İttifak Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,78
 • Değişim :-1,11 %
 • Hacim TL :385.703
 • Hacim Adet :215.186
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İttifak Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSKON,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ITTFH | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 668.554.157
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 668.554.157
 • NAKİT DEĞERLER 668.554.157
 • 1.1 Kasa 31.527.379
 • A. Hazır Değerler 31.527.379
 • Kasa 31.527.379
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 126.923.110
 • Acenteler 126.923.110
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 126.923.110
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 20.099.233
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 20.099.233
 • İkrazlar 20.099.233
 • 6.1 Kısa Vadeli 345.981.075
 • E. Stoklar 345.981.075
 • İŞTİRAKLER 345.981.075
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 6.061.472
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 6.061.472
 • İştirakler 6.061.472
 • 6. Diğer Stoklar 137.961.888
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 137.961.888
 • Menkuller 137.961.888
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 668.554.157
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 668.554.157
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 668.554.157
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 697.022.300
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 697.022.300
 • II. DURAN VARLIKLAR 697.022.300
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 42.364
 • Devam Eden Yatırımlar 42.364
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 42.364
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.404.664
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.404.664
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.404.664
 • 15.2 Menkul Değerlerin 384.888
 • C. Finansal Duran Varlıklar 384.888
 • Reasürörler Payı (-) 384.888
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 337.653.731
 • Hayat Matematik Karşılığı 337.653.731
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 337.653.731
 • AKTİF TOPLAMI 336.850.066
 • D. Maddi Duran Varlıklar 336.850.066
 • Reasürörler Payı (-) 336.850.066
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 945.845
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 945.845
 • Ödenmiş Sermaye 945.845
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.631.449
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.631.449
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.631.449
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 13.571.701
 • F. Diğer Duran Varlıklar 13.571.701
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 13.571.701
 • A K T İ F T O P L A M I 1.365.576.457
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.365.576.457
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.365.576.457
 • 4.1 Bonolar 645.408.727
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 645.408.727
 • Maliyet Artış Fonu 645.408.727
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 315.384.746
 • A. Finansal Borçlar 315.384.746
 • Özel Fonlar 315.384.746
 • B. Ticari Borçlar 234.705.520
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 234.705.520
 • P A S İ F T O P L A M I 234.705.520
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.981.959
 • 2. Borç Senetleri 2.981.959
 • Alınan Primler 2.981.959
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 799.234
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 799.234
 • XII. KARŞILIKLAR 799.234
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.653.187
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.653.187
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.653.187
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 80.112.032
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 80.112.032
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 80.112.032
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 645.408.727
 • 8. Borç Reeskontu (-) 645.408.727
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 645.408.727
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 287.524.389
 • Diğer Gelirler 287.524.389
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 287.524.389
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 183.763.923
 • A. Finansal Borçlar 183.763.923
 • TEKNİK GİDERLER (-) 183.763.923
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 925.754
 • B. Ticari Borçlar 925.754
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 925.754
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.609.803
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.609.803
 • GENEL GİDERLER (-) 10.609.803
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 88.523.420
 • PASİF TOPLAMI 88.523.420
 • Personel Giderleri (-) 88.523.420
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.701.489
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.701.489
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.701.489
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 432.643.341
 • Faiz Gelirleri 432.643.341
 • III. ÖZ SERMAYE 432.643.341
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 371.636.044
 • A. Sermaye 371.636.044
 • Kar Payı Gelirleri 371.636.044
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 60.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 60.000.000
 • Satış Karları 60.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -12.659.717
 • C. Emisyon Primi -12.659.717
 • Kira Gelirleri -12.659.717
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.844.094
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.844.094
 • MALİ GİDERLER (-) 2.844.094
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.558
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.558
 • Diğer Giderler (-) -5.558
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.464.959
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.464.959
 • 2. ........... Yılı Zararı 61.007.297
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 61.007.297
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.365.576.457
 • P A S İ F T O P L A M I 1.365.576.457
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 512.138.229
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 512.138.229
 • 1. Satıştan İadeler (-) -405.011.131
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -405.011.131
 • 2. Satış İskontoları (-) 107.127.098
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 107.127.098
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 107.127.098
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 107.127.098
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -69.472.853
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -69.472.853
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.654.924
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.654.924
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -488.390
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -488.390
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -87.616.167
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -87.616.167
 • 4.1.3 Diğer 19.510.931
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.510.931
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.302.291
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9.302.291
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.001.981
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.001.981
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.300.310
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.300.310
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.300.310
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.300.310
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.207.690
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.092.620
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.