İhlas Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,33
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.795.001
 • Hacim Adet :5.508.043
* SG: 26.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İhlas Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : IHLAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.041.200.478
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.041.200.478
 • NAKİT DEĞERLER 2.041.200.478
 • 1.1 Kasa 31.909.888
 • A. Hazır Değerler 31.909.888
 • Kasa 31.909.888
 • B. Menkul Kıymetler 1.633.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.633.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.633.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 911.833.655
 • Acenteler 911.833.655
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 911.833.655
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.565.578
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.565.578
 • İkrazlar 19.565.578
 • 6.1 Kısa Vadeli 863.545.899
 • E. Stoklar 863.545.899
 • İŞTİRAKLER 863.545.899
 • 6. Diğer Stoklar 212.712.458
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 212.712.458
 • Menkuller 212.712.458
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.041.200.478
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.041.200.478
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.041.200.478
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 593.807.639
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 593.807.639
 • II. DURAN VARLIKLAR 593.807.639
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.238.046
 • Devam Eden Yatırımlar 13.238.046
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 13.238.046
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.073.418
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.073.418
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.073.418
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.241.365
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.241.365
 • Reasürörler Payı (-) 3.241.365
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.159.991
 • 15.3 Diğer 14.159.991
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.159.991
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 228.818.011
 • Hayat Matematik Karşılığı 228.818.011
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 228.818.011
 • AKTİF TOPLAMI 257.981.137
 • D. Maddi Duran Varlıklar 257.981.137
 • Reasürörler Payı (-) 257.981.137
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 24.958.576
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.958.576
 • Ödenmiş Sermaye 24.958.576
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.838.211
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.838.211
 • Nominal Sermaye 19.838.211
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 48.993.207
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 48.993.207
 • Kanuni Yedek Akçeler 48.993.207
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.343.888
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.343.888
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.343.888
 • A K T İ F T O P L A M I 2.635.008.117
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.635.008.117
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.635.008.117
 • 4.1 Bonolar 1.204.360.217
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.204.360.217
 • Maliyet Artış Fonu 1.204.360.217
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 150.375.271
 • A. Finansal Borçlar 150.375.271
 • Özel Fonlar 150.375.271
 • B. Ticari Borçlar 204.421.045
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 204.421.045
 • P A S İ F T O P L A M I 204.421.045
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.741.719
 • 2. Borç Senetleri 8.741.719
 • Alınan Primler 8.741.719
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 772.577
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 772.577
 • XII. KARŞILIKLAR 772.577
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 830.904.227
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 830.904.227
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 830.904.227
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.204.360.217
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.204.360.217
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.204.360.217
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 624.320.074
 • Diğer Gelirler 624.320.074
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 624.320.074
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 116.473.812
 • A. Finansal Borçlar 116.473.812
 • TEKNİK GİDERLER (-) 116.473.812
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 30.594
 • B. Ticari Borçlar 30.594
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 30.594
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 40.694.801
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 40.694.801
 • GENEL GİDERLER (-) 40.694.801
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 22.953.258
 • PASİF TOPLAMI 22.953.258
 • Personel Giderleri (-) 22.953.258
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 443.220.667
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 443.220.667
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 443.220.667
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 806.327.826
 • Faiz Gelirleri 806.327.826
 • III. ÖZ SERMAYE 806.327.826
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 502.433.516
 • A. Sermaye 502.433.516
 • Kar Payı Gelirleri 502.433.516
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 790.400.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 790.400.000
 • Satış Karları 790.400.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -29.813.823
 • 5. Maliyet Artış Fonu -29.813.823
 • Diğer Giderler (-) -29.813.823
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 8.819.864
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 8.819.864
 • 2. ........... Yılı Zararı 303.894.310
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 303.894.310
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.635.008.117
 • P A S İ F T O P L A M I 2.635.008.117
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 700.575.290
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 700.575.290
 • 1. Satıştan İadeler (-) -537.853.677
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -537.853.677
 • 2. Satış İskontoları (-) 162.721.613
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 162.721.613
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 162.721.613
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 162.721.613
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -8.417.937
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -8.417.937
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -97.911.947
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -97.911.947
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -439.580
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -439.580
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -106.769.464
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -106.769.464
 • 4.1.3 Diğer 55.952.149
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 55.952.149
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 66.014.046
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 66.014.046
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.011.171
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.011.171
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 68.025.217
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 68.025.217
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 68.025.217
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 68.025.217
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 13.649.242
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 54.375.975
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 16,28
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,62
  3. 14,81
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,95
  3. 10,47
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,80
  3. -8,87
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 42,00
  3. -7,12
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,82
  3. -6,19
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,23
  3. -6,11
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,23
  3. -5,91

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,01
  3. -4,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,59
  3. -0,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.