Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,83
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :8.415.557
 • Hacim Adet :1.244.167
* SG: 26.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.
 • XSKOC,XTEKS,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KORDS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.018.667.115
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.018.667.115
 • NAKİT DEĞERLER 1.018.667.115
 • 1.1 Kasa 40.399.036
 • A. Hazır Değerler 40.399.036
 • Kasa 40.399.036
 • B. Menkul Kıymetler 93.114
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 93.114
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 93.114
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.148.587
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.148.587
 • Sigortalılar 4.148.587
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 354.961.324
 • Acenteler 354.961.324
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 354.961.324
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.039.827
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.039.827
 • İkrazlar 5.039.827
 • 6.1 Kısa Vadeli 468.275.009
 • E. Stoklar 468.275.009
 • İŞTİRAKLER 468.275.009
 • 6. Diğer Stoklar 52.426.709
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 52.426.709
 • Menkuller 52.426.709
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 925.343.606
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 925.343.606
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 925.343.606
 • 8.1.3 Diğer 93.323.509
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 93.323.509
 • Gayrimenkuller 93.323.509
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.279.205.764
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.279.205.764
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.279.205.764
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.014.486
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.014.486
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.014.486
 • 15.2 Menkul Değerlerin 320.345
 • C. Finansal Duran Varlıklar 320.345
 • Reasürörler Payı (-) 320.345
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 28.055.112
 • Hayat Matematik Karşılığı 28.055.112
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 28.055.112
 • AKTİF TOPLAMI 1.096.639.679
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.096.639.679
 • Reasürörler Payı (-) 1.096.639.679
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 74.902.959
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 74.902.959
 • Ödenmiş Sermaye 74.902.959
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.595.167
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.595.167
 • Nominal Sermaye 45.595.167
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30.691.130
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 30.691.130
 • Kanuni Yedek Akçeler 30.691.130
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 32.582.053
 • F. Diğer Duran Varlıklar 32.582.053
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 32.582.053
 • A K T İ F T O P L A M I 2.297.872.879
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.297.872.879
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.297.872.879
 • 4.1 Bonolar 753.688.270
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 753.688.270
 • Maliyet Artış Fonu 753.688.270
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 391.125.441
 • A. Finansal Borçlar 391.125.441
 • Özel Fonlar 391.125.441
 • B. Ticari Borçlar 243.489.552
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 243.489.552
 • P A S İ F T O P L A M I 243.489.552
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.585.931
 • 2. Borç Senetleri 16.585.931
 • Alınan Primler 16.585.931
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.036.845
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.036.845
 • XII. KARŞILIKLAR 4.036.845
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.456.096
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 15.456.096
 • Diğer Teknik Karşılıklar 15.456.096
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 37.050.242
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 37.050.242
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 37.050.242
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 707.792.167
 • 8. Borç Reeskontu (-) 707.792.167
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 707.792.167
 • D. Alınan Sipariş Avansları 45.896.103
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 45.896.103
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 45.896.103
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 296.487.379
 • Diğer Gelirler 296.487.379
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 296.487.379
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 159.641.229
 • A. Finansal Borçlar 159.641.229
 • TEKNİK GİDERLER (-) 159.641.229
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 9.500.508
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 9.500.508
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 9.500.508
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 45.507.147
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 45.507.147
 • GENEL GİDERLER (-) 45.507.147
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 81.838.495
 • PASİF TOPLAMI 81.838.495
 • Personel Giderleri (-) 81.838.495
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.247.697.230
 • Faiz Gelirleri 1.247.697.230
 • III. ÖZ SERMAYE 1.247.697.230
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 998.280.630
 • A. Sermaye 998.280.630
 • Kar Payı Gelirleri 998.280.630
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 194.529.076
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 194.529.076
 • Satış Karları 194.529.076
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -166.939.837
 • 5. Maliyet Artış Fonu -166.939.837
 • Diğer Giderler (-) -166.939.837
 • F. Net Dönem Karı 166.939.837
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 166.939.837
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 166.939.837
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.763.317
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.763.317
 • 2. ........... Yılı Zararı 249.416.600
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 249.416.600
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.297.872.879
 • P A S İ F T O P L A M I 2.297.872.879
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 960.446.638
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 960.446.638
 • 1. Satıştan İadeler (-) -760.280.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -760.280.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 200.166.638
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 200.166.638
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 200.166.638
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 200.166.638
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -38.806.344
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -38.806.344
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -40.080.746
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -40.080.746
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.300.716
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.300.716
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -81.187.806
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -81.187.806
 • 4.1.3 Diğer 118.978.832
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 118.978.832
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 128.638.569
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 128.638.569
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -15.975.373
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -15.975.373
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 112.663.196
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 112.663.196
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 100.836.822
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 100.836.822
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 13.277.347
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 87.559.475
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 16,28
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,62
  3. 14,81
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,95
  3. 10,47
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,80
  3. -8,87
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 42,00
  3. -7,12
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,82
  3. -6,19
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,23
  3. -6,11
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,23
  3. -5,91

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,01
  3. -4,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,59
  3. -0,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.