İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,05
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :59.808
 • Hacim Adet :57.507
* SG: 24.10.2016 - 10:40 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1. Kasa 154.000
 • 1.2 Efektif Deposu 154.000
 • Bankalar 154.000
 • 1.4 Diğer 15.976.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 15.976.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 15.976.000
 • B. Menkul Kıymetler 327.679.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 327.679.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 327.679.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 20.223.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 20.223.000
 • Sigortalılar 20.223.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.059.985.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.059.985.000
 • Sigortalılar 2.059.985.000
 • 2.1.3 Diğer 432.302.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 432.302.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 432.302.000
 • 1. Alıcılar 10.906.000
 • Acenteler 10.906.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.906.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.627.683.000
 • 3.1 Bankalar 1.627.683.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.627.683.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.283.395.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.283.395.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.283.395.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 344.288.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 344.288.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 344.288.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.353.880.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.353.880.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.353.880.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.216.991.000
 • Diğer Alacaklar 3.216.991.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.216.991.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 469.522.000
 • E. Stoklar 469.522.000
 • İŞTİRAKLER 469.522.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 25.325.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 25.325.000
 • İştirakler 25.325.000
 • 2. Yarı Mamüller 111.564.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 111.564.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 111.564.000
 • 3. Ara Mamüller 42.397.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 42.397.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 42.397.000
 • 4. Mamüller 37.959.000
 • SABİT DEĞERLER 37.959.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 37.959.000
 • 6. Diğer Stoklar 154.332.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 154.332.000
 • Menkuller 154.332.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 149.894.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 149.894.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 149.894.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 17.256.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.256.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 17.256.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.723.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.723.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.723.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.557.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.557.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.557.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 21.536.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 21.536.000
 • Diğer Borçlar 21.536.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.417.000
 • KARŞILIKLAR 1.417.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 1.417.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 1.417.000
 • A-Teknik Karşılıklar 1.417.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 1.417.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.895.526.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.895.526.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.895.526.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.394.000
 • 15.3 Diğer 9.394.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.394.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.024.302.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.024.302.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.024.302.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 987.042.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 987.042.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 987.042.000
 • AKTİF TOPLAMI 814.010.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 814.010.000
 • Reasürörler Payı (-) 814.010.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 173.032.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 173.032.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 173.032.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 53.790.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 53.790.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 53.790.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.154.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.154.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.154.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.676.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.676.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.676.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 4.547.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 4.547.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 4.547.000
 • 1. Banka Kredileri 771.422.000
 • 4.3 Tahviller 771.422.000
 • Zarar (-) 771.422.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 600.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 600.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 600.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 92.487.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 92.487.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 92.487.000
 • 11.4 Diğer 33.296.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 33.296.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 33.296.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 52.878.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 52.878.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 52.878.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.895.526.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 5.895.526.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 5.895.526.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 216.416.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 216.416.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 216.416.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 80.433.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 80.433.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 80.433.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 74.526.000
 • Diğer Gelirler 74.526.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 74.526.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 19.369.000
 • A. Finansal Borçlar 19.369.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 19.369.000
 • 1. Banka Kredileri 55.157.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 55.157.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 55.157.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 5.907.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 5.907.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 5.907.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.251.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.251.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.251.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 4.656.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 4.656.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 4.656.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 135.983.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 135.983.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 135.983.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 135.979.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 135.979.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 135.979.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 4.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 4.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 4.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 27.061.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 27.061.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR 27.061.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 16.449.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.449.000
 • GENEL GİDERLER (-) 16.449.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 421.000
 • PASİF TOPLAMI 421.000
 • Personel Giderleri (-) 421.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 10.191.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) 10.191.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 10.191.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 8.244.000
 • Amortisman Giderleri (-) 8.244.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 8.244.000
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 8.244.000
 • E. Yedekler 8.244.000
 • Faiz Giderleri (-) 8.244.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.244.000
 • 2. Statü Yedekleri 8.244.000
 • Kambiyo Zararları (-) 8.244.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 12.346.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 12.346.000
 • 1. ........... Yılı Zararı 134.701.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 134.701.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 400.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 400.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 130.421.000
 • C. Net Satışlar 130.421.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.880.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.880.000
 • 4.1.3 Diğer 15.591.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 15.591.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.709.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.709.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 11.882.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 11.882.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 56.798.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 56.798.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 38,60
  3. 16,76
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,82
  3. 11,02
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 14,50
  3. 9,85
  1. EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI
  2. 0,81
  3. 6,58
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,20
  3. 5,26

Azalan

  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,60
  3. -8,77
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,37
  3. -4,86
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,33
  3. -2,94
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,02
  3. -2,52

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,29
  3. 0,85
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 1,25
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. 3,13
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,74
  3. 1,63
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,65
  3. 1,53

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,29
  3. 0,85
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 38,60
  3. 16,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,37
  3. 1,41
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 1,25
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,65
  3. 1,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.