Güneş Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,13
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.060.009
 • Hacim Adet :1.827.337
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GUSGR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 544.878.611
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 544.878.611
 • NAKİT DEĞERLER 544.878.611
 • 1.1 Kasa 2.439
 • A. Hazır Değerler 2.439
 • Kasa 2.439
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 432.876.109
 • 2. Bankalar 432.876.109
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 432.876.109
 • B. Menkul Kıymetler 704
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 704
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 704
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 286.304.802
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 286.304.802
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 286.304.802
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 284.055.689
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 284.055.689
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 284.055.689
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.159.084
 • IV. PARA PİYASALARI -2.159.084
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.159.084
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 124.539.366
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 124.539.366
 • VI. KREDİLER 124.539.366
 • 6.1 Kısa Vadeli -120.131.169
 • E. Stoklar -120.131.169
 • İŞTİRAKLER -120.131.169
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.489.519
 • Devam Eden Yatırımlar 5.489.519
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 5.489.519
 • 1. Alıcılar 93.513.076
 • 9.1 Mali İştirakler 93.513.076
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 93.513.076
 • 2. Alacak Senetleri 5.862.578
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 5.862.578
 • A K T İ F T O P L A M I 5.862.578
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 936.048.586
 • BORÇLAR 936.048.586
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 936.048.586
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 166.317
 • Borç Reeskontu (-) 166.317
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 166.317
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 142.703.790
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 351.574.779
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 142.703.790
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 351.574.779
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 142.703.790
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 351.574.779
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 72.210.124
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 72.210.124
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 72.210.124
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 88.210.622
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 297.081.611
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 88.210.622
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 297.081.611
 • Diğer Borçlar 88.210.622
 • Diğer Borçlar 297.081.611
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 1.076.713
 • A-Teknik Karşılıklar 1.076.713
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 1.076.713
 • 16.1 Defter Değeri -18.793.669
 • 16.1 Defter Değeri -17.716.956
 • 3. İştirakler -18.793.669
 • 3. İştirakler -17.716.956
 • Reasürörler Payı (-) -18.793.669
 • Reasürörler Payı (-) -17.716.956
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 183.734.656
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 183.734.656
 • Deprem Hasar Karşılığı 183.734.656
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 13.718.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 13.718.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13.718.000
 • 17.2 Diğer 164.680.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 164.680.000
 • Reasürörler Payı (-) 164.680.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 6.208.461
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 6.208.461
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.208.461
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.775.151
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.775.151
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.775.151
 • AKTİF TOPLAMI 594.667
 • D. Maddi Duran Varlıklar 594.667
 • Reasürörler Payı (-) 594.667
 • 1. Arazi ve Arsalar 1.525.192
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.525.192
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1.525.192
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 8.142.183
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 8.142.183
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 8.142.183
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -16.908.998
 • 3. Binalar -16.908.998
 • Reasürörler Payı (-) -16.908.998
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 10.499.053
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 10.499.053
 • B-Serbest Karşılıklar 10.499.053
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.500.184
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.500.184
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.500.184
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 16.507.653
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 16.507.653
 • ÖZKAYNAKLAR 16.507.653
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -14.605.250
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -14.605.250
 • Ödenmiş Sermaye -14.605.250
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 96.466
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 96.466
 • Nominal Sermaye 96.466
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25.827.232
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 39.102.962
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 25.827.232
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 39.102.962
 • Kanuni Yedek Akçeler 25.827.232
 • Kanuni Yedek Akçeler 39.102.962
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 376.206.778
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 571.802.037
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 376.206.778
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 571.802.037
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 376.206.778
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 571.802.037
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.312.255.364
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.507.850.623
 • 5. Verilen Avanslar 1.312.255.364
 • 5. Verilen Avanslar 1.507.850.623
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.312.255.364
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.507.850.623
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.819.318
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.819.318
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.819.318
 • A K T İ F T O P L A M I 1.048.811
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.048.811
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.048.811
 • 4.1 Bonolar 2.927.776
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.927.776
 • Maliyet Artış Fonu 2.927.776
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -157.269
 • A. Finansal Borçlar -157.269
 • Özel Fonlar -157.269
 • B. Ticari Borçlar 75.469.108
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 75.469.108
 • P A S İ F T O P L A M I 75.469.108
 • 1. Satıcılar 75.469.108
 • TEKNİK GELİRLER 75.469.108
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 75.469.108
 • 1. Ortaklara Borçlar 68.323
 • 1. Ortaklara Borçlar 79.369
