T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,22
 • Değişim :-0,24 %
 • Hacim TL :312.094.804
 • Hacim Adet :38.009.988
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 25.255.847
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 25.391.354
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 25.255.847
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 25.391.354
 • NAKİT DEĞERLER 25.255.847
 • NAKİT DEĞERLER 25.391.354
 • B. Menkul Kıymetler 1.839.807
 • B. Menkul Kıymetler 2.061.841
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.839.807
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.061.841
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.839.807
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.061.841
 • 1. Hisse Senetleri 63.259
 • 1. Hisse Senetleri 91.958
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 63.259
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 91.958
 • ALACAKLAR 63.259
 • ALACAKLAR 91.958
 • 2.2 Hisse Senetleri 593
 • 2.2 Hisse Senetleri 3.206
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 593
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 3.206
 • Reeskont Karşılığı (-) 593
 • Reeskont Karşılığı (-) 3.206
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.479
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 11.375
 • Acenteler 5.479
 • Acenteler 11.375
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.479
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.375
 • 1. Alıcılar 10.713.230
 • 1. Alıcılar 15.578.911
 • Acenteler 10.713.230
 • Acenteler 15.578.911
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.713.230
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 15.578.911
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 200.996
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 241.241
 • IV. PARA PİYASALARI 200.996
 • IV. PARA PİYASALARI 241.241
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 200.996
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 241.241
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 200.996
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 200.996
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 200.996
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 40.245
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 40.245
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 40.245
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 19.762.637
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 23.487.303
 • Diğer Alacaklar 19.762.637
 • Diğer Alacaklar 23.487.303
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 19.762.637
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 23.487.303
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 169.078
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 186.377
 • 5.1 Hisse Senetleri 169.078
 • 5.1 Hisse Senetleri 186.377
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 169.078
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 186.377
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.378.867
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.742.028
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.378.867
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 4.742.028
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.378.867
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 4.742.028
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 168.319.713
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 181.588.676
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 168.319.713
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 181.588.676
 • VI. KREDİLER 168.319.713
 • VI. KREDİLER 181.588.676
 • 6.1 Kısa Vadeli 167.318.475
 • 6.1 Kısa Vadeli 180.232.717
 • E. Stoklar 167.318.475
 • E. Stoklar 180.232.717
 • İŞTİRAKLER 167.318.475
 • İŞTİRAKLER 180.232.717
 • 2. Yarı Mamüller 4.841.052
 • 2. Yarı Mamüller 5.748.360
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.841.052
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.748.360
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.841.052
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.748.360
 • 3. Ara Mamüller -4.392.401
 • 3. Ara Mamüller -3.839.814
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.392.401
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.839.814
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.392.401
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.839.814
 • 4. Mamüller 2.816.056
 • SABİT DEĞERLER 2.816.056
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.816.056
 • 5. Emtia 21.116.644
 • 5. Emtia 21.549.906
 • Menkuller 21.116.644
 • Menkuller 21.549.906
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.116.644
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.549.906
 • 6. Diğer Stoklar 17.540.641
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17.540.641
 • Menkuller 17.540.641
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.576.003
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.009.265
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.576.003
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.009.265
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.576.003
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.009.265
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 36.698
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.261
 • Devam Eden Yatırımlar 36.698
 • Devam Eden Yatırımlar 37.261
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 36.698
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.261
 • 1. Alıcılar 33.032
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.032
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.032
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.932
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.932
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.932
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 115.423
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.819.237
 • BORÇLAR 115.423
 • BORÇLAR 4.819.237
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 115.423
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.819.237
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.715.001
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.715.001
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.715.001
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.236
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 115.423
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.236
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 115.423
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.236
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 115.423
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.342.269
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.342.269
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.342.269
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.027.950
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.027.950
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.027.950
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -685.681
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -685.681
 • Diğer Borçlar -685.681
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.095.701
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.440.846
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.095.701
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.440.846
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.095.701
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.440.846
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 28.872
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 213.988
 • Hayat Matematik Karşılığı 28.872
 • Hayat Matematik Karşılığı 213.988
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 28.872
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 213.988
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 213.988
 • 17.2 Diğer 282.332
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 213.988
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 282.332
 • Reasürörler Payı (-) 213.988
 • Reasürörler Payı (-) 282.332
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.142.372
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.163.269
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.142.372
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.163.269
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.142.372
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.163.269
 • AKTİF TOPLAMI 261.528.910
 • AKTİF TOPLAMI 287.247.695
 • D. Maddi Duran Varlıklar 261.528.910
 • D. Maddi Duran Varlıklar 287.247.695
 • Reasürörler Payı (-) 261.528.910
 • Reasürörler Payı (-) 287.247.695
 • 1. Arazi ve Arsalar 154.718.126
 • 1. Arazi ve Arsalar 170.623.068
