Güneş Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,25
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :79.748
 • Hacim Adet :63.798
* SG: 24.10.2016 - 13:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GUSGR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 503.854.590
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 503.854.590
 • NAKİT DEĞERLER 503.854.590
 • 1.1 Kasa 2.064
 • A. Hazır Değerler 2.064
 • Kasa 2.064
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 385.899.693
 • 2. Bankalar 385.899.693
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 385.899.693
 • B. Menkul Kıymetler 7.786
 • B. Menkul Kıymetler 117.945.047
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.786
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 117.945.047
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.786
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 117.945.047
 • 1. Hisse Senetleri 7.786
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.786
 • ALACAKLAR 7.786
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 325.245.219
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 325.245.219
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 325.245.219
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 323.210.380
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 323.210.380
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 323.210.380
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.373.076
 • IV. PARA PİYASALARI -2.373.076
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.373.076
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 116.311.633
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 116.311.633
 • VI. KREDİLER 116.311.633
 • 6.1 Kısa Vadeli -111.903.718
 • E. Stoklar -111.903.718
 • İŞTİRAKLER -111.903.718
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 124.015
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 124.015
 • İştirakler 124.015
 • 6. Diğer Stoklar 124.015
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 124.015
 • Menkuller 124.015
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.937.415
 • Devam Eden Yatırımlar 4.937.415
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.937.415
 • 1. Alıcılar 94.853.526
 • 9.1 Mali İştirakler 94.853.526
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 94.853.526
 • 2. Alacak Senetleri 3.735.567
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.735.567
 • A K T İ F T O P L A M I 3.735.567
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 932.750.332
 • BORÇLAR 932.750.332
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 932.750.332
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 151.066
 • Borç Reeskontu (-) 151.066
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 151.066
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 129.992.158
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 308.786.551
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 129.992.158
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 308.786.551
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 129.992.158
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 308.786.551
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 65.214.559
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 65.214.559
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 65.214.559
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 83.057.407
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 261.851.800
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 83.057.407
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 261.851.800
 • Diğer Borçlar 83.057.407
 • Diğer Borçlar 261.851.800
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 1.076.713
 • A-Teknik Karşılıklar 1.076.713
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 1.076.713
 • 16.1 Defter Değeri -19.356.521
 • 16.1 Defter Değeri -18.279.808
 • 3. İştirakler -19.356.521
 • 3. İştirakler -18.279.808
 • Reasürörler Payı (-) -19.356.521
 • Reasürörler Payı (-) -18.279.808
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 182.944.631
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 182.944.631
 • Deprem Hasar Karşılığı 182.944.631
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.098.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.098.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.098.000
 • 17.2 Diğer 164.680.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 164.680.000
 • Reasürörler Payı (-) 164.680.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 8.962.139
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 8.962.139
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.962.139
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.775.151
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.775.151
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.775.151
 • AKTİF TOPLAMI 594.667
 • D. Maddi Duran Varlıklar 594.667
 • Reasürörler Payı (-) 594.667
 • 1. Arazi ve Arsalar 1.525.192
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.525.192
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1.525.192
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 6.092.141
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 6.092.141
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 6.092.141
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -18.782.659
 • 3. Binalar -18.782.659
 • Reasürörler Payı (-) -18.782.659
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 11.135.208
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 11.135.208
 • B-Serbest Karşılıklar 11.135.208
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.309.463
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.309.463
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.309.463
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 16.507.653
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 16.507.653
 • ÖZKAYNAKLAR 16.507.653
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -13.778.374
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -13.778.374
 • Ödenmiş Sermaye -13.778.374
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 96.466
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 96.466
 • Nominal Sermaye 96.466
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29.539.713
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 41.053.952
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 29.539.713
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 41.053.952
 • Kanuni Yedek Akçeler 29.539.713
 • Kanuni Yedek Akçeler 41.053.952
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 365.277.015
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 365.277.015
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 365.277.015
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.298.027.347
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.465.307.501
 • 5. Verilen Avanslar 1.298.027.347
 • 5. Verilen Avanslar 1.465.307.501
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.298.027.347
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.465.307.501
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.199.419
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.199.419
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.199.419
 • A K T İ F T O P L A M I 1.006.486
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.006.486
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.006.486
 • 4.1 Bonolar 1.251.440
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.251.440
 • Maliyet Artış Fonu 1.251.440
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -58.507
 • A. Finansal Borçlar -58.507
 • Özel Fonlar -58.507
 • B. Ticari Borçlar 109.880.916
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 109.880.916
 • P A S İ F T O P L A M I 109.880.916
 • 1. Satıcılar 109.880.916
 • TEKNİK GELİRLER 109.880.916
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 109.880.916
 • 1. Ortaklara Borçlar 725.367
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 725.367
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 725.367
 • 12.1 Genel Karşılıklar 725.367
 • 4. Ödenecek Giderler 725.367
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 725.367
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.429.649
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.429.649
