Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,29
 • Değişim :0,14 %
 • Hacim TL :1.133.364
 • Hacim Adet :155.191
* SG: 20.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : INDES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.036.762.651
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.036.762.651
 • NAKİT DEĞERLER 1.036.762.651
 • 1.1 Kasa 66.533.842
 • A. Hazır Değerler 66.533.842
 • Kasa 66.533.842
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 704.963.339
 • Acenteler 704.963.339
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 704.963.339
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 504.721
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 504.721
 • İkrazlar 504.721
 • 6.1 Kısa Vadeli 234.167.085
 • E. Stoklar 234.167.085
 • İŞTİRAKLER 234.167.085
 • 6. Diğer Stoklar 30.593.664
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 30.593.664
 • Menkuller 30.593.664
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.036.762.651
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.036.762.651
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.036.762.651
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 78.205.301
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 78.205.301
 • II. DURAN VARLIKLAR 78.205.301
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.896.846
 • Devam Eden Yatırımlar 13.896.846
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 13.896.846
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 51.685
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 51.685
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 51.685
 • 15.2 Menkul Değerlerin 63.605
 • C. Finansal Duran Varlıklar 63.605
 • Reasürörler Payı (-) 63.605
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 10.346.721
 • 15.3 Diğer 10.346.721
 • Muallak Hasar Karşılığı 10.346.721
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.557.903
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.557.903
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.557.903
 • AKTİF TOPLAMI 6.972.602
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.972.602
 • Reasürörler Payı (-) 6.972.602
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.682.228
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.682.228
 • Ödenmiş Sermaye 4.682.228
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.897.699
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.897.699
 • Nominal Sermaye 1.897.699
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.633.711
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.633.711
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.633.711
 • A K T İ F T O P L A M I 1.114.967.952
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.114.967.952
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.114.967.952
 • 4.1 Bonolar 901.596.401
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 901.596.401
 • Maliyet Artış Fonu 901.596.401
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 198.243.760
 • A. Finansal Borçlar 198.243.760
 • Özel Fonlar 198.243.760
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 184.767
 • Net Dönem Karı 184.767
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 184.767
 • B. Ticari Borçlar 546.391.032
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 546.391.032
 • P A S İ F T O P L A M I 546.391.032
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.855.665
 • 2. Borç Senetleri 4.855.665
 • Alınan Primler 4.855.665
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.195.173
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.195.173
 • XII. KARŞILIKLAR 4.195.173
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 108.689.264
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 108.689.264
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 108.689.264
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 901.596.401
 • 8. Borç Reeskontu (-) 901.596.401
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 901.596.401
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 17.868.007
 • Diğer Gelirler 17.868.007
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 17.868.007
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 13.896.846
 • A. Finansal Borçlar 13.896.846
 • TEKNİK GİDERLER (-) 13.896.846
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.867.462
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.867.462
 • GENEL GİDERLER (-) 3.867.462
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 103.699
 • PASİF TOPLAMI 103.699
 • Personel Giderleri (-) 103.699
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 195.503.544
 • Faiz Gelirleri 195.503.544
 • III. ÖZ SERMAYE 195.503.544
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 165.010.138
 • A. Sermaye 165.010.138
 • Kar Payı Gelirleri 165.010.138
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.000.000
 • Satış Karları 56.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.064.323
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.064.323
 • MALİ GİDERLER (-) 1.064.323
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -12.353.109
 • 5. Maliyet Artış Fonu -12.353.109
 • Diğer Giderler (-) -12.353.109
 • F. Net Dönem Karı 11.718.819
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 11.718.819
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 11.718.819
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 17.129.372
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 17.129.372
 • 2. ........... Yılı Zararı 30.493.406
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 30.493.406
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.114.967.952
 • P A S İ F T O P L A M I 1.114.967.952
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.760.448.001
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.760.448.001
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.688.537.740
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.688.537.740
 • 2. Satış İskontoları (-) 71.910.261
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 71.910.261
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 71.910.261
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 71.910.261
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -16.851.680
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -16.851.680
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.000.793
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -14.000.793
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -30.852.473
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -30.852.473
 • 4.1.3 Diğer 41.057.788
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 41.057.788
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 31.517.321
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 31.517.321
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.484.437
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.484.437
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 25.032.884
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 25.032.884
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 25.032.884
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 25.032.884
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.610.627
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 21.422.257
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,08
  3. 15,56
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 6,18
  3. 10,55
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 4,40
  3. 10,00
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 6,43
  3. 9,73
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 1,60
  3. 8,84

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,96
  3. -5,49
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,02
  3. -4,67
  1. KLMSN KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S.
  2. 6,33
  3. -4,52
  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 2,69
  3. -4,27

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,88
  3. 1,15

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,29
  3. 0,11
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 8,23
  3. 2,36
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.