortisman Giderleri (-) 257.901
 • D. Alınan Sipariş Avansları 257.901
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 295.130.196
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 295.130.196
 • Karşılıklar (-) 295.130.196
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 16.655.785
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.655.785
 • Diğer Giderler (-) 16.655.785
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 12.802.127
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 12.802.127
 • MALİ GELİRLER 12.802.127
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 161.454
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 161.454
 • Kambiyo Karları 161.454
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 65.901
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 65.901
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 65.901
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 161.837
 • E. Yedekler 161.837
 • Faiz Giderleri (-) 161.837
 • 1. Yasal Yedekler 4.312
 • 1. Yasal Yedekler 149.087
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.312
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 149.087
 • Satış Zararları (-) 4.312
 • Satış Zararları (-) 149.087
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.777.394
 • 2. Statü Yedekleri 2.777.394
 • Kambiyo Zararları (-) 2.777.394
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 11.882
 • 3. Özel Yedekler 11.882
 • Karşılıklar (-) 11.882
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.490.017
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.490.017
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.490.017
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 495
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.275.495
 • 5. Maliyet Artış Fonu 495
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.275.495
 • Diğer Giderler (-) 495
 • Diğer Giderler (-) 1.275.495
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 157.472
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.871.414
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 157.472
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.871.414
 • DÖNEM KAR/ZARARI 157.472
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.871.414
 • F. Net Dönem Karı -7.244.651
 • F. Net Dönem Karı 15.252
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -7.244.651
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 15.252
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -7.244.651
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 15.252
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.146.700
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.596.484
 • G. Dönem Zararı (-) -5.146.700
 • G. Dönem Zararı (-) 1.596.484
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.146.700
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.596.484
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.259.678
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.259.678
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 342.433
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 342.433
 • 1. ........... Yılı Zararı -7.666.824
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -7.666.824
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.242.026
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.242.026
 • 2. Yurtdışı Satışlar -699.683
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -699.683
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -674.065
 • 3. Diğer Satışlar -674.065
 • 2. Satış İskontoları (-) -776.739
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -776.739
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -82.289
 • 3. Diğer İndirimler (-) -82.289
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -699.732
 • C. Net Satışlar -699.732
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -24.471
 • D. Satışların Maliyeti (-) -24.471
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.123.974
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.123.974
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.339.586
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.339.586
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -801.978
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.072.011
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -801.978
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.072.011
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -23.191
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -23.191
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 232.034
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.988.961
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 232.034
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.988.961
 • 4.1.3 Diğer 2.439.785
 • 4.1.3 Diğer 2.839.977
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.439.785
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.839.977
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -732.425
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.214.091
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -732.425
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.214.091
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -221
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 24.922
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -221
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 24.922
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -730.215
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.964.871
 • 4.2.3 Diğer -730.215
 • 4.2.3 Diğer 2.964.871
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -774.306
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 6.902
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -774.306
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6.902
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.317
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.317
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -771.989
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -662.559
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -771.989
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -662.559
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.066
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 112.584
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9.066
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 112.584
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 17.062
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 17.062
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -660.603
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.153.195
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -660.603
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.153.195
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 216.894
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 10.961.098
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 216.894
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10.961.098
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.155.848
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 20.736
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.155.848
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 20.736
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -4.344.651
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.344.651
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.701.978
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.460.599
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.701.978
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.460.599
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 33.979
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 12.479.187
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 33.979
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 12.479.187
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.547.046
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.547.046
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.002.876
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.800.389
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.002.876
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.800.389
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -889.509
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 4.929.265
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -889.509
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 4.929.265
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.929.265
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -989.199
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.910.880
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,20
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. VKGYO VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 2,55
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,67
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,35
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.