GSD Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,97
 • Değişim :1,04 %
 • Hacim TL :1.044.457
 • Hacim Adet :1.077.521
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GSD Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GSDHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.073.379.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.073.379.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.073.379.000
 • 1.1 Kasa 149.013.000
 • A. Hazır Değerler 149.013.000
 • Kasa 149.013.000
 • B. Menkul Kıymetler 393.619.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 393.619.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 393.619.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.090.000
 • Acenteler 2.090.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.090.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 467.183.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 467.183.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 467.183.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 49.726.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 49.726.000
 • İkrazlar 49.726.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.687.000
 • E. Stoklar 1.687.000
 • İŞTİRAKLER 1.687.000
 • 6. Diğer Stoklar 9.325.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.325.000
 • Menkuller 9.325.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.072.643.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.072.643.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.072.643.000
 • 8.1.3 Diğer 736.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 736.000
 • Gayrimenkuller 736.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 274.228.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 274.228.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 274.228.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 6.667.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 6.667.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 6.667.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 789.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 789.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 789.000
 • AKTİF TOPLAMI 264.252.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 264.252.000
 • Reasürörler Payı (-) 264.252.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 182.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 182.000
 • Ödenmiş Sermaye 182.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.657.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.657.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.657.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.347.607.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.347.607.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.347.607.000
 • 4.1 Bonolar 427.303.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 427.303.000
 • Maliyet Artış Fonu 427.303.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 110.313.000
 • A. Finansal Borçlar 110.313.000
 • Özel Fonlar 110.313.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 903.000
 • Net Dönem Karı 903.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 903.000
 • B. Ticari Borçlar 393.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 393.000
 • P A S İ F T O P L A M I 393.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 21.573.000
 • 2. Borç Senetleri 21.573.000
 • Alınan Primler 21.573.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 291.147.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 291.147.000
 • Alınan Komisyonlar 291.147.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.306.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.306.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.306.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 847.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 847.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 847.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 800.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 800.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 800.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 427.303.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 427.303.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 427.303.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 149.521.000
 • Diğer Gelirler 149.521.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 149.521.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 144.996.000
 • A. Finansal Borçlar 144.996.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 144.996.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.692.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.692.000
 • GENEL GİDERLER (-) 2.692.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.833.000
 • PASİF TOPLAMI 1.833.000
 • Personel Giderleri (-) 1.833.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 770.783.000
 • Faiz Gelirleri 770.783.000
 • III. ÖZ SERMAYE 770.783.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 748.036.000
 • A. Sermaye 748.036.000
 • Kar Payı Gelirleri 748.036.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.000.000
 • Satış Karları 250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 85.986.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 85.986.000
 • MALİ GİDERLER (-) 85.986.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -61.586.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -61.586.000
 • Diğer Giderler (-) -61.586.000
 • F. Net Dönem Karı 30.274.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 30.274.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 30.274.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 242.953.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 242.953.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 22.747.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 22.747.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.347.607.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.347.607.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 12.503.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 12.503.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -17.736.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -17.736.000
 • 2. Satış İskontoları (-) -5.233.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -5.233.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 61.743.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 61.743.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.016.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.016.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.993.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -20.993.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.993.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.993.000
 • 4.1.3 Diğer -3.977.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.977.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8.860.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -8.860.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.206.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.206.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -11.066.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -11.066.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -11.475.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -11.475.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.011.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -9.464.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.