ICBC Turkey Bank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,30
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :16.461
 • Hacim Adet :7.151
* SG: 27.10.2016 - 11:32 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ICBC Turkey Bank A.Ş.
 • : ICBCT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 946.701
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 946.701
 • NAKİT DEĞERLER 946.701
 • B. Menkul Kıymetler 5.955
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 5.955
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.955
 • 1. Alıcılar 486.933
 • Acenteler 486.933
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 486.933
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.929
 • IV. PARA PİYASALARI 5.929
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 5.929
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.929
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 5.929
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 5.929
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 961.607
 • Diğer Alacaklar 961.607
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 961.607
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 457.191
 • 5.1 Hisse Senetleri 457.191
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 457.191
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 50.245
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 50.245
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 50.245
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.427.361
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 4.427.361
 • VI. KREDİLER 4.427.361
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.385.867
 • E. Stoklar 4.385.867
 • İŞTİRAKLER 4.385.867
 • 2. Yarı Mamüller 142.014
 • 6.3 Takipteki Krediler 142.014
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 142.014
 • 3. Ara Mamüller -10.052
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -10.052
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -10.052
 • 5. Emtia 74.771
 • Menkuller 74.771
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 74.771
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 74.771
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 74.771
 • II. DURAN VARLIKLAR 74.771
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 25
 • BORÇLAR 25
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 25
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 25
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 25.814
 • Muallak Hasar Karşılığı 25.814
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 25.814
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 184
 • Hayat Matematik Karşılığı 184
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 184
 • 17.2 Diğer 184
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 184
 • Reasürörler Payı (-) 184
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 54.656
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 54.656
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 54.656
 • AKTİF TOPLAMI 7.017.159
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.017.159
 • Reasürörler Payı (-) 7.017.159
 • 1. Arazi ve Arsalar 2.350.950
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.350.950
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 2.350.950
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 72.697
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 72.697
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 72.697
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 471.817
 • DİĞER PASİFLER 471.817
 • II. PARA PİYASALARI 471.817
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 471.817
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 471.817
 • Nominal Sermaye 471.817
 • 2. Haklar 3.449.727
 • III. ALINAN KREDİLER 3.449.727
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.449.727
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.504
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.504
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.504
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 53.019
 • KAR 53.019
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 53.019
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 62.128
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 62.128
 • XII. KARŞILIKLAR 62.128
 • 12.1 Genel Karşılıklar 36.506
 • 4. Ödenecek Giderler 36.506
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 36.506
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.864
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.864
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.864
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 13.758
 • 8. Borç Reeskontu (-) 13.758
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 13.758
 • 1. Vergi Karşılıkları 611.761
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 611.761
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 611.761
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 420
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 420
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 420
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 19.732
 • Diğer Gelirler 19.732
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 19.732
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri -814
 • A. Finansal Borçlar -814
 • TEKNİK GİDERLER (-) -814
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 11.541
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 11.541
 • Ödenen Komisyonlar (-) 11.541
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 8.694
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 8.694
 • Ödenen Tazminatlar (-) 8.694
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 311
 • B. Ticari Borçlar 311
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 311
 • 15.3 Kâr Yedekleri 188.755
 • 2. Borç Senetleri 188.755
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 188.755
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 10.635
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.635
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 10.635
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 120.754
 • 5. Borç Reeskontu (-) 120.754
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 120.754
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 57.366
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 57.366
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 57.366
 • 1. Ortaklara Borçlar -16.726
 • 15.4 Kâr veya Zarar -16.726
 • Diğer Giderler (-) -16.726
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -17.016
 • 2. İştiraklere Borçlar -17.016
 • TEKNİK KAR/ZARAR -17.016
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 290
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 290
 • GENEL GİDERLER (-) 290
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 7.017.159
 • PASİF TOPLAMI 7.017.159
 • Personel Giderleri (-) 7.017.159
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 217.189
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 217.189
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 217.189
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 182.992
 • 6. Borç Reeskontu (-) 182.992
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 182.992
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.417
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.417
 • Kambiyo Karları 3.417
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 840
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 840
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 840
 • 1. Yasal Yedekler 853
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 853
 • Satış Zararları (-) 853
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 29.028
 • 2. Statü Yedekleri 29.028
 • Kambiyo Zararları (-) 29.028
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 2.797
 • 4. Olağanüstü Yedek 2.797
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 2.797
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.058
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.058
 • Diğer Giderler (-) 1.058
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 59
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 59
 • DÖNEM KAR/ZARARI 59
 • F. Net Dönem Karı -109.026
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -109.026
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -109.026
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -72.902
 • G. Dönem Zararı (-) -72.902
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -72.902
 • 2. Yurtdışı Satışlar -693
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -693
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -29.129
 • 3. Diğer Satışlar -29.129
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -65
 • D. Satışların Maliyeti (-) -65
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 108.163
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 108.163
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 5.834
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 5.834
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 7.545
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 7.545
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.881
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.881
 • 4.1.3 Diğer 4.664
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.664
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.711
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.711
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -125
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -125
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.586
 • 4.2.3 Diğer -1.586
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -21.528
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -21.528
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.356
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.356
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.304
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.304
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 16.355
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16.355
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 108.824
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 108.824
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -20.631
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -20.631
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -85.174
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -85.174
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.019
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.019
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.019
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.019
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -2.729
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -2.729
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 290
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 6,96
  3. 10,48
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,55
  3. 10,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,11
  3. 8,16

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -7,41
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. -6,12
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,29
  3. -5,26
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,79
  3. -4,82
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,79
  3. -4,24

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,08
  3. 0,93
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,39
  3. 7,17
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,39
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,39
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,57
  3. -0,36
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,39
  3. 7,17
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 40,90
  3. -2,62
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.