Koç Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,41
 • Değişim :2,68 %
 • Hacim TL :68.896.892
 • Hacim Adet :5.183.690
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Koç Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : KCHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.936.901.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.936.901.000
 • NAKİT DEĞERLER 34.936.901.000
 • 1.1 Kasa 14.251.874.000
 • A. Hazır Değerler 14.251.874.000
 • Kasa 14.251.874.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 48.145.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 48.145.000
 • Sigortalılar 48.145.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.951.363.000
 • Acenteler 9.951.363.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.951.363.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.711.436.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.711.436.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.711.436.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 785.425.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 785.425.000
 • İkrazlar 785.425.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.308.353.000
 • E. Stoklar 6.308.353.000
 • İŞTİRAKLER 6.308.353.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.809.035.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.809.035.000
 • Menkuller 1.809.035.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 34.865.631.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 34.865.631.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 34.865.631.000
 • 8.1.3 Diğer 71.270.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 71.270.000
 • Gayrimenkuller 71.270.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 43.880.885.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 43.880.885.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 43.880.885.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 99.858.000
 • Devam Eden Yatırımlar 99.858.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 99.858.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.377.497.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.377.497.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.377.497.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 134.884.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 134.884.000
 • Reasürörler Payı (-) 134.884.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 12.777.730.000
 • 15.3 Diğer 12.777.730.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 12.777.730.000
 • 16.1 Defter Değeri 337.599.000
 • 3. İştirakler 337.599.000
 • Reasürörler Payı (-) 337.599.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 447.755.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 447.755.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 447.755.000
 • AKTİF TOPLAMI 19.300.558.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.300.558.000
 • Reasürörler Payı (-) 19.300.558.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.798.140.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.798.140.000
 • Ödenmiş Sermaye 4.798.140.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.903.640.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.903.640.000
 • Nominal Sermaye 2.903.640.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.241.648.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.241.648.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.241.648.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.365.216.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.365.216.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.365.216.000
 • A K T İ F T O P L A M I 78.817.786.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 78.817.786.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 78.817.786.000
 • 4.1 Bonolar 24.826.081.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 24.826.081.000
 • Maliyet Artış Fonu 24.826.081.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 9.668.570.000
 • A. Finansal Borçlar 9.668.570.000
 • Özel Fonlar 9.668.570.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 230.678.000
 • Net Dönem Karı 230.678.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 230.678.000
 • B. Ticari Borçlar 9.113.309.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 9.113.309.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.113.309.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.381.464.000
 • 2. Borç Senetleri 2.381.464.000
 • Alınan Primler 2.381.464.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 167.389.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 167.389.000
 • XII. KARŞILIKLAR 167.389.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.277.349.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.277.349.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.277.349.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 24.823.641.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 24.823.641.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 24.823.641.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.440.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.440.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.440.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 20.232.962.000
 • Diğer Gelirler 20.232.962.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 20.232.962.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 18.919.407.000
 • A. Finansal Borçlar 18.919.407.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 18.919.407.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 57.439.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 57.439.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 57.439.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 561.419.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 561.419.000
 • GENEL GİDERLER (-) 561.419.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 353.795.000
 • PASİF TOPLAMI 353.795.000
 • Personel Giderleri (-) 353.795.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 192.916.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 192.916.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 192.916.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 33.758.743.000
 • Faiz Gelirleri 33.758.743.000
 • III. ÖZ SERMAYE 33.758.743.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 23.892.409.000
 • A. Sermaye 23.892.409.000
 • Kar Payı Gelirleri 23.892.409.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.535.898.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.535.898.000
 • Satış Karları 2.535.898.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 967.288.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 967.288.000
 • MALİ GİDERLER (-) 967.288.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.529.890.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.529.890.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 9.866.334.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 9.866.334.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 78.817.786.000
 • P A S İ F T O P L A M I 78.817.786.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 30.892.174.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 30.892.174.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -25.815.501.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -25.815.501.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 5.076.673.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5.076.673.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 229.952.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 229.952.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.147.466.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.147.466.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.054.668.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.054.668.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.427.745.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.427.745.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -110.435.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -110.435.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.592.848.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.592.848.000
 • 4.1.3 Diğer 1.554.618.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.554.618.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.170.497.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.170.497.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -119.514.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -119.514.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.050.983.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.050.983.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.050.983.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.050.983.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 617.683.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.433.300.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,91
  3. 16,67
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,37
  3. 15,62
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,19
  3. 15,08
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,83
  3. 11,42

Azalan

  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,62
  3. -8,07
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,84
  3. -5,62
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,37
  3. -4,86
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 2,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 2,72
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 2,25

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 2,27
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,84

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.