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 154.718.126
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 170.623.068
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 154.718.126
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 170.623.068
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.188.041
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.920.111
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.188.041
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.920.111
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.188.041
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.920.111
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.456.878
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 7.565.664
 • DİĞER PASİFLER 6.456.878
 • DİĞER PASİFLER 7.565.664
 • II. PARA PİYASALARI 6.456.878
 • II. PARA PİYASALARI 7.565.664
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 930.831
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 930.831
 • Ödenmiş Sermaye 930.831
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.456.878
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.634.833
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.456.878
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.634.833
 • Nominal Sermaye 6.456.878
 • Nominal Sermaye 6.634.833
 • 2. Haklar 31.818.452
 • 2. Haklar 37.696.233
 • III. ALINAN KREDİLER 31.818.452
 • III. ALINAN KREDİLER 37.696.233
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 31.818.452
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 37.696.233
 • A K T İ F T O P L A M I 14.519.842
 • A K T İ F T O P L A M I 15.896.817
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.519.842
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.896.817
 • Yeniden Değerleme Fonu 14.519.842
 • Yeniden Değerleme Fonu 15.896.817
 • 4.1 Bonolar 1.325.470
 • 4.1 Bonolar 2.527.768
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.325.470
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.527.768
 • Maliyet Artış Fonu 1.325.470
 • Maliyet Artış Fonu 2.527.768
 • 1. Banka Kredileri 13.194.372
 • 1. Banka Kredileri 13.369.049
 • 4.3 Tahviller 13.194.372
 • 4.3 Tahviller 13.369.049
 • Zarar (-) 13.194.372
 • Zarar (-) 13.369.049
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.026.022
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.291.811
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.026.022
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.291.811
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.026.022
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.291.811
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.788.220
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.977.087
 • KAR 3.788.220
 • KAR 3.977.087
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.788.220
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.977.087
 • 1. Satıcılar 8.893
 • TEKNİK GELİRLER 8.893
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 8.893
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.646
 • 2. Borç Senetleri 9.646
 • Alınan Primler 9.646
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -753
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -753
 • Alınan Komisyonlar -753
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.322.203
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.702.922
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.322.203
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.702.922
 • XII. KARŞILIKLAR 4.322.203
 • XII. KARŞILIKLAR 4.702.922
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.128.089
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.161.682
 • 4. Ödenecek Giderler 3.128.089
 • 4. Ödenecek Giderler 3.161.682
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.128.089
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.161.682
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 621.903
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 671.568
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 621.903
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 671.568
 • Diğer Teknik Karşılıklar 621.903
 • Diğer Teknik Karşılıklar 671.568
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 28.203
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 28.203
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 28.203
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 572.211
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 587.642
 • 8. Borç Reeskontu (-) 572.211
 • 8. Borç Reeskontu (-) 587.642
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 572.211
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 587.642
 • 1. Vergi Karşılıkları 33.059.654
 • 1. Vergi Karşılıkları 33.300.649
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 33.059.654
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 33.300.649
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 33.059.654
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 33.300.649
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.995.555
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.929.349
 • Diğer Gelirler 1.995.555
 • Diğer Gelirler 2.929.349
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.995.555
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.929.349
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188
 • A. Finansal Borçlar 1.188
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -119.583
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 638.143
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -119.583
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 638.143
 • Ödenen Komisyonlar (-) -119.583
 • Ödenen Komisyonlar (-) 638.143
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.626.756
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.761.195
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.626.756
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.761.195
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.626.756
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.761.195
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 695.698
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 696.571
 • B. Ticari Borçlar 695.698
 • B. Ticari Borçlar 696.571
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 695.698
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 696.571
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.350.043
 • 15.3 Kâr Yedekleri 24.274.412
 • 2. Borç Senetleri 23.350.043
 • 2. Borç Senetleri 24.274.412
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.350.043
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 24.274.412
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.204.123
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.269.788
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.204.123
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.269.788
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.204.123
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.269.788
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.967.806
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.143.597
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.967.806
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.143.597
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.967.806
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.143.597
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 178.114
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 861.027
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 178.114
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 861.027
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 178.114
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 861.027
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.580.262
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.582.657
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.580.262
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.582.657
 • Diğer Giderler (-) 2.580.262
 • Diğer Giderler (-) 2.582.657
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.580.262
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.580.262
 • GENEL GİDERLER (-) 2.580.262
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 261.528.910
 • PASİF TOPLAMI 261.528.910
 • Personel Giderleri (-) 261.528.910
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.582.657
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.010.207
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.582.657
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.010.207
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.582.657
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.010.207
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 7.930.414
 • 6. Borç Reeskontu (-) 7.930.414
