Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,09
 • Değişim :1,87 %
 • Hacim TL :21.967.816
 • Hacim Adet :20.272.914
* SG: 07.12.2016 - 11:46 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XTUMY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KRDMD | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.360.467.717
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.360.467.717
 • NAKİT DEĞERLER 1.360.467.717
 • 1.1 Kasa 351.338.629
 • A. Hazır Değerler 351.338.629
 • Kasa 351.338.629
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 234.106
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 234.106
 • Sigortalılar 234.106
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 138.926.195
 • Acenteler 138.926.195
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 138.926.195
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 9.610.173
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 9.610.173
 • İkrazlar 9.610.173
 • 6.1 Kısa Vadeli 732.174.332
 • E. Stoklar 732.174.332
 • İŞTİRAKLER 732.174.332
 • 6. Diğer Stoklar 128.184.282
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 128.184.282
 • Menkuller 128.184.282
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.360.467.717
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.360.467.717
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.360.467.717
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.880.782.979
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.880.782.979
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.880.782.979
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 263.991
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 263.991
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 263.991
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.302.988
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.302.988
 • Reasürörler Payı (-) 8.302.988
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.991.289
 • 15.3 Diğer 15.991.289
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.991.289
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 34.479
 • Hayat Matematik Karşılığı 34.479
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 34.479
 • AKTİF TOPLAMI 3.773.347.412
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.773.347.412
 • Reasürörler Payı (-) 3.773.347.412
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 35.065.121
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.065.121
 • Ödenmiş Sermaye 35.065.121
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 37.900.365
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 37.900.365
 • Kanuni Yedek Akçeler 37.900.365
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.877.334
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.877.334
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.877.334
 • A K T İ F T O P L A M I 5.241.250.696
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.241.250.696
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.241.250.696
 • 4.1 Bonolar 1.214.655.217
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.214.655.217
 • Maliyet Artış Fonu 1.214.655.217
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 341.352.157
 • A. Finansal Borçlar 341.352.157
 • Özel Fonlar 341.352.157
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.783.904
 • Net Dönem Karı 1.783.904
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.783.904
 • B. Ticari Borçlar 552.492.729
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 552.492.729
 • P A S İ F T O P L A M I 552.492.729
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.801.195
 • 2. Borç Senetleri 1.801.195
 • Alınan Primler 1.801.195
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.008
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 24.008
 • XII. KARŞILIKLAR 24.008
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 306.048.818
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 306.048.818
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 306.048.818
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.214.655.217
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.214.655.217
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.214.655.217
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.646.779.885
 • Diğer Gelirler 1.646.779.885
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.646.779.885
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.489.585.397
 • A. Finansal Borçlar 1.489.585.397
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.489.585.397
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 149.837.999
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 149.837.999
 • GENEL GİDERLER (-) 149.837.999
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 611.871
 • PASİF TOPLAMI 611.871
 • Personel Giderleri (-) 611.871
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.744.618
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.744.618
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.744.618
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.379.815.594
 • Faiz Gelirleri 2.379.815.594
 • III. ÖZ SERMAYE 2.379.815.594
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.379.812.026
 • A. Sermaye 2.379.812.026
 • Kar Payı Gelirleri 2.379.812.026
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.140.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.140.000.000
 • Satış Karları 1.140.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 79.282.262
 • C. Emisyon Primi 79.282.262
 • Kira Gelirleri 79.282.262
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.613.596
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.613.596
 • MALİ GİDERLER (-) 4.613.596
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.450.113
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.450.113
 • 2. ........... Yılı Zararı 3.568
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 3.568
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.241.250.696
 • P A S İ F T O P L A M I 5.241.250.696
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.034.700.895
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.034.700.895
 • 1. Satıştan İadeler (-) 956.346.317
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 956.346.317
 • 2. Satış İskontoları (-) 78.354.578
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 78.354.578
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 78.354.578
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 78.354.578
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 6.493.857
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 6.493.857
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18.930.133
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 18.930.133
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 25.423.990
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 25.423.990
 • 4.1.3 Diğer 103.778.568
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 103.778.568
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 31.377.398
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 31.377.398
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 128.481
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 128.481
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 31.248.917
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 31.248.917
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 31.248.917
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 31.248.917
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 31.396
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 31.217.521
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 19,61
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 2,78
  3. 19,31
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 2,37
  3. 17,33
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 6,18
  3. 11,96

Azalan

  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,63
  3. -19,23
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 4,00
  3. -7,41
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. BRKO BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR
  2. 0,42
  3. -6,67
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,06
  3. -5,58

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,58
  3. 0,66
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,88
  3. 1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,08
  3. 0,93
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,97
  3. 0,22
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,34
  3. 1,83

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,58
  3. 0,66
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,97
  3. 0,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,88
  3. 1,04
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,65
  3. 0,92
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 6,18
  3. 11,96

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.