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 68.323
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 79.369
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 68.323
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 79.369
 • 12.1 Genel Karşılıklar 725.367
 • 4. Ödenecek Giderler 725.367
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 725.367
 • 12.3 Vergi Karşılığı 68.323
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 68.323
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 68.323
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.538.146
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.538.146
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.538.146
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.035.104.778
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.035.104.778
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.035.104.778
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 383.191.629
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 383.191.629
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 383.191.629
 • 1. Vergi Karşılıkları 57.587.608
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 57.587.608
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 57.587.608
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 592.239.686
 • Diğer Gelirler 592.239.686
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 592.239.686
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.085.855
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.085.855
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.085.855
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.377.179
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.377.179
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.377.179
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.774.904
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 8.774.904
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 8.774.904
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.602.275
 • B. Ticari Borçlar 1.602.275
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.602.275
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 4.270.482
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 4.270.482
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 4.270.482
 • 1. Ortaklara Borçlar 43.029.139
 • 15.4 Kâr veya Zarar 43.029.139
 • Diğer Giderler (-) 43.029.139
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.194.676.473
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.195.401.840
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.194.676.473
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.195.401.840
 • GENEL GİDERLER (-) 1.194.676.473
 • GENEL GİDERLER (-) 1.195.401.840
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 2.791.425
 • Amortisman Giderleri (-) 2.791.425
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.791.425
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 21.559.457
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 21.559.457
 • Karşılıklar (-) 21.559.457
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 21.559.457
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 21.559.457
 • Kambiyo Karları 21.559.457
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 9.874.265
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 9.874.265
 • Diğer Gelirler 9.874.265
 • 1. Yasal Yedekler 34.225.147
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 34.225.147
 • Satış Zararları (-) 34.225.147
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 150.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 150.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 150.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 150.000.000
 • 3. Özel Yedekler 150.000.000
 • Karşılıklar (-) 150.000.000
 • F. Net Dönem Karı 77.748.328
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 77.748.328
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 77.748.328
 • 2. ........... Yılı Zararı 77.748.328
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 77.748.328
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 195.590.982
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 417.679.994
 • P A S İ F T O P L A M I 195.590.982
 • P A S İ F T O P L A M I 417.679.994
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 4.949.441
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 9.764.140
 • A. Brüt Satışlar 4.949.441
 • A. Brüt Satışlar 9.764.140
 • 2. Yurtdışı Satışlar 12.146.080
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 12.146.080
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 24.948.788
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 281.100.221
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 24.948.788
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 281.100.221
 • 1. Satıştan İadeler (-) 131.630.332
 • 1. Satıştan İadeler (-) 148.731.974
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 131.630.332
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 148.731.974
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -298.347.914
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -285.145.304
 • 3. Diğer İndirimler (-) -298.347.914
 • 3. Diğer İndirimler (-) -285.145.304
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -68.856.772
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -54.840.262
 • C. Net Satışlar -68.856.772
 • C. Net Satışlar -54.840.262
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 83.353.744
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 278.223.636
 • D. Satışların Maliyeti (-) 83.353.744
 • D. Satışların Maliyeti (-) 278.223.636
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.312.255.364
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.507.850.623
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.312.255.364
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.507.850.623
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 572.508.486
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 572.508.486
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 523.420.625
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 523.420.625
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 565.716.608
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 565.716.608
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -33.217.831
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -33.217.831
 • 4.1.3 Diğer -9.078.152
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -9.078.152
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 32.563.549
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 32.563.549
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 813.179
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 813.179
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -610.022.579
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -610.022.579
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -461.182.369
 • 4.2.3 Diğer -461.182.369
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -387.535.208
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -387.535.208
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -73.647.161
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -73.647.161
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.080.174
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -3.080.174
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -145.760.036
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -145.760.036
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -37.514.093
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -37.514.093
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.