Global Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,63
 • Değişim :0,62 %
 • Hacim TL :191.426
 • Hacim Adet :118.112
* SG: 25.10.2016 - 14:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GLYHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 648.023.773
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 648.023.773
 • NAKİT DEĞERLER 648.023.773
 • 1.1 Kasa 218.395.542
 • A. Hazır Değerler 218.395.542
 • Kasa 218.395.542
 • B. Menkul Kıymetler 3.025.013
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.025.013
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.025.013
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 94.978.227
 • Acenteler 94.978.227
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 94.978.227
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 71.180.330
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 71.180.330
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 71.180.330
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 62.281.259
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 62.281.259
 • İkrazlar 62.281.259
 • 6.1 Kısa Vadeli 68.144.694
 • E. Stoklar 68.144.694
 • İŞTİRAKLER 68.144.694
 • 6. Diğer Stoklar 129.155.957
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 129.155.957
 • Menkuller 129.155.957
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 647.161.022
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 647.161.022
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 647.161.022
 • 8.1.3 Diğer 862.751
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 862.751
 • Gayrimenkuller 862.751
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.805.114.729
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.805.114.729
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.805.114.729
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 60.021.917
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 60.021.917
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 60.021.917
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.374.550
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.374.550
 • Reasürörler Payı (-) 7.374.550
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 39.391.399
 • 15.3 Diğer 39.391.399
 • Muallak Hasar Karşılığı 39.391.399
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 374.041.314
 • Hayat Matematik Karşılığı 374.041.314
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 374.041.314
 • AKTİF TOPLAMI 609.582.458
 • D. Maddi Duran Varlıklar 609.582.458
 • Reasürörler Payı (-) 609.582.458
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.575.232.703
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.575.232.703
 • Ödenmiş Sermaye 1.575.232.703
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 56.062.712
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 56.062.712
 • Nominal Sermaye 56.062.712
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 95.674.012
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 95.674.012
 • Kanuni Yedek Akçeler 95.674.012
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 43.796.376
 • F. Diğer Duran Varlıklar 43.796.376
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 43.796.376
 • A K T İ F T O P L A M I 3.453.138.502
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.453.138.502
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.453.138.502
 • 4.1 Bonolar 821.258.304
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 821.258.304
 • Maliyet Artış Fonu 821.258.304
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 580.305.014
 • A. Finansal Borçlar 580.305.014
 • Özel Fonlar 580.305.014
 • B. Ticari Borçlar 96.765.690
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 96.765.690
 • P A S İ F T O P L A M I 96.765.690
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 30.766.612
 • 2. Borç Senetleri 30.766.612
 • Alınan Primler 30.766.612
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 58.598.565
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 58.598.565
 • Alınan Komisyonlar 58.598.565
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.364.143
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.364.143
 • XII. KARŞILIKLAR 7.364.143
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.970.445
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.970.445
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.970.445
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 37.742.713
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 37.742.713
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 37.742.713
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 821.258.304
 • 8. Borç Reeskontu (-) 821.258.304
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 821.258.304
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.710.353.122
 • Diğer Gelirler 1.710.353.122
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.710.353.122
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.299.702.425
 • A. Finansal Borçlar 1.299.702.425
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.299.702.425
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 9.136.745
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 9.136.745
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 9.136.745
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 11.498.852
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 11.498.852
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 11.498.852
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 8.500.366
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.500.366
 • GENEL GİDERLER (-) 8.500.366
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 336.866.002
 • PASİF TOPLAMI 336.866.002
 • Personel Giderleri (-) 336.866.002
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 253.061
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 253.061
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 253.061
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 921.527.076
 • Faiz Gelirleri 921.527.076
 • III. ÖZ SERMAYE 921.527.076
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 521.087.318
 • A. Sermaye 521.087.318
 • Kar Payı Gelirleri 521.087.318
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 193.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 193.500.000
 • Satış Karları 193.500.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 34.659.630
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 34.659.630
 • MALİ GİDERLER (-) 34.659.630
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -357.674.396
 • 5. Maliyet Artış Fonu -357.674.396
 • Diğer Giderler (-) -357.674.396
 • F. Net Dönem Karı 335.531.292
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 335.531.292
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 335.531.292
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 87.435.753
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 87.435.753
 • 2. ........... Yılı Zararı 400.439.758
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 400.439.758
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.453.138.502
 • P A S İ F T O P L A M I 3.453.138.502
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 264.022.618
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 264.022.618
 • 1. Satıştan İadeler (-) -185.263.638
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -185.263.638
 • 2. Satış İskontoları (-) 78.758.980
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 78.758.980
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 16.525.693
 • 3. Diğer İndirimler (-) 16.525.693
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 92.395.318
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 92.395.318
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -18.699.944
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -18.699.944
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -71.855.706
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -71.855.706
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -90.555.650
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -90.555.650
 • 4.1.3 Diğer 1.839.668
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.839.668
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -67.514.743
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -67.514.743
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -22.139.881
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -22.139.881
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -45.374.862
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -45.374.862
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -45.374.862
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -45.374.862
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -305.523
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -45.069.339
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,88
  3. 15,68
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,13
  3. 15,31
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,95
  3. 12,69
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,32
  3. 12,62

Azalan

  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,86
  3. -6,74
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,35
  3. -5,41
  1. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,52
  3. -4,40
  1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
  2. 0,44
  3. -4,35
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. -4,17

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,37
  3. 0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,85
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 5,02
  3. 0,60

LOT

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,88
  3. 15,68
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,37
  3. 0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,52
  3. 0,74
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.