Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,20
 • Değişim :-0,19 %
 • Hacim TL :16.013.988
 • Hacim Adet :3.057.285
* SG: 25.10.2016 - 16:32 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
 • XKMYA,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GUBRF | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.439.571.631
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.439.571.631
 • NAKİT DEĞERLER 1.439.571.631
 • 1.1 Kasa 184.323.205
 • A. Hazır Değerler 184.323.205
 • Kasa 184.323.205
 • B. Menkul Kıymetler 7.540.326
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.540.326
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.540.326
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 377.941.271
 • Acenteler 377.941.271
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 377.941.271
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 193.286.406
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 193.286.406
 • İkrazlar 193.286.406
 • 6.1 Kısa Vadeli 628.261.117
 • E. Stoklar 628.261.117
 • İŞTİRAKLER 628.261.117
 • 6. Diğer Stoklar 48.219.306
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 48.219.306
 • Menkuller 48.219.306
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.439.571.631
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.439.571.631
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.439.571.631
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.575.713.126
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.575.713.126
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.575.713.126
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 150.845.073
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 150.845.073
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 150.845.073
 • 15.2 Menkul Değerlerin 38.648.316
 • C. Finansal Duran Varlıklar 38.648.316
 • Reasürörler Payı (-) 38.648.316
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.451.294
 • 15.3 Diğer 9.451.294
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.451.294
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.266.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.266.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.266.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.147.177.325
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.147.177.325
 • Reasürörler Payı (-) 1.147.177.325
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 163.860.568
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.860.568
 • Ödenmiş Sermaye 163.860.568
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 163.413.515
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 163.413.515
 • Nominal Sermaye 163.413.515
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27.866.603
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 27.866.603
 • Kanuni Yedek Akçeler 27.866.603
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 23.597.947
 • F. Diğer Duran Varlıklar 23.597.947
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 23.597.947
 • A K T İ F T O P L A M I 3.015.284.757
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.015.284.757
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.015.284.757
 • 4.1 Bonolar 1.510.381.413
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.510.381.413
 • Maliyet Artış Fonu 1.510.381.413
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 655.499.231
 • A. Finansal Borçlar 655.499.231
 • Özel Fonlar 655.499.231
 • B. Ticari Borçlar 408.064.911
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 408.064.911
 • P A S İ F T O P L A M I 408.064.911
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 256.964.683
 • 2. Borç Senetleri 256.964.683
 • Alınan Primler 256.964.683
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 72.620.052
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 72.620.052
 • XII. KARŞILIKLAR 72.620.052
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 27.784.906
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 27.784.906
 • Diğer Teknik Karşılıklar 27.784.906
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 26.926.366
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 26.926.366
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 26.926.366
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.510.381.413
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.510.381.413
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.510.381.413
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 296.591.529
 • Diğer Gelirler 296.591.529
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 296.591.529
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 103.123.418
 • A. Finansal Borçlar 103.123.418
 • TEKNİK GİDERLER (-) 103.123.418
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 157.467.792
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 157.467.792
 • GENEL GİDERLER (-) 157.467.792
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 36.000.319
 • PASİF TOPLAMI 36.000.319
 • Personel Giderleri (-) 36.000.319
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.208.311.815
 • Faiz Gelirleri 1.208.311.815
 • III. ÖZ SERMAYE 1.208.311.815
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 986.823.815
 • A. Sermaye 986.823.815
 • Kar Payı Gelirleri 986.823.815
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 334.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 334.000.000
 • Satış Karları 334.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 119.650.271
 • 5. Maliyet Artış Fonu 119.650.271
 • Diğer Giderler (-) 119.650.271
 • F. Net Dönem Karı -119.650.271
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -119.650.271
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -119.650.271
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.378.380
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.378.380
 • 2. ........... Yılı Zararı 221.488.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 221.488.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.015.284.757
 • P A S İ F T O P L A M I 3.015.284.757
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.590.987.830
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.590.987.830
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.356.118.268
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.356.118.268
 • 2. Satış İskontoları (-) 234.869.562
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 234.869.562
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 234.869.562
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 234.869.562
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -105.028.243
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -105.028.243
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -68.450.339
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -68.450.339
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -173.478.582
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -173.478.582
 • 4.1.3 Diğer 61.390.980
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 61.390.980
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 85.779.991
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 85.779.991
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -38.310.364
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -38.310.364
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 47.469.627
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 47.469.627
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 47.469.627
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 47.469.627
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 32.781.082
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 14.688.545
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,98
  3. 15,29
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,84
  3. 15,07
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,24
  3. 14,07
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,09
  3. 14,02

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,84
  3. -7,69
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,98
  3. -7,43
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,82
  3. -7,16
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,64
  3. -6,71
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,02
  3. -5,56

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,98
  3. 15,29
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. -0,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,66
  3. -0,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,79
  3. -1,25
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,75
  3. -0,79

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. -0,12
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,24
  3. 14,07
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,66
  3. -0,88
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,42
  3. -0,32
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,34
  3. -1,18

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.