İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,13
 • Değişim :0,89 %
 • Hacim TL :503.004
 • Hacim Adet :441.557
* SG: 23.01.2017 - 13:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 1.588.000
 • A. Hazır Değerler 1.588.000
 • Kasa 1.588.000
 • 1. Kasa 1.174.000
 • 1.2 Efektif Deposu 1.174.000
 • Bankalar 1.174.000
 • 1.4 Diğer 414.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 414.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 414.000
 • B. Menkul Kıymetler 365.085.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 365.085.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 365.085.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 21.244.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 21.244.000
 • Sigortalılar 21.244.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.420.114.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.420.114.000
 • Sigortalılar 2.420.114.000
 • 2.1.3 Diğer 280.371.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 280.371.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 280.371.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 28.827.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 28.827.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 28.827.000
 • 1. Alıcılar -7.899.000
 • Acenteler -7.899.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -7.899.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.139.743.000
 • 3.1 Bankalar 2.139.743.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.139.743.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.760.783.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.760.783.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.760.783.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 37.896.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 37.896.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 37.896.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.464.766.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.464.766.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.464.766.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.285.874.000
 • Diğer Alacaklar 3.285.874.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.285.874.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.753.736.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.753.736.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.753.736.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -467.867.000
 • E. Stoklar -467.867.000
 • İŞTİRAKLER -467.867.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 5.532.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 5.532.000
 • İştirakler 5.532.000
 • 2. Yarı Mamüller 123.572.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 123.572.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 123.572.000
 • 3. Ara Mamüller 40.836.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 40.836.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 40.836.000
 • 4. Mamüller 40.023.000
 • SABİT DEĞERLER 40.023.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 40.023.000
 • 6. Diğer Stoklar 150.868.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 150.868.000
 • Menkuller 150.868.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -150.055.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -150.055.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -150.055.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 21.674.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 21.674.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 21.674.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.753.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.753.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.753.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.587.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.587.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.587.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 22.036.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 22.036.000
 • Diğer Borçlar 22.036.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 770.000
 • KARŞILIKLAR 770.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 770.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 770.000
 • A-Teknik Karşılıklar 770.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 770.000
 • 15.1 Kredilerin 9.755.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 9.755.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 9.755.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 6.399.227.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 6.399.227.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.399.227.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 8.258.000
 • 15.3 Diğer 8.258.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 8.258.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.164.959.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.164.959.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.164.959.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.299.716.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.299.716.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.299.716.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.126.766.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.126.766.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.126.766.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 17.295.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 17.295.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 17.295.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 40.571.000
 • 3. Binalar 40.571.000
 • Reasürörler Payı (-) 40.571.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 61.034.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 61.034.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 61.034.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.721.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.721.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.721.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.528.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.528.000
 • Nominal Sermaye 11.528.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.369.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.369.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.369.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 5.159.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 5.159.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 5.159.000
 • 1. Banka Kredileri 797.568.000
 • 4.3 Tahviller 797.568.000
 • Zarar (-) 797.568.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 600.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 600.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 600.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 92.487.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 92.487.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 92.487.000
 • 11.4 Diğer 33.296.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 33.296.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 33.296.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 59.191.000
 • 4. Ödenecek Giderler 59.191.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 59.191.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 76.607.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 76.607.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 76.607.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 76.607.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 76.607.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 76.607.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 25.743.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 25.743.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 25.743.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.399.227.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 6.399.227.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 6.399.227.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 32.872.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 32.872.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 32.872.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 121.696.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 121.696.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 121.696.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 113.343.000
 • Diğer Gelirler 113.343.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 113.343.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 30.098.000
 • A. Finansal Borçlar 30.098.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 30.098.000
 • 1. Banka Kredileri 83.245.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 83.245.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 83.245.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 8.353.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 8.353.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 8.353.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.888.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.888.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.888.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.465.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.465.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.465.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 207.024.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 207.024.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 207.024.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 206.999.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 206.999.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 206.999.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 25.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 25.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 25.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -41.345.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -41.345.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -41.345.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -24.388.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -24.388.000
 • GENEL GİDERLER (-) -24.388.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -691.000
 • PASİF TOPLAMI -691.000
 • Personel Giderleri (-) -691.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -14.418.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -14.418.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -14.418.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -1.848.000
 • Amortisman Giderleri (-) -1.848.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -1.848.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 237.749.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 237.749.000
 • Karşılıklar (-) 237.749.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.266.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.266.000
 • Diğer Giderler (-) 5.266.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 67.000
 • Faiz Gelirleri 67.000
 • III. ÖZ SERMAYE 67.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 67.000
 • A. Sermaye 67.000
 • Kar Payı Gelirleri 67.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.611.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.611.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.611.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 190.028.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 190.028.000
 • Diğer Gelirler 190.028.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 190.028.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 190.028.000
 • MALİ GİDERLER (-) 190.028.000
 • 1. Yasal Yedekler 28.939.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 28.939.000
 • Satış Zararları (-) 28.939.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.838.000
 • 2. Statü Yedekleri 10.838.000
 • Kambiyo Zararları (-) 10.838.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -12.805.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -12.805.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -181.394.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -181.394.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -400.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -400.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına -400.000
 • P A S İ F T O P L A M I -400.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -17.725.000
 • C. Net Satışlar -17.725.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -3.744.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -3.744.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 104.857.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 104.857.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 104.857.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 104.857.000
 • 4.1.3 Diğer -22.934.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -22.934.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -11.552.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -11.552.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -11.382.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -11.382.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 81.923.000
 • 4.2.3 Diğer 81.923.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 81.923.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 81.923.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 5,09
  3. 15,68
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,42
  3. 14,52
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,89
  3. 11,83
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 12,06
  3. 9,54
  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,70
  3. 9,37

Azalan

  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 0,96
  3. -11,11
  1. UMPAS UMPAS HOLDING AS
  2. 0,41
  3. -8,89
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 6,57
  3. -7,46
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,72
  3. -5,22

TL

  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,70
  3. 9,37
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,86
  3. -0,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,23
  3. 1,65
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,21
  3. 0,39
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,72
  3. -5,22

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,86
  3. -0,51
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,72
  3. -5,22
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,62
  3. 3,55
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,21
  3. 0,39
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,86
  3. -0,76

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.