Kombassan Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,59
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :668.366
 • Hacim Adet :418.127
* SG: 25.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kombassan Holding A.Ş.
 • XHOLD,XIKIU,XSKON,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KOMHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.023.310.808
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.023.310.808
 • NAKİT DEĞERLER 1.023.310.808
 • 1.1 Kasa 29.101.089
 • A. Hazır Değerler 29.101.089
 • Kasa 29.101.089
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 447.109.748
 • Acenteler 447.109.748
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 447.109.748
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 31.042.584
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 31.042.584
 • İkrazlar 31.042.584
 • 6.1 Kısa Vadeli 435.417.951
 • E. Stoklar 435.417.951
 • İŞTİRAKLER 435.417.951
 • 6. Diğer Stoklar 69.126.773
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 69.126.773
 • Menkuller 69.126.773
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.011.798.145
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.011.798.145
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.011.798.145
 • 8.1.3 Diğer 11.512.663
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.512.663
 • Gayrimenkuller 11.512.663
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.283.857.629
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.283.857.629
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.283.857.629
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.816.219
 • Devam Eden Yatırımlar 4.816.219
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.816.219
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.079
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.079
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.079
 • 15.2 Menkul Değerlerin 49.161.614
 • C. Finansal Duran Varlıklar 49.161.614
 • Reasürörler Payı (-) 49.161.614
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 12.006.800
 • Muallak Hasar Karşılığı 12.006.800
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12.006.800
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 223.866.854
 • Hayat Matematik Karşılığı 223.866.854
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 223.866.854
 • AKTİF TOPLAMI 904.188.302
 • D. Maddi Duran Varlıklar 904.188.302
 • Reasürörler Payı (-) 904.188.302
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 15.166.486
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.166.486
 • Ödenmiş Sermaye 15.166.486
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.185.704
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.185.704
 • Nominal Sermaye 5.185.704
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 43.235.948
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 43.235.948
 • Kanuni Yedek Akçeler 43.235.948
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 31.398.327
 • F. Diğer Duran Varlıklar 31.398.327
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 31.398.327
 • A K T İ F T O P L A M I 2.307.168.437
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.307.168.437
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.307.168.437
 • 4.1 Bonolar 727.970.465
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 727.970.465
 • Maliyet Artış Fonu 727.970.465
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 442.752.106
 • A. Finansal Borçlar 442.752.106
 • Özel Fonlar 442.752.106
 • B. Ticari Borçlar 129.211.386
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 129.211.386
 • P A S İ F T O P L A M I 129.211.386
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.082.086
 • 2. Borç Senetleri 10.082.086
 • Alınan Primler 10.082.086
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 962.534
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 962.534
 • XII. KARŞILIKLAR 962.534
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 141.113.368
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 141.113.368
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 141.113.368
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 727.970.465
 • 8. Borç Reeskontu (-) 727.970.465
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 727.970.465
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 347.619.527
 • Diğer Gelirler 347.619.527
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 347.619.527
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 159.305.944
 • A. Finansal Borçlar 159.305.944
 • TEKNİK GİDERLER (-) 159.305.944
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 150.859
 • B. Ticari Borçlar 150.859
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 150.859
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.531.293
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.531.293
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.531.293
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31.991.690
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 31.991.690
 • GENEL GİDERLER (-) 31.991.690
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 153.493.868
 • PASİF TOPLAMI 153.493.868
 • Personel Giderleri (-) 153.493.868
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.145.873
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.145.873
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.145.873
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.231.578.445
 • Faiz Gelirleri 1.231.578.445
 • III. ÖZ SERMAYE 1.231.578.445
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.109.931.458
 • A. Sermaye 1.109.931.458
 • Kar Payı Gelirleri 1.109.931.458
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 170.800.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 170.800.000
 • Satış Karları 170.800.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -109.085.198
 • C. Emisyon Primi -109.085.198
 • Kira Gelirleri -109.085.198
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 569.281.263
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 569.281.263
 • MALİ GİDERLER (-) 569.281.263
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -86.539
 • 5. Maliyet Artış Fonu -86.539
 • Diğer Giderler (-) -86.539
 • F. Net Dönem Karı 86.539
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 86.539
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 86.539
 • 2. ........... Yılı Zararı 121.646.987
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 121.646.987
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.307.168.437
 • P A S İ F T O P L A M I 2.307.168.437
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 587.672.430
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 587.672.430
 • 1. Satıştan İadeler (-) -487.742.381
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -487.742.381
 • 2. Satış İskontoları (-) 99.930.049
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 99.930.049
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 99.930.049
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 99.930.049
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -34.011.133
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -34.011.133
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -50.416.183
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -50.416.183
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.481.733
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.481.733
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -85.909.049
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -85.909.049
 • 4.1.3 Diğer 14.021.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 14.021.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.619.159
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.619.159
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.384.377
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.384.377
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.234.782
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.234.782
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8.234.782
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 8.234.782
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 7.099.841
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.134.941
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.