Lider Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,52
 • Değişim :4,15 %
 • Hacim TL :3.204.950
 • Hacim Adet :489.970
* SG: 24.10.2016 - 13:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lider Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : LIDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 19.217
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19.217
 • NAKİT DEĞERLER 19.217
 • B. Menkul Kıymetler 1.472.311
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.472.311
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.472.311
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 113.119
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 113.119
 • Sigortalılar 113.119
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 791.206.210
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 791.206.210
 • Sigortalılar 791.206.210
 • 2.1.3 Diğer 774.538.076
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 774.538.076
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 774.538.076
 • 2.2 Hisse Senetleri 811.611.517
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 811.611.517
 • Reeskont Karşılığı (-) 811.611.517
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.508.589
 • Acenteler 4.508.589
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.508.589
 • 1. Alıcılar -41.582.030
 • Acenteler -41.582.030
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -41.582.030
 • 2. Alacak Senetleri 16.668.134
 • 3.1 Bankalar 16.668.134
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 16.668.134
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 16.668.134
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 16.668.134
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 16.668.134
 • 3. Ara Mamüller 1.191.283
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 1.191.283
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 1.191.283
 • 4. Mamüller 34.272.871
 • SABİT DEĞERLER 34.272.871
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 34.272.871
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -33.081.588
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -33.081.588
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -33.081.588
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 27.549.718
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 27.549.718
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 27.549.718
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 99.295
 • Borç Reeskontu (-) 99.295
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 99.295
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 99.295
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 99.295
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 99.295
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 5.996.521
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 5.996.521
 • Diğer Borçlar 5.996.521
 • 15.2 Menkul Değerlerin 843.139.331
 • C. Finansal Duran Varlıklar 843.139.331
 • Reasürörler Payı (-) 843.139.331
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 545.146.692
 • Muallak Hasar Karşılığı 545.146.692
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 545.146.692
 • 16.1 Defter Değeri 1.259.193
 • 3. İştirakler 1.259.193
 • Reasürörler Payı (-) 1.259.193
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 22.047.604
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 22.047.604
 • Deprem Hasar Karşılığı 22.047.604
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 23.528.289
 • Hayat Matematik Karşılığı 23.528.289
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 23.528.289
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -1.480.685
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -1.480.685
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -1.480.685
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 176.730.192
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 176.730.192
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 176.730.192
 • AKTİF TOPLAMI 156.745.014
 • D. Maddi Duran Varlıklar 156.745.014
 • Reasürörler Payı (-) 156.745.014
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 19.985.178
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 19.985.178
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 19.985.178
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 246.727
 • 3. Binalar 246.727
 • Reasürörler Payı (-) 246.727
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 38.929
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 38.929
 • Diğer Teknik Karşılıklar 38.929
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.144.890
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.144.890
 • Ödenmiş Sermaye 3.144.890
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.740.257
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.740.257
 • Nominal Sermaye 3.740.257
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.740.257
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.740.257
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.740.257
 • 1. Banka Kredileri 89.053.014
 • 4.3 Tahviller 89.053.014
 • Zarar (-) 89.053.014
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 30.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 30.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 30.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 26.885.821
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 26.885.821
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 26.885.821
 • 11.4 Diğer 9.059.442
 • 2. İştiraklere Borçlar 9.059.442
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.059.442
 • 12.1 Genel Karşılıklar 17.826.379
 • 4. Ödenecek Giderler 17.826.379
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 17.826.379
 • 12.3 Vergi Karşılığı 9.387.883
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 9.387.883
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 9.387.883
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 9.387.883
 • 8. Borç Reeskontu (-) 9.387.883
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 9.387.883
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 843.139.331
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 843.139.331
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 843.139.331
 • 1. Vergi Karşılıkları 73.119.059
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 73.119.059
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 73.119.059
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 73.119.059
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 73.119.059
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 73.119.059
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 68.643.472
 • Diğer Gelirler 68.643.472
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 68.643.472
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 64.022.635
 • A. Finansal Borçlar 64.022.635
 • TEKNİK GİDERLER (-) 64.022.635
 • 1. Banka Kredileri 4.620.837
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 4.620.837
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 4.620.837
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.475.587
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 4.475.587
 • Ödenen Komisyonlar (-) 4.475.587
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 4.428.953
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4.428.953
 • Ödenen Tazminatlar (-) 4.428.953
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 46.634
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 46.634
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 46.634
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -14.577.075
 • 2. İştiraklere Borçlar -14.577.075
 • TEKNİK KAR/ZARAR -14.577.075
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -11.497.278
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -11.497.278
 • GENEL GİDERLER (-) -11.497.278
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -330.985
 • PASİF TOPLAMI -330.985
 • Personel Giderleri (-) -330.985
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.622.235
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.622.235
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.622.235
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -126.577
 • Amortisman Giderleri (-) -126.577
 • D. Alınan Sipariş Avansları -126.577
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.573.956
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 4.573.956
 • Karşılıklar (-) 4.573.956
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 15.975
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.975
 • Diğer Giderler (-) 15.975
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 20.877
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 20.877
 • Diğer Gelirler 20.877
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 20.877
 • E. Yedekler 20.877
 • Faiz Giderleri (-) 20.877
 • 1. Yasal Yedekler 3.133.028
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.133.028
 • Satış Zararları (-) 3.133.028
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.404.076
 • 2. Statü Yedekleri 1.404.076
 • Kambiyo Zararları (-) 1.404.076
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -44.602.803
 • 3. Özel Yedekler -44.602.803
 • Karşılıklar (-) -44.602.803
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -32.874.000
 • 4. Olağanüstü Yedek -32.874.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri -32.874.000
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) -1.531.712
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. -1.531.712
 • DÖNEM KAR/ZARARI -1.531.712
 • F. Net Dönem Karı -9.809.421
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -9.809.421
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -9.809.421
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.314
 • G. Dönem Zararı (-) -5.314
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.314
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına -382.356
 • 7. Geçmiş Yıl Karı -382.356
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -3.689.837
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -3.689.837
 • 1. ........... Yılı Zararı -3.145.327
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -3.145.327
 • 2. ........... Yılı Zararı -8.028
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -8.028
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına -8.028
 • A. Brüt Satışlar -8.028
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -3.137.299
 • D. Satışların Maliyeti (-) -3.137.299
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 11.677.973
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 11.677.973
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 11.677.973
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 11.677.973
 • 4.1.3 Diğer -2.290.090
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.290.090
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.965.133
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -2.965.133
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 675.043
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 675.043
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 9.387.883
 • 4.2.3 Diğer 9.387.883
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 9.387.883
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 9.387.883
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,22
  3. 18,63
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,15
  3. 14,77
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,81
  3. 10,63
  1. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,60
  3. 8,84
  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 3,85
  3. 6,94

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,64
  3. -13,13
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,70
  3. -5,26
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,24
  3. -4,00
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,40
  3. -2,78

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. 1,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,70
  3. 2,15
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. 3,13
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,76
  3. 2,17
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,96
  3. 1,64

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,33
  3. 1,34
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,22
  3. 18,63
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,43
  3. 2,06
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,70
  3. 2,15
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,46
  3. 1,08

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.