Halk Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,93
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.102
 • Hacim Adet :1.725
* SG: 23.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Halk Sigorta A.Ş.
 • : HALKS | Piyasa Oncesi islem Platformu
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 693.256.175
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 693.256.175
 • NAKİT DEĞERLER 693.256.175
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 606.102.930
 • 2. Bankalar 606.102.930
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 606.102.930
 • 1. Hisse Senetleri 113.547.781
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 113.547.781
 • ALACAKLAR 113.547.781
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.868
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.868
 • Sigortalılar 4.868
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 106.772.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 106.772.000
 • Sigortalılar 106.772.000
 • 2.1.3 Diğer 6.770.913
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 6.770.913
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 6.770.913
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 115.611.915
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 115.611.915
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 115.611.915
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 118.050.845
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 118.050.845
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 118.050.845
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -4.201.186
 • IV. PARA PİYASALARI -4.201.186
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -4.201.186
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -141
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar -141
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) -141
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 27.257.102
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 27.257.102
 • VI. KREDİLER 27.257.102
 • 6.1 Kısa Vadeli -25.494.705
 • E. Stoklar -25.494.705
 • İŞTİRAKLER -25.494.705
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 13.893
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 13.893
 • İştirakler 13.893
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.893
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.893
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.893
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -884.382
 • Devam Eden Yatırımlar -884.382
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) -884.382
 • 1. Alıcılar 83.228.340
 • 9.1 Mali İştirakler 83.228.340
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 83.228.340
 • 2. Alacak Senetleri 4.097.305
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.097.305
 • A K T İ F T O P L A M I 4.097.305
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.008.871.027
 • BORÇLAR 1.008.871.027
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.008.871.027
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 699.797
 • Borç Reeskontu (-) 699.797
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 699.797
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 220.125
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 220.125
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 220.125
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 220.125
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 220.125
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 220.125
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 2.285.900
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 2.285.900
 • Deprem Hasar Karşılığı 2.285.900
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 93.707
 • Hayat Matematik Karşılığı 93.707
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 93.707
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 225.003
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 225.003
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 225.003
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.184.853
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.184.853
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.184.853
 • AKTİF TOPLAMI 1.155
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.155
 • Reasürörler Payı (-) 1.155
 • 1. Arazi ve Arsalar 938.433
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 938.433
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 938.433
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -6.011.009
 • 3. Binalar -6.011.009
 • Reasürörler Payı (-) -6.011.009
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.883.875
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.883.875
 • B-Serbest Karşılıklar 3.883.875
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 12.956.344
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 12.956.344
 • ÖZKAYNAKLAR 12.956.344
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -9.072.469
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -9.072.469
 • Ödenmiş Sermaye -9.072.469
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.630.476
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.630.476
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.630.476
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 11.720.173
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 11.720.173
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 11.720.173
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.020.591.200
 • 5. Verilen Avanslar 1.020.591.200
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.020.591.200
 • B. Ticari Borçlar 36.340.830
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 36.340.830
 • P A S İ F T O P L A M I 36.340.830
 • 1. Satıcılar 36.340.830
 • TEKNİK GELİRLER 36.340.830
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 36.340.830
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.712.993
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 1.712.993
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 1.712.993
 • 11.4 Diğer 1.565.831
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.565.831
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.565.831
 • 12.3 Vergi Karşılığı 147.162
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 147.162
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 147.162
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.757.123
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.757.123
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.757.123
 • D. Alınan Sipariş Avansları 730.411.993
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 730.411.993
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 730.411.993
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 392.697.300
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 392.697.300
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 392.697.300
 • 1. Vergi Karşılıkları 608.153
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 608.153
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 608.153
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 337.106.540
 • Diğer Gelirler 337.106.540
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 337.106.540
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.946.432
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.946.432
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.946.432
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.250.032
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.250.032
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.250.032
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 504.114
 • B. Ticari Borçlar 504.114
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 504.114
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 9.192.286
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 9.192.286
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 9.192.286
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 925.875
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 925.875
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 925.875
 • 1. Ortaklara Borçlar 17.993.156
 • 15.4 Kâr veya Zarar 17.993.156
 • Diğer Giderler (-) 17.993.156
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 821.088.402
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 821.088.402
 • GENEL GİDERLER (-) 821.088.402
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.930.152
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 8.930.152
 • Karşılıklar (-) 8.930.152
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.930.152
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.930.152
 • Kambiyo Karları 8.930.152
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.624.214
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.624.214
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.624.214
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 2.730.659
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 2.730.659
 • Diğer Gelirler 2.730.659
 • 1. Yasal Yedekler 15.285.025
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.285.025
 • Satış Zararları (-) 15.285.025
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 129.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 129.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 129.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 94.000.000
 • 3. Özel Yedekler 94.000.000
 • Karşılıklar (-) 94.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 95.152
 • G. Dönem Zararı (-) 95.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 95.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 17.478.415
 • P A S İ F T O P L A M I 17.478.415
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 10.612.987
 • A. Brüt Satışlar 10.612.987
 • 2. Yurtdışı Satışlar 267.114
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 267.114
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.939
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.939
 • 1. Satıştan İadeler (-) 6.595.375
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 6.595.375
 • 2. Satış İskontoları (-) 38.792.887
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 38.792.887
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.148.681
 • C. Net Satışlar -1.148.681
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 184.217.773
 • D. Satışların Maliyeti (-) 184.217.773
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.020.591.200
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.020.591.200
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 373.027.229
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 373.027.229
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 351.920.572
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 351.920.572
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 440.222.466
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 440.222.466
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -87.693.742
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -87.693.742
 • 4.1.3 Diğer -608.152
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -608.152
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 14.848.412
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 14.848.412
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 939.417
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 939.417
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -393.652.562
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -393.652.562
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -302.271.644
 • 4.2.3 Diğer -302.271.644
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -187.659.109
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -187.659.109
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -114.612.535
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -114.612.535
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.240.607
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.240.607
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -20.625.333
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -20.625.333
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 5,28
  3. 20,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,02
  3. 19,53
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,48
  3. 19,35
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 13,08
  3. 18,80
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,28
  3. 16,67

Azalan

  1. SERVE SERVE KIRTASIYE
  2. 0,52
  3. -10,34
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 0,97
  3. -10,19
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 6,47
  3. -8,87
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,73
  3. -8,75
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 1,68
  3. -7,18

TL

  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,71
  3. 10,94
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,81
  3. -1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,33
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,21
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,20
  3. 0,19

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,81
  3. -1,14
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,58
  3. -1,03
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,20
  3. 0,19
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,00
  3. -0,31
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,84
  3. -1,01

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.