Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,16
 • Değişim :0,32 %
 • Hacim TL :1.308.572
 • Hacim Adet :414.805
* SG: 26.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet
 • XIKIU,XSANK,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : LKMNH | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 55.864.233
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 55.864.233
 • NAKİT DEĞERLER 55.864.233
 • 1.1 Kasa 570.392
 • A. Hazır Değerler 570.392
 • Kasa 570.392
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 32.757.929
 • Acenteler 32.757.929
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 32.757.929
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 756.249
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 756.249
 • İkrazlar 756.249
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.150.287
 • E. Stoklar 3.150.287
 • İŞTİRAKLER 3.150.287
 • 6. Diğer Stoklar 18.629.376
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.629.376
 • Menkuller 18.629.376
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 55.864.233
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 55.864.233
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 55.864.233
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 100.515.569
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 100.515.569
 • II. DURAN VARLIKLAR 100.515.569
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 63.774
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 63.774
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 63.774
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 9.880.875
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.880.875
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9.880.875
 • AKTİF TOPLAMI 77.396.766
 • D. Maddi Duran Varlıklar 77.396.766
 • Reasürörler Payı (-) 77.396.766
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 9.505.574
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.505.574
 • Ödenmiş Sermaye 9.505.574
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.969.390
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.969.390
 • Nominal Sermaye 1.969.390
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.476.473
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.476.473
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.476.473
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 192.107
 • F. Diğer Duran Varlıklar 192.107
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 192.107
 • A K T İ F T O P L A M I 156.379.802
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 156.379.802
 • Yeniden Değerleme Fonu 156.379.802
 • 4.1 Bonolar 50.711.657
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 50.711.657
 • Maliyet Artış Fonu 50.711.657
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 12.971.328
 • A. Finansal Borçlar 12.971.328
 • Özel Fonlar 12.971.328
 • B. Ticari Borçlar 15.828.947
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 15.828.947
 • P A S İ F T O P L A M I 15.828.947
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.269.970
 • 2. Borç Senetleri 8.269.970
 • Alınan Primler 8.269.970
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.388.261
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.388.261
 • XII. KARŞILIKLAR 1.388.261
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.516.091
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.516.091
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.516.091
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 50.711.657
 • 8. Borç Reeskontu (-) 50.711.657
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 50.711.657
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 35.980.610
 • Diğer Gelirler 35.980.610
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 35.980.610
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15.772.886
 • A. Finansal Borçlar 15.772.886
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15.772.886
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.523.817
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.523.817
 • GENEL GİDERLER (-) 1.523.817
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 18.683.907
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 18.683.907
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 18.683.907
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 69.687.535
 • Faiz Gelirleri 69.687.535
 • III. ÖZ SERMAYE 69.687.535
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 63.224.090
 • A. Sermaye 63.224.090
 • Kar Payı Gelirleri 63.224.090
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.000.000
 • Satış Karları 24.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.485.658
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.485.658
 • Diğer Giderler (-) -1.485.658
 • F. Net Dönem Karı -263.623
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -263.623
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -263.623
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.224.167
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.224.167
 • 2. ........... Yılı Zararı 6.463.445
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 6.463.445
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 156.379.802
 • P A S İ F T O P L A M I 156.379.802
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 85.044.796
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 85.044.796
 • 1. Satıştan İadeler (-) -71.641.444
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -71.641.444
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.403.352
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.403.352
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.403.352
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.403.352
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.213.355
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.213.355
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.756.387
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.756.387
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.969.742
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.969.742
 • 4.1.3 Diğer 9.433.610
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.433.610
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.185.997
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.185.997
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -317.569
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -317.569
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.868.428
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.868.428
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.868.428
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.868.428
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.117.265
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.751.163
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 16,28
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,62
  3. 14,81
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,95
  3. 10,47
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,80
  3. -8,87
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 42,00
  3. -7,12
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,82
  3. -6,19
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,23
  3. -6,11
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,23
  3. -5,91

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,01
  3. -4,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,59
  3. -0,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.