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.429.649
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.006.145.315
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.006.145.315
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.006.145.315
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 379.150.570
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 379.150.570
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 379.150.570
 • 1. Vergi Karşılıkları 66.128.844
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 66.128.844
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 66.128.844
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 558.780.046
 • Diğer Gelirler 558.780.046
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 558.780.046
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.085.855
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.085.855
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.085.855
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.276.881
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.276.881
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.276.881
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.699.549
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 8.699.549
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 8.699.549
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.577.332
 • B. Ticari Borçlar 1.577.332
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.577.332
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 4.639.628
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 4.639.628
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 4.639.628
 • 1. Ortaklara Borçlar 49.090.543
 • 15.4 Kâr veya Zarar 49.090.543
 • Diğer Giderler (-) 49.090.543
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.204.662.351
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.205.387.718
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.204.662.351
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.205.387.718
 • GENEL GİDERLER (-) 1.204.662.351
 • GENEL GİDERLER (-) 1.205.387.718
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 2.431.803
 • Amortisman Giderleri (-) 2.431.803
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.431.803
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 20.607.110
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 20.607.110
 • Karşılıklar (-) 20.607.110
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 20.607.110
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 20.607.110
 • Kambiyo Karları 20.607.110
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 9.654.840
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 9.654.840
 • Diğer Gelirler 9.654.840
 • 1. Yasal Yedekler 32.693.753
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.693.753
 • Satış Zararları (-) 32.693.753
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 150.000.000
 • 3. Özel Yedekler 150.000.000
 • Karşılıklar (-) 150.000.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 150.000.000
 • 4. Olağanüstü Yedek 150.000.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 150.000.000
 • F. Net Dönem Karı 77.748.328
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 77.748.328
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 77.748.328
 • 2. ........... Yılı Zararı 77.748.328
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 77.748.328
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 188.323.049
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 376.931.517
 • P A S İ F T O P L A M I 188.323.049
 • P A S İ F T O P L A M I 376.931.517
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 4.949.441
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 9.764.140
 • A. Brüt Satışlar 4.949.441
 • A. Brüt Satışlar 9.764.140
 • 2. Yurtdışı Satışlar 12.146.080
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 12.146.080
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 17.613.628
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 240.326.247
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 17.613.628
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 240.326.247
 • 1. Satıştan İadeler (-) 131.655.829
 • 1. Satıştan İadeler (-) 148.799.201
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 131.655.829
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 148.799.201
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -298.459.183
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -285.256.573
 • 3. Diğer İndirimler (-) -298.459.183
 • 3. Diğer İndirimler (-) -285.256.573
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -78.994.632
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -70.143.561
 • C. Net Satışlar -78.994.632
 • C. Net Satışlar -70.143.561
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 60.671.243
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 227.226.030
 • D. Satışların Maliyeti (-) 60.671.243
 • D. Satışların Maliyeti (-) 227.226.030
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.298.027.347
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.465.307.501
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.298.027.347
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.465.307.501
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 368.461.275
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 368.461.275
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 337.236.521
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 337.236.521
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 384.032.681
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 384.032.681
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -29.176.772
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -29.176.772
 • 4.1.3 Diğer -17.619.388
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -17.619.388
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 20.442.456
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 20.442.456
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 121.943
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 121.943
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -425.705.457
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -425.705.457
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -324.326.003
 • 4.2.3 Diğer -324.326.003
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -284.138.482
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -284.138.482
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -40.187.521
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -40.187.521
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.127.827
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.127.827
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -99.251.627
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -99.251.627
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -57.244.182
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -57.244.182
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,22
  3. 18,63
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,15
  3. 14,77
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,81
  3. 10,63
  1. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,60
  3. 8,84
  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 3,85
  3. 6,94

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,64
  3. -13,13
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,70
  3. -5,26
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,24
  3. -4,00
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,40
  3. -2,78

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. 1,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,70
  3. 2,15
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. 3,13
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,76
  3. 2,17
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,96
  3. 1,64

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. 1,34
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,22
  3. 18,63
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,43
  3. 2,06
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,70
  3. 2,15
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,46
  3. 1,08

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.