Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,81
 • Değişim :-1,22 %
 • Hacim TL :1.684.241
 • Hacim Adet :2.058.497
* SG: 25.10.2016 - 13:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.
 • XKAGT,XKURY,XSIST,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : HURGZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 298.161.589
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 298.161.589
 • NAKİT DEĞERLER 298.161.589
 • 1.1 Kasa 29.979.745
 • A. Hazır Değerler 29.979.745
 • Kasa 29.979.745
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 246.115.413
 • Acenteler 246.115.413
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 246.115.413
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 919.262
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 919.262
 • İkrazlar 919.262
 • 6.1 Kısa Vadeli 13.060.756
 • E. Stoklar 13.060.756
 • İŞTİRAKLER 13.060.756
 • 6. Diğer Stoklar 8.086.413
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.086.413
 • Menkuller 8.086.413
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 298.161.589
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 298.161.589
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 298.161.589
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 545.742.543
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 545.742.543
 • II. DURAN VARLIKLAR 545.742.543
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.462.338
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.462.338
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.462.338
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.465.404
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.465.404
 • Reasürörler Payı (-) 1.465.404
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 6.206.690
 • 15.3 Diğer 6.206.690
 • Muallak Hasar Karşılığı 6.206.690
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 120.236.358
 • Hayat Matematik Karşılığı 120.236.358
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 120.236.358
 • AKTİF TOPLAMI 162.878.694
 • D. Maddi Duran Varlıklar 162.878.694
 • Reasürörler Payı (-) 162.878.694
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 237.227.175
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 237.227.175
 • Ödenmiş Sermaye 237.227.175
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.116.857
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.116.857
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.116.857
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.149.027
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.149.027
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.149.027
 • A K T İ F T O P L A M I 843.904.132
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 843.904.132
 • Yeniden Değerleme Fonu 843.904.132
 • 4.1 Bonolar 293.046.619
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 293.046.619
 • Maliyet Artış Fonu 293.046.619
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 157.972.067
 • A. Finansal Borçlar 157.972.067
 • Özel Fonlar 157.972.067
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.121.572
 • Net Dönem Karı 2.121.572
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.121.572
 • B. Ticari Borçlar 77.291.753
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 77.291.753
 • P A S İ F T O P L A M I 77.291.753
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.879.649
 • 2. Borç Senetleri 7.879.649
 • Alınan Primler 7.879.649
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.816.353
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.816.353
 • XII. KARŞILIKLAR 2.816.353
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.029.447
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.029.447
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.029.447
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 24.395.815
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 24.395.815
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 24.395.815
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 293.046.619
 • 8. Borç Reeskontu (-) 293.046.619
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 293.046.619
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 212.798.177
 • Diğer Gelirler 212.798.177
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 212.798.177
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 117.648.697
 • A. Finansal Borçlar 117.648.697
 • TEKNİK GİDERLER (-) 117.648.697
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 157.162
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 157.162
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 157.162
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 42.027.134
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 42.027.134
 • GENEL GİDERLER (-) 42.027.134
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 52.965.184
 • PASİF TOPLAMI 52.965.184
 • Personel Giderleri (-) 52.965.184
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 338.059.336
 • Faiz Gelirleri 338.059.336
 • III. ÖZ SERMAYE 338.059.336
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 361.165.041
 • A. Sermaye 361.165.041
 • Kar Payı Gelirleri 361.165.041
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 552.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 552.000.000
 • Satış Karları 552.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.198.813
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.198.813
 • MALİ GİDERLER (-) 77.198.813
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2.882.278
 • 5. Maliyet Artış Fonu 2.882.278
 • Diğer Giderler (-) 2.882.278
 • F. Net Dönem Karı -2.882.278
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.882.278
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.882.278
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 187.166.210
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 187.166.210
 • 2. ........... Yılı Zararı -23.105.705
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -23.105.705
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 843.904.132
 • P A S İ F T O P L A M I 843.904.132
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 290.658.208
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 290.658.208
 • 1. Satıştan İadeler (-) -165.738.024
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -165.738.024
 • 2. Satış İskontoları (-) 124.920.184
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 124.920.184
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 124.920.184
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 124.920.184
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -62.407.104
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -62.407.104
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -51.967.903
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -51.967.903
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -114.375.007
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -114.375.007
 • 4.1.3 Diğer 10.545.177
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.545.177
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -51.805.060
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -51.805.060
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.130.450
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.130.450
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -44.674.610
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -44.674.610
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -44.674.610
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -44.674.610
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -11.470.292
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -33.204.318
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,50
  3. 14,73
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 6,00
  3. 13,64
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,11
  3. 13,27
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,33
  3. 13,11

Azalan

  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. -7,69
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,90
  3. -6,32
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,23
  3. -5,51
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,35
  3. -5,41
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 6,13
  3. -5,11

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,36
  3. 0,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 5,04
  3. 1,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,85
  3. 0,00

LOT

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,50
  3. 14,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,36
  3. 0,12
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,51
  3. 0,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,43
  3. -0,12

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.