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 7.930.414
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 248.025
 • Amortisman Giderleri (-) 248.025
 • D. Alınan Sipariş Avansları 248.025
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 287.247.695
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 287.247.695
 • Karşılıklar (-) 287.247.695
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10.876.919
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.876.919
 • Diğer Giderler (-) 10.876.919
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8.331.387
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.331.387
 • MALİ GELİRLER 8.331.387
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 97.659
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 97.659
 • Kambiyo Karları 97.659
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 42.605
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 42.605
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 42.605
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 97.932
 • E. Yedekler 97.932
 • Faiz Giderleri (-) 97.932
 • 1. Yasal Yedekler 2.285
 • 1. Yasal Yedekler 9.571
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.285
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.571
 • Satış Zararları (-) 2.285
 • Satış Zararları (-) 9.571
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.836.682
 • 2. Statü Yedekleri 1.836.682
 • Kambiyo Zararları (-) 1.836.682
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 7.524
 • 3. Özel Yedekler 7.524
 • Karşılıklar (-) 7.524
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 987.073
 • 4. Olağanüstü Yedek 987.073
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 987.073
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2.727
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 842.085
 • 5. Maliyet Artış Fonu 2.727
 • 5. Maliyet Artış Fonu 842.085
 • Diğer Giderler (-) 2.727
 • Diğer Giderler (-) 842.085
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 100.562
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.906.183
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 100.562
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.906.183
 • DÖNEM KAR/ZARARI 100.562
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.906.183
 • F. Net Dönem Karı -4.767.943
 • F. Net Dönem Karı 9.781
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.767.943
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 9.781
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.767.943
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 9.781
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.374.075
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.063.644
 • G. Dönem Zararı (-) -3.374.075
 • G. Dönem Zararı (-) 1.063.644
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.374.075
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.063.644
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 832.758
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 832.758
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 227.756
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 227.756
 • 1. ........... Yılı Zararı -5.061.356
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -5.061.356
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.444.070
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.444.070
 • 2. Yurtdışı Satışlar -479.423
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -479.423
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -442.183
 • 3. Diğer Satışlar -442.183
 • 2. Satış İskontoları (-) -528.961
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -528.961
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -547.328
 • 3. Diğer İndirimler (-) -547.328
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -452.326
 • C. Net Satışlar -452.326
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -19.936
 • D. Satışların Maliyeti (-) -19.936
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.242.264
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.242.264
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.543.736
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.543.736
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -521.825
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.024.717
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -521.825
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.024.717
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -19.172
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -19.172
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 152.053
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.815.563
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 152.053
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.815.563
 • 4.1.3 Diğer 1.613.417
 • 4.1.3 Diğer 1.872.664
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.613.417
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.872.664
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -480.981
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.121.448
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -480.981
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.121.448
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.472
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 163.551
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.472
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 163.551
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -479.509
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.957.897
 • 4.2.3 Diğer -479.509
 • 4.2.3 Diğer 1.957.897
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -508.031
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 6.902
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -508.031
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6.902
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.519
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.519
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -506.512
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -55.488
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -506.512
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -55.488
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.062
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 19.714
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9.062
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 19.714
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 368.875
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 368.875
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -542.546
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.008.204
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -542.546
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.008.204
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 114.381
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.246.226
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 114.381
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 7.246.226
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.392.106
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 379.039
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.392.106
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 379.039
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.926.538
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.926.538
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.379.008
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.927.582
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.379.008
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.927.582
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 213.296
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 8.274.504
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 213.296
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 8.274.504
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.677.427
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.677.427
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.365.782
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.140.878
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.365.782
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.140.878
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -560.616
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.231.295
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -560.616
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.231.295
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.231.295
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -626.009
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 2.605.286
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.580.262
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.