Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,10
 • Değişim :0,92 %
 • Hacim TL :11.016.237
 • Hacim Adet :9.992.615
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
 • XGIDA,XMESY,XSBUR,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : KARSN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 675.376.497
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 675.376.497
 • NAKİT DEĞERLER 675.376.497
 • 1.1 Kasa 65.854.215
 • A. Hazır Değerler 65.854.215
 • Kasa 65.854.215
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 271.267.030
 • Acenteler 271.267.030
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 271.267.030
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 11.494.490
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 11.494.490
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 11.494.490
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.680.591
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.680.591
 • İkrazlar 2.680.591
 • 6.1 Kısa Vadeli 191.919.088
 • E. Stoklar 191.919.088
 • İŞTİRAKLER 191.919.088
 • 6. Diğer Stoklar 112.539.539
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 112.539.539
 • Menkuller 112.539.539
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 655.754.953
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 655.754.953
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 655.754.953
 • 8.1.3 Diğer 19.621.544
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 19.621.544
 • Gayrimenkuller 19.621.544
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.130.335.213
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.130.335.213
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.130.335.213
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 203.829.501
 • Devam Eden Yatırımlar 203.829.501
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 203.829.501
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 117.877.797
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 117.877.797
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 117.877.797
 • 15.2 Menkul Değerlerin 651.710
 • C. Finansal Duran Varlıklar 651.710
 • Reasürörler Payı (-) 651.710
 • AKTİF TOPLAMI 447.857.051
 • D. Maddi Duran Varlıklar 447.857.051
 • Reasürörler Payı (-) 447.857.051
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 185.742.172
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.742.172
 • Ödenmiş Sermaye 185.742.172
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 73.454.476
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 73.454.476
 • Kanuni Yedek Akçeler 73.454.476
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 100.922.506
 • F. Diğer Duran Varlıklar 100.922.506
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 100.922.506
 • A K T İ F T O P L A M I 1.805.711.710
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.805.711.710
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.805.711.710
 • 4.1 Bonolar 950.077.281
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 950.077.281
 • Maliyet Artış Fonu 950.077.281
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 634.918.488
 • A. Finansal Borçlar 634.918.488
 • Özel Fonlar 634.918.488
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 926.257
 • Net Dönem Karı 926.257
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 926.257
 • B. Ticari Borçlar 223.817.363
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 223.817.363
 • P A S İ F T O P L A M I 223.817.363
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 312.266
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 312.266
 • XII. KARŞILIKLAR 312.266
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.941.072
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.941.072
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.941.072
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 34.644.343
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 34.644.343
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 34.644.343
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 950.077.281
 • 8. Borç Reeskontu (-) 950.077.281
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 950.077.281
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 589.494.892
 • Diğer Gelirler 589.494.892
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 589.494.892
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 533.454.910
 • A. Finansal Borçlar 533.454.910
 • TEKNİK GİDERLER (-) 533.454.910
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.972.316
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.972.316
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.972.316
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 19.121.356
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.121.356
 • GENEL GİDERLER (-) 19.121.356
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 266.139.537
 • Faiz Gelirleri 266.139.537
 • III. ÖZ SERMAYE 266.139.537
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 314.085.421
 • A. Sermaye 314.085.421
 • Kar Payı Gelirleri 314.085.421
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 460.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 460.000.000
 • Satış Karları 460.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.585.778
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.585.778
 • MALİ GİDERLER (-) 22.585.778
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -166.231
 • 5. Maliyet Artış Fonu -166.231
 • Diğer Giderler (-) -166.231
 • F. Net Dönem Karı 166.231
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 166.231
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 166.231
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.031.613
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.031.613
 • 2. ........... Yılı Zararı -47.945.884
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -47.945.884
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.805.711.710
 • P A S İ F T O P L A M I 1.805.711.710
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 311.559.286
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 311.559.286
 • 1. Satıştan İadeler (-) -306.002.671
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -306.002.671
 • 2. Satış İskontoları (-) 5.556.615
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5.556.615
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 5.116.205
 • 3. Diğer İndirimler (-) 5.116.205
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.672.820
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.672.820
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -29.059.810
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -29.059.810
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.325.313
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -24.325.313
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.526.514
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.526.514
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -54.911.637
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -54.911.637
 • 4.1.3 Diğer -44.238.817
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -44.238.817
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -88.530.212
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -88.530.212
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -11.075.644
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -11.075.644
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -77.454.568
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -77.454.568
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -77.454.568
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -77.454.568
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -17.956.161
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -59.498.407
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.