Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,23
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :50.584
 • Hacim Adet :219.932
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XIKIU,XSIST,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KERVN | Yakin izleme Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 233.771.182
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 233.771.182
 • NAKİT DEĞERLER 233.771.182
 • 1.1 Kasa 3.897.521
 • A. Hazır Değerler 3.897.521
 • Kasa 3.897.521
 • B. Menkul Kıymetler 143
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 143
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 143
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 11.283.732
 • Acenteler 11.283.732
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.283.732
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 167.888.069
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 167.888.069
 • İkrazlar 167.888.069
 • 6.1 Kısa Vadeli 38.092.856
 • E. Stoklar 38.092.856
 • İŞTİRAKLER 38.092.856
 • 6. Diğer Stoklar 12.608.861
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12.608.861
 • Menkuller 12.608.861
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 233.771.182
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 233.771.182
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 233.771.182
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 606.855.945
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 606.855.945
 • II. DURAN VARLIKLAR 606.855.945
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.000.581
 • Devam Eden Yatırımlar 1.000.581
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.000.581
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.291.877
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.291.877
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.291.877
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 68.632.868
 • Hayat Matematik Karşılığı 68.632.868
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 68.632.868
 • AKTİF TOPLAMI 444.070.069
 • D. Maddi Duran Varlıklar 444.070.069
 • Reasürörler Payı (-) 444.070.069
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 65.645
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.645
 • Ödenmiş Sermaye 65.645
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 39.035.135
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 39.035.135
 • Kanuni Yedek Akçeler 39.035.135
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.702.235
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.702.235
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.702.235
 • A K T İ F T O P L A M I 840.627.127
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 840.627.127
 • Yeniden Değerleme Fonu 840.627.127
 • 4.1 Bonolar 549.407.959
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 549.407.959
 • Maliyet Artış Fonu 549.407.959
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 372.463.043
 • A. Finansal Borçlar 372.463.043
 • Özel Fonlar 372.463.043
 • B. Ticari Borçlar 23.524.754
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 23.524.754
 • P A S İ F T O P L A M I 23.524.754
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 110.602.909
 • 2. Borç Senetleri 110.602.909
 • Alınan Primler 110.602.909
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 228.205
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 228.205
 • XII. KARŞILIKLAR 228.205
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.438.302
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.438.302
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.438.302
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 549.407.959
 • 8. Borç Reeskontu (-) 549.407.959
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 549.407.959
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 57.934.845
 • Diğer Gelirler 57.934.845
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 57.934.845
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 36.176.668
 • A. Finansal Borçlar 36.176.668
 • TEKNİK GİDERLER (-) 36.176.668
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.888
 • B. Ticari Borçlar 2.888
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.888
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 3.085.875
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 3.085.875
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 3.085.875
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.145.439
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.145.439
 • GENEL GİDERLER (-) 1.145.439
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 17.514.649
 • PASİF TOPLAMI 17.514.649
 • Personel Giderleri (-) 17.514.649
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 9.326
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 9.326
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 9.326
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 233.284.323
 • Faiz Gelirleri 233.284.323
 • III. ÖZ SERMAYE 233.284.323
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 275.357.291
 • A. Sermaye 275.357.291
 • Kar Payı Gelirleri 275.357.291
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 588.505.080
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 588.505.080
 • Satış Karları 588.505.080
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -43.873.237
 • C. Emisyon Primi -43.873.237
 • Kira Gelirleri -43.873.237
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.882.450
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.882.450
 • MALİ GİDERLER (-) 77.882.450
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -167.247
 • 5. Maliyet Artış Fonu -167.247
 • Diğer Giderler (-) -167.247
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.105.657
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.105.657
 • 2. ........... Yılı Zararı -42.072.968
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -42.072.968
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 840.627.127
 • P A S İ F T O P L A M I 840.627.127
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 40.342.827
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 40.342.827
 • 1. Satıştan İadeler (-) -37.679.744
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -37.679.744
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.663.083
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.663.083
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.663.083
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.663.083
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.599.783
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.599.783
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.884.357
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.884.357
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.484.140
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.484.140
 • 4.1.3 Diğer -11.821.057
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -11.821.057
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -29.495.965
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -29.495.965
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.902.904
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.902.904
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -23.593.061
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -23.593.061
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -26.331.552
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -26.331.552
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.397.101
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -24.934.